Op maandag 2 maart 2020 vergadert het bestuur van de Dorpsraad in De Burcht om 20.15 uur.

Deze vergadering is openbaar. Iedereen uit Linden is welkom om aan te schuiven of om iets in te brengen.

Voorlopige agenda vergadering van het bestuur van de Dorpsraad Linden

Datum: 2 maart 2020

Plaats: De Burcht (biljartzaaltje)

Tijd: 20.15 uur

 

1. Opening en vaststelling agenda

2. Verslag vergadering 3 februari 2020 (is al goedgekeurd en op de site gepubliceerd)

3. Ingekomen post en mededelingen

   - Dorpsentree ic : de nieuwe borden. Dhr Maarten Overbeek, parkmanager Europarcs is aanwezig om te overleggen over de mogelijkheden van (tijdelijke)  bewegwijzering

   - voortgang Zorg en Wonen o.a. aanbod van VKK

   -herhalingscursus reanimatie EHBO

  -brief F.Kokke

4. Geluidshinder A73  (stand van zaken en vervolg overleg met de wethouder op vrijdag 6 maart)

5. Voortgang herinrichting N321 (afspraak met gemeente?)

6. ‘Inbreng’ in vergadering St De Burcht.

7. Verkeersveiligheid fietsers o.m. gedeelte Oostermeerweg - Raamweg (Plan van DR)

9. De vertegenwoordigende rol van de Dorpsraad

   -ontmoetingsbijeenkomst met Lindense ondernemers

10. Wat verder ter tafel komt

     - concept begroting 2012

     - rechten monument, stand van zaken.

11. Rondvraag

 

Datum volgende vergadering: 6 april 2020


www.Samencuijk.nl

02.07.2020

Het is belangrijk dat inwoners van de gemeente Cuijk elkaar weten te vinden

Naast onze eigen Lindense website is deze site voor onze hele gemeente en geeft mogelijk meer en andere info.

Klik op onderstaande tekst:

Wij willen deze site graag onder ieders aandacht brengen.

Ter Informatie

Ter Attentie

Nu Ed Tigchelaar en Johan van den Boom de website van artikelen en info voorzien kunt U een mail sturen naar website.grootlinden@gmail.com  U kunt uw informatie of te plaatsen artikel in een bijlage toevoegen. Wij zullen dan voor plaatsing zorgdragen. Indien we nadere informatie benodigen nemen we contact met U op. Johan van den Boom en Ed Tigchelaar.