Artikelindex

De weken voor het begin van de Advent op zondag 3 december zullen niet stilletjes voorbijgaan aan onze Geloofsgemeenschap. Naast diverse activiteiten die aan onze kerk gekoppeld kunnen worden en waarover in dit blad nadere informatie staat, valt er ook liturgisch veel te beleven. Ik wil u daarover in deze bijdrage informeren. Onze Geloofsgemeenschap, die eigenlijk samenvalt met de dorpsgemeenschap Linden, is dit jaar weer getroffen door het verlies van enkele dierbaren. Samen met onze andere lieve doden willen we hen gedenken op de avond van Allerzielen. Om die reden komen we op donderdag 2 november om 19.00 uur samen in onze kerk. Na afloop van de gebedsviering bezoeken we het kerkhof en brengen we licht op de graven van onze dierbieren. Op zondag 12 november vieren we de feestdag van de heilige Martinus, de patroonheilige van onze parochie. Daarom zijn alle Geloofsgemeenschappen op die dag uitgenodigd om deel te nemen aan de Eucharistieviering in de Martinuskerk in Cuijk. Alle Geloofsgemeenschappen dragen op diverse manieren hun steentje daaraan bij. Onze Lindense Geloofsgemeenschap wordt muzikaal vertegenwoordigd door onze organist Ton Keijzers. Over het vervoer naar de kerk in Cuijk vindt u elders in dit blad meer informatie. In onze kerk is dus geen zondagviering. Een week later – op zondag 19 november – staat weer normaal een viering in onze kerk gepland, maar meteen ook een speciale. Het Beerse koor Together komt dan bij ons zingen tijdens de zondagviering. Ook al omdat het derde zondag van de maand is, drinken we gezamenlijk met het koor na afloop koffie in De Burcht. De volgende dag, maandag 20 november, gaat dominee Margrietha Reinders uit Amsterdam om 19.30 uur voor in een korte gebedsdienst. Het is de inleiding op een themabijeenkomst in De Burcht waarover u meer informatie kunt lezen in dit blad. In De Burcht begint de presentatie om 20.00 uur. Zowel in onze kerk als in De Burcht bent u van harte welkom.
Zondag 26 november sluit het kerkelijk jaar af met de viering van het feest van Christus Koning. Voorganger om 9.30 uur is pastoor Theo Lamers. Bij al deze vieringen en bijeenkomsten bent u zeer welkom. Namens de werkgroep Liturgie Herman van Rhee


Meld-wijzer gemeente Land van Cuijk

2023.04.14 Meld wijzer Gem LvC