2019.12.20

Sint Antonius en Mariagilde Linden

Secr. : Graaf Hermanstraat 18

5431 GS Cuijk

Linden, 13 december 2019.

 

Aan de gildebroeders en gildezusters van gilde Linden,

Nieuwjaars receptie bij het gilde van Linden,

Bij het Sint Antonius en Mariagilde Linden is op zondag 5 januari 2020 de jaarlijkse Nieuwjaarsreceptie in haar Clublokaal "Het Romeinse Hof" te Linden van 13.00 uur tot 16.00uur.

De gildeleden maar ook alle inwoners uit Linden en de vrienden van ons gilde uit deze omgeving zijn hier van harte welkom om met onze gildebroeders en gildezusters het glas te heffen op een voorspoedig, een gelukkig maar vooral een gezond 2020.

Voor de Lindenaren die met de bus meegaan naar Essen (Dld) staat vanaf 12.30 uur de koffie klaar in ons gildelokaal.

Bestuur en leden Gilde Linden.


www.Samencuijk.nl

02.07.2020

Het is belangrijk dat inwoners van de gemeente Cuijk elkaar weten te vinden

Naast onze eigen Lindense website is deze site voor onze hele gemeente en geeft mogelijk meer en andere info.

Klik op onderstaande tekst:

Wij willen deze site graag onder ieders aandacht brengen.