Artikelindex

Op zondagmorgen 13 augustus 2017 was Margrietha Reinders (59) uit Amsterdam te gast bij Annemiek Schrijver in haar tv – programma ‘de Verwondering’. Terugkijken; een aanrader! Margrietha noemt zich ‘Pionier’. Annemiek Schrijver gaf haar de titel: ‘Kerkpionier’. Margrietha Reinders is dominee, ondermeer in Betondorp in Amsterdam. Een pittige opdracht. Ze heeft de kerkdeur opengezet en is de straat op gegaan, ‘want daar gebeurt het’, is haar stellige overtuiging. ‘We moeten de wereld intrekken en niet blijven hangen in de veiligheid van een kerk, die op zichzelf
gericht is’. Ze verwoordt daarmee de opdracht vanuit het evangelie die geldt voor iedere Christen ‘om de wereld in te trekken!’

 

even spectaculair als simpel. Volgens haar bereik je de mensen door de wijk in te gaan en ze daar te ontmoeten. Wat denk je van een honden – uitlaatservice ; het brengt je in contact met mensen en er groeit een band van vertrouwen. ‘Ik ben jaloers op de kijkcijfers van ‘Heel Holland Bakt’; ik denk dat eten en koken gemeenschapsvormend is’. Ze deed in dat Betondorp. De Contactgroep heilige Lambertus Linden gelooft in haar visie op vernieuwend pastoraat, toch één van de pijlers van ons parochiebeleidsplan. We kunnen wellicht van haar leren. Het zou een idee kunnen zijn om haar visie te betrekken bij de profielschets voor het aanstellen van een pastoraal werk(st)er. Het past in ieder geval bij het advies vanuit de bijeenkomst met de Contactgroepen aan het Parochiebestuur. Mede daarom heeft de Contactgroep heilige Lambertus Linden haar uitgenodigd om op maandagavond 20 november naar Linden te komen en om haar verhaal te doen. Ze komt graag, heeft ze laten weten! Daarom nodigen wij het Parochiebestuur, de Contactgroepen van de diverse Geloofsgemeenschappen en ieder ander geïnteresseerde uit om op maandagavond 20 november de ontmoeting met Margrietha Reinders mee te maken. We nodigen ook heel speciaal de dorps- / en wijkraden van onze gemeente uit. Gezien haar visie heeft zij voor ieder een belangwekkende boodschap.
De avond begint om 19.30 uur met een korte gebedsviering in de Lambertuskerk van Linden; wie wil is daarbij welkom. Margrietha Reinders zelf gaat daarin voor. Om 20.00 uur begint dan de ontmoeting met haar in De Burcht; einde van de avond 21.30 uur. Van harte welkom op maandag 20 november in Linden. De Contactgroep heilige Lambertus Linden


Meld-wijzer gemeente Land van Cuijk

2023.04.14 Meld wijzer Gem LvC