In het Pinksternummer treft u achtereenvolgens de hoofdstukken:

Pinksteren

Liturgie

Benoeming Theo Lamers tot vicaris-generaal

Van de Contactgroep

Kloosters op een Keerpunt

In Memoriam

Uit de historie

Een reisverslag van Erna van den Boom

Berichten

Om even bij stil te staan

Rooster van de diensten

 

Klik op de naam van het artikel om het te kunnen lezen.

De redactie van Rond de Lindense Toren en de webmasters wensen U behalve veel leesplezier: Zonnige Pinksterdagen.


Meld-wijzer gemeente Land van Cuijk

2023.04.14 Meld wijzer Gem LvC