2022.06.18

Deze notitie verkent welke milieuaspecten onderzocht moeten worden en welke inrichtingsalternatieven op milieuverantwoorde wijze inhoud kunnen geven aan het beoogde initiatief van Dommelsvoort/Topparken in het kader van de MER

De provincie Noord-Brabant coördineert de m.e.r.-procedure en biedt U de mogelijkheid te reageren. Dit kan tot 27 juni.

Zie de stukken onder:  https://www.brabant.nl/actueel/ter-inzages/notitie-reikwijdte-en-detailniveau-waterpark-dommelsvoort

De publicatie van de provincie vind je hier

www.Samencuijk.nl

02.07.2020

Het is belangrijk dat inwoners van de gemeente Cuijk elkaar weten te vinden

Naast onze eigen Lindense website is deze site voor onze hele gemeente en geeft mogelijk meer en andere info.

Klik op onderstaande tekst:

Wij willen deze site graag onder ieders aandacht brengen.

Ter Informatie

Ter Attentie

Nu Ed Tigchelaar en Johan van den Boom de website van artikelen en info voorzien kunt U een mail sturen naar website.grootlinden@gmail.com  U kunt uw informatie of te plaatsen artikel in een bijlage toevoegen. Wij zullen dan voor plaatsing zorgdragen. Indien we nadere informatie benodigen nemen we contact met U op. Johan van den Boom en Ed Tigchelaar.