2013.08.18

Vijftig jaar geleden ontstond de EHBO vereniging Beers Gassel Linden uit de Bescherming Burgerbevolking. Op papieren valt nog te lezen dat de huidige vereniging eerst de Rooms Katholieke EHBO vereniging Beers heette. Na de herindeling viel Gassel onder de gemeente Grave, maar de vereniging behield haar naam en de leden uit dat dorp.
“Op dit moment hebben we 27 leden. We waren ooit dubbel zo groot maar ongeveer tien jaar geleden liep het aantal opeens terug. Deels is dat waarschijnlijk te wijten aan de Bedrijfshulpverlening die toen verplicht gesteld werd”, legt Bulkens uit.
“We hebben het druk. Per jaar hebben we ongeveer twintig evenementen en dan noemen we nog niet de extra activiteiten zoals een Gildefeest, het Festival Levende Geschiedenis of het NK Boerengolf. Soms is dat niet gemakkelijk”, weet Robben. Maar allen zijn eensluidend waarom ze zich inzetten met EHBO. “We doen het vanuit het gevoel om de medemens te kunnen helpen. Als je op je werk meemaakt dat er iets gebeurt en de nodige hulp kan níet geboden worden, dan voel je dat er iets gedaan moet worden. Bijvoorbeeld het volgen van een EHBO-cursus en oefenavonden om de kennis op peil te houden. Maar het is ook gewoon erg leuk. We hebben veel plezier en iedereen kent elkaar.”


www.Samencuijk.nl

02.07.2020

Het is belangrijk dat inwoners van de gemeente Cuijk elkaar weten te vinden

Naast onze eigen Lindense website is deze site voor onze hele gemeente en geeft mogelijk meer en andere info.

Klik op onderstaande tekst:

Wij willen deze site graag onder ieders aandacht brengen.