Artikelindex

Herfst. Ook een mooi seizoen!

Is je hoop nog levend en is er nog vertrouwen in de toekomst? Zo eindigde ik mijn stukje in het vorige nummer. Prachtige herfstdagen of nazomerdagen. Ze overvallen ons bijna en heel veel mensen genieten er volop van als van een onverwacht cadeau wat je gegund is. Een vorm van geluk, niet gepland en georganiseerd. Je moet er wel voor ‘open’ staan. Dat ‘open’ staan is niet altijd gemakkelijk. Ik denk bijvoorbeeld aan de mensen in Linden die te maken hebben met ziekte of dood, zelf of in je directe omgeving. Zij ervaren heel sterk dat het leven niet maakbaar is en dat de waarde der dingen plotseling in een heel ander licht komt te staan: het licht van de herfst. Daarin kunnen we veel zien en ondanks de andere kleuren ook het mooie zien. Na dagen van somberheid en nattigheid, verdriet, kan het toch weer lichter worden en zijn er momenten van zon en warmte: het medeleven, de dankbaarheid voor al het goede, een gevoel van saamhorigheid. Dat kan samengaan met weemoed. Een heel bijzonder woord dat pijn en moed verenigt en eerder een vorm van geluk dan van verdriet beschrijft. Ik vermoed dat het een voorbeeld van levenskunst is als je weemoed kunt ervaren. Je hebt weet van je bestemming, je hebt weet van je plaats in de wereld. Het is een vorm van rust of liever gerustheid en vertrouwen. Natuurlijk beschrijf ik een gevoel dat geen leven lang kan duren. Mensen hebben ook actie nodig en willen graag resultaten zien. Iets dat gestalte geeft aan de behoefte er toe te doen. Je bent immers nodig voor mensen in je omgeving. Je hebt een opdracht of werkt mee aan een doel. Ook dat bepaalt in belangrijke mate of je zin in het leven hebt en houdt. De herfst is niet voor niets ook de tijd van Allerheiligen en Allerzielen. Het zijn dagen waarop we het leven beschouwen en weemoed toelaten in ons leven, zowel de kant van de pijn en het verdriet als de kant van de moed en de levenslust. Het is goed daar tijd voor vrij te maken. Ik denk dat er altijd voldoende aanleiding voor is. JvdB


Meld-wijzer gemeente Land van Cuijk

2023.04.14 Meld wijzer Gem LvC