Artikelindex

daarom niet echt bekend in de Lindense gemeenschap. De stichting werd in 1999 opgericht met het oog op het 500-jarig bestaan van onze kerk in 2000. In dat jaar was er ook de kunstmanifestatie Lind'Art 2000, welke via de stichting is ondersteund. En de tweede en tevens laatste activiteit van de stichting betrof de ondersteuning van de Open Tuin en Kunstdag in 2014.

Allemaal overigens succesvolle activiteiten!

Omdat de Stichting niet meer actief was heeft het bestuur van de stichting besloten om de stichting op te heffen.

We kennen daarnaast in Linden ook de Stichting Louisa Linden (de Louisastichting). De bedoeling is om de Louisastichting actiever te maken, nu we meer activiteiten willen ontplooien met het oog op het behoud van de Lindense kerk. Deze ontwikkeling vormde ook aanleiding om de Stichting Kunst en Cultuur Linden op te heffen, omdat er anders twee stichtingen zijn met een zelfde doelstelling.


Meld-wijzer gemeente Land van Cuijk

2023.04.14 Meld wijzer Gem LvC