Beste Inwoners van Linden,

Heel graag nodigen wij jullie uit om nog even samen stil te staan bij de inzet die de inwoners van Linden geleverd hebben bij de opvang van de Oekraïners. Jullie zijn samen met de gemeente in het diepe gesprongen. De vluchtelingen uit Oekraïne hebben zich daardoor erg welkom gevoeld in Linden. De medewerkers van de gemeente voelden zich hierdoor gesteund. Veel mensen uit het dorp hebben zich direct ingezet, we hopen dat deze groep mensen zeker aanwezig is!

We zien jullie graag op zondag 23 oktober in het gemeenschapshuis. De ontvangst is tussen 11.00 en 11.30 uur. Om 11.30 uur zal ondergetekende een blijvende herinnering aanbieden.  Wij hopen op een grote opkomst.

Tot 23 oktober a.s.

 

Wim Hillenaar

Wnd burgemeester Land van Cuijk


www.Samencuijk.nl

02.07.2020

Het is belangrijk dat inwoners van de gemeente Cuijk elkaar weten te vinden

Naast onze eigen Lindense website is deze site voor onze hele gemeente en geeft mogelijk meer en andere info.

Klik op onderstaande tekst:

Wij willen deze site graag onder ieders aandacht brengen.

Ter Informatie

Ter Attentie

Nu Ed Tigchelaar en Johan van den Boom de website van artikelen en info voorzien kunt U een mail sturen naar website.grootlinden@gmail.com  U kunt uw informatie of te plaatsen artikel in een bijlage toevoegen. Wij zullen dan voor plaatsing zorgdragen. Indien we nadere informatie benodigen nemen we contact met U op. Johan van den Boom en Ed Tigchelaar.