Artikelindex

 Sinds de tijd dat Allerheiligen en Allerzielen in ons land – en dat in tegenstelling tot ons omringende landen – naar de achtergrond is gedrongen, krijgt vaak alleen nog Allerzielen aandacht. Het zal u niet ontgaan zijn dat juist in dit jaar het van belang is om ook stil te staan bij de viering van Allerheiligen. Het is precies 500 jaar geleden dat kerkhervormer Maarten Luther op 31 oktober 1517 – aan de vooravond van Allerheiligen – zijn stellingen poneerde tegen de aflatenhandel in de katholieke kerk.

 

Sindsdien is er veel veranderd in de beleving van het westers christendom. Niet alleen ontstond er in de jaren daarna een kerkscheiding, ook in de liturgie werden andere accenten gelegd die tot op de dag van vandaag nog beleefd worden. Hoewel meer wederzijds begrip is ontstaan, is de opbloei van de oecumene in de westerse wereld in de jaren tachtig van de vorige eeuw op z’n minst gestokt.

Wellicht dat dit vijfde eeuwfeest voor velen duidelijk zal maken dat een oprechte dialoog van groot belang is voor het gelovig besef in onze wereld.

Een boeiende tentoonstelling met inleidingen en theatervoorstellingen is tot 28 januari 2018 te zien in het Utrechtse Catharijne Convent.

U vindt op de website van dit museum alle gewenste informatie.

HvR


Meld-wijzer gemeente Land van Cuijk

2023.04.14 Meld wijzer Gem LvC