De parochie Heilige Lambertus in Linden heeft tot 1 juli 2013 een zelfstandig bestaan geleid, toen is ze opgegaan in de Cuijkse fusieparochie.

Dat moest door een decreet van bisschop Anton Hurkmans van het Bisdom 's-Hertogenbosch. Met het decreet kwam er een einde aan 449 jaar zelfstandige parochie.

De leden van de Lambertusparochie hebben zich lang verzet tegen de fusie. Wel was aangegeven op termijn te willen aansluiten bij de mammoetparochie.