Artikelindex

 

Vieringen in onze kerk

 

Zondag 18 augustus om 10.00 uur Zondagviering

Voorganger is Mien Heijnen

Na afloop van de viering is er koffie drinken in de Burcht.

 

Zondag 25 augustus om 10.00 uur Zondagviering

Voorganger is Frans Smulders

 

Zondag 1 september om 10.00 uur Zondagviering

Voorganger is Laurens Koole

 

Zondag 8 september om 10.00 uur Zondagviering

Feest van de geboorte van Maria

Patroonsdag van ons Antonius en Maria Gilde

Voorganger is Toon van Dijk

 

Zondag 15 september om 10.00 uur Zondagviering

Lambertusdag; patroon van onze Geloofsgemeenschap

Zangkoor Creation uit Cuijk zingt tijdens de viering

Voorganger Herman van Rhee

Na afloop van de viering is er feestelijke koffie in de Burcht

 

Zondag 22 september om 11.00 uur Vredesviering

T.g.v. 75 jaar bevrijding vredesviering met aansluitend de herdenking van de Amerikaanse militairen op het kerkhof.

Voorganger Trees van den Broek

 

Zondag 29 september geen viering in onze kerk