Beste Inwoners van Linden,

Heel graag nodigen wij jullie uit om nog even samen stil te staan bij de inzet die de inwoners van Linden geleverd hebben bij de opvang van de Oekraïners. Jullie zijn samen met de gemeente in het diepe gesprongen. De vluchtelingen uit Oekraïne hebben zich daardoor erg welkom gevoeld in Linden. De medewerkers van de gemeente voelden zich hierdoor gesteund. Veel mensen uit het dorp hebben zich direct ingezet, we hopen dat deze groep mensen zeker aanwezig is!

We zien jullie graag op zondag 23 oktober in het gemeenschapshuis. De ontvangst is tussen 11.00 en 11.30 uur. Om 11.30 uur zal ondergetekende een blijvende herinnering aanbieden.  Wij hopen op een grote opkomst.

Tot 23 oktober a.s.

 

Wim Hillenaar

Wnd burgemeester Land van Cuijk


Meld-wijzer gemeente Land van Cuijk

2023.04.14 Meld wijzer Gem LvC

Ter Informatie

2023.03.23

Ed Tigchelaar en Johan van den Boom beheren de website. U kunt ons bereiken via mail naar website.grootlinden@gmail.com . U kunt uw informatie of te plaatsen artikel in een bijlage toevoegen. Wij zullen dan voor plaatsing zorgdragen. Indien we nadere informatie nodig hebben, nemen we contact met U op.