Artikelindex

 Op 10 oktober j.l. hebben kinderen, familieleden, vrienden, kennissen, buurtgenoten en vele dorpelingen afscheid genomen van Cunera Peters, op zijn Lindens gezegd : “Cunera van Mies Peters van de camping” en nog langer geleden: “Cunera van Mies van de champignonkwekerij”.

Cunera, geboren in Beugen, leerde Mies kennen op de kermis in Oeffelt. Ze hadden eerst een champignonkwekerij. Door de ontzanding en het ontstaan van de plassen zag Mies nieuwe kansen en begonnen ze samen met een camping; de eerste paar jaren op het maïsveld. Cunera had misschien soms haar bedenkingen, maar Mies zei dan : “ ’t kumt goed “. En zo was het ook.

Cunera was ambitieus en talentrijk. Na de Mulo ging ze dagelijks met de fiets van haar geboorteplaats Beugen naar de kweekschool in Nijmegen. Het fietsen heeft ze nooit meer verleerd. Haar kwaliteiten als onderwijzeres heeft ze veel jaren ingezet op scholen in de omgeving en een periode in ons eigen dorp. De kerk heeft er ook van mogen profiteren: Cunera zat jaren in het kerkbestuur en op verzoek van onze vroegere pastoor Piet Vermeeren werd ze lid van onze liturgiegroep en ging ze tot enkele jaren terug voor in avondwakes en zondagsvieringen.

Thuis speelde ze een belangrijke rol: ze was voor haar gezin en familie een verstandige, hartelijke geliefde moeder en tante. Zij was gastvrij: iedereen was er welkom en kwam er graag. Dat gold ook voor de gasten van de camping van wie er velen vrienden werden.

Cunera beschikte over een zeer goed geheugen : verjaardagen en leeftijden van dorpsgenoten stonden blijkbaar in haar geheugen gegrift. Hierdoor kon de vraagsteller wel eens Cunera ongelovig aankijken, wat bij Cunera de reactie opriep van : “Ze geleuven me nooit “. In 99 van de 100 gevallen had Cunera echter gelijk.

Dit goede geheugen zal haar ook zeker voordeel opgeleverd hebben bij het bridgen ‘s woendags bij de soos en op donderdagmiddag met een vaste groep dames uit het dorp.

Haar hele leven bleef ze in beweging. Tot voor kort ging ze bij goed weer ondanks haar ziekte en behandelingen de fiets op.

Ze werd 82 jaar oud en is bij Mies op ons kerkhof begraven.


Cunera, je blijft in onze herinnering. Je blijft in ons hart.

De mensen van voorbij

ze zijn met ons verweven

in liefde, in verhalen,

die wij zo graag herhalen,

in bloemengeuren, in een lied

dat opklinkt uit verdriet.

 

Mien Heijnen


Meld-wijzer gemeente Land van Cuijk

2023.04.14 Meld wijzer Gem LvC