linden kuiperkaart.jpgDe geschiedenis van Linden in vogelvlucht

De voormalige gemeente Linden bestond uit de dorpen Katwijk, Groot Linden en Klein Linden. Daarnaast waren er de gehuchten Galberg, Nielt, Den Drul, De Groote Geest en De Kleine Geest. In 1942 werd (Groot) Linden samengevoegd met Beers. Katwijk en Klein Linden gingen over naar de gemeente Cuijk en Sint Agatha. Toen in 1994 Beers opging in de nieuwe gemeente Cuijk kwamen de voormalige “Lindense” dorpen weer in één verband. Linden is bijna een eiland: water rondom. De noordgrens van Linden werd en wordt gevormd door de Maas. In het westen liggen de Kraaijenbergse Plassen en de Heeswijkse Kampen. Katwijk ligt bijna tegen Cuijk in het zuiden.  Zeer waarschijnlijk is gaat de naam Linden terug op het Germaanse “lindo” ofwel lindeboom. Er zijn meer nederzettingen met de naam Linden, en ook die ontlenen hun naam aan de boomsoort.


Gemeentewapen

Op 16 juli 1817 verleende de Hoge Raad van Adel aan de jonge gemeente Linden een gemeentewapen met de volgende omschrijving: “Van lazuur [=blauw] beladen met een strik van goud”. Bij de aanvraag van dit wapen is geen nadere argumentatie gegeven, maar waarschijnlijk berust het hele idee van de strik op een (onterechte) associatie van de gemeentenaam Linden met het woord “lint”.

Oudste bewoning

Linden is een van de oudste nederzettingen in het Land van Cuijk. Archeologen hebben al funderingen blootgelegd van boerenhoeven die van ongeveer 2000 v. Chr. dateren. Er zijn ook aardewerkfragmenten en vuurstenen werktuigen teruggevonden van nog eens 500 jaar ouder. In Linden zijn ook urnen en Romeins vaatwerk, waarschijnlijk uit de eerste eeuw, gevonden.


Bevolking

Linden telde als gemeente in het midden van de 19e eeuw bijna 500 inwoners en het inwonertal is heel lang rond die 500 blijven schommelen. Bij de opheffing van de gemeente in 1942 telde Linden bijna 550 inwoners. In het huidige dorp wonen rond de 270 mensen.

Bijzonder in Linden

Hoewel Linden een kleine gemeente was, huisvestte het dorp gedurende een korte tijd in de 19e eeuw een seminarie. Tussen 1813 en 1829 zijn er niet minder dan 164 studenten opgeleid tot priester. Later werd deze opleiding overgebracht naar het seminarie in Den Bosch.

Via Linden onderhoudt de gemeente Cuijk vriendschappelijke betrekkingen met andere plaatsen in Europa die Linden heten.

Bron: Brabants Historisch Informatie Centrum (www.bhic.nl)