2015.05.31

De 2015 editie van dit tweejarig Lindens toneelfestival zit er weer op. Met veel plezier en ook tevredenheid kijken de toneelspelers en de vier regisseurs terug op drie hectische dagen. Er moest per slot, op drie opeenvolgende avonden vier maal de ingestudeerde eenacter worden opgevoerd. En vier maal een uitmuntende prestatie geleverd worden. En dat is er! Ook Ineke en Jozée mogen trots zijn op de vlekkeloze organisatie. Op naar 2017.

 En zoals altijd: foto's in ons Lindens Fotoalbum. (werk in voorbereiding)


Lindense Agenda

Meld-wijzer gemeente Land van Cuijk

2023.04.14 Meld wijzer Gem LvC