×

Waarschuwing

Joomla\CMS\Cache\Storage\FileStorage::_deleteFolder Verwijderen 405a15eb70f066dc98ec72c8e3d5f51f-cache-com_plugins-b8cb48841b4962f36de315e893b2214b.php mislukt

2013.12.06

Het bestuur van Stichting De Burcht, daarin geadviseerd door Gerard de Wildt, heeft de eerste euro's van het toegezegde geld uitgegeven. Bureau Lamers & Visser uit Sint Agatha heeft tekeningen en bestek aangeleverd. De gemeente heeft de omgevingsvergunning afgegeven. Er moet een en ander in het gebouw gesloopt worden (helaas zit er hier en daar asbest) maar ook de vergunning daarvoor is binnen.

Het aanbestedingstraject is in gang gezet; er zijn voorbereidende gesprekken geweest met een vijftal aannemers en voor 20 december zullen die aannemers offerte doen. Het bestuur gaat ervan uit dat het hele verbouwingsplan voor de kerst ingediend kan worden, zodat het in januari besproken kan worden in de commissie en in de gemeenteraad behandeld wordt in februari, net voor de gemeenteraadsverkiezingen.

Een van de voorwaarden in de aanbesteding is dat het werk in ieder geval voor 1 juli 2014 gereed is. Het bureau Lamers en Visser zal met Gerard de Wildt tijdens de uitvoering van de werkzaamheden enkele bouwvergaderingen organiseren en het meer- en minderwerk administreren. Op actie beluste Lindenaren kunnen begin volgend jaar hun hart ophalen, want we zullen vele handen nodig hebben voor allerlei werkzaamheden om zo de kosten te drukken.
 


Meld-wijzer gemeente Land van Cuijk

2023.04.14 Meld wijzer Gem LvC