2023.07.04

Aan alle Lindenaren en verdere belangstellenden.
Morgenavond woensdag 5 juli is er een informatiebijeenkomst georganiseerd door Topparken
en Gemeente Land van Cuijk voor alle omwonenden van, en geïnteresseerden in de komende
ontwikkelingen in en om de Kraaienbergse Plassen.
Deze bijeenkomst wordt gehouden in Cafe zaal De Spijker, Grotestraat 28 in Beers. Inloop
vanaf 19.00 uur, presentatie start om 19.30 uur.
Kom naar deze informatie avond, hoor wat en hoe de plannen zijn en stel je vragen.
Daarnaast houdt de dorpsraad Linden voor alle belangstellenden in de Burcht opnieuw een
bijeenkomst om ieders mening over deze ontwikkelingen te polsen. We hebben daartoe ook
de projectleider van Topparken dhr. H van Eldijk genodigd en hopen ook van de zijde van de
politiek op de aanwezigheid van raadsleden zodat ook zij van onze meningen kennis kunnen
nemen.
Deze informatiebijeenkomst in Linden start op maandag 10 juli a.s. om 20.00 uur.
Johan van den Boom 
Secr. Dr Linden

Meld-wijzer gemeente Land van Cuijk

2023.04.14 Meld wijzer Gem LvC

Ter Informatie

2023.03.23

Ed Tigchelaar en Johan van den Boom beheren de website. U kunt ons bereiken via mail naar website.grootlinden@gmail.com . U kunt uw informatie of te plaatsen artikel in een bijlage toevoegen. Wij zullen dan voor plaatsing zorgdragen. Indien we nadere informatie nodig hebben, nemen we contact met U op.