Artikelindex

Klein Torentje

In de vakantietijd is communicatie altijd wat lastiger. Mensen zijn minder bereikbaar en je kunt er niet van uitgaan dat berichten gelezen worden. Daarom een klein torentje om u tijdig te informeren over allerlei zaken die zich de komende tijd gaan afspelen. De volgende ‘echte’ Rond De Lindense Toren komt pas rond 1 september uit maar dat is dan meteen een speciale uitgave ter gelegenheid van de Lindense viering van 75 jaar bevrijding van Zuid Nederland.

Overigens lijkt het wel een trend om via appgroepen en het tablet contacten te blijven onderhouden. Afstand nemen, los komen en ‘je de dingen laten overkomen’ -iets waar iedereen af en toe behoefte heeft- wordt daardoor wel moeilijker, want er komen altijd dingen voorbij die je gedachten bepalen.

Van de andere kant heeft de ongekende hitte er wel voor gezorgd dat velen de plannen behoorlijk hebben aangepast. Werken of recreëren in de zon was geen lolletje. Zelf op de plassen was het rustiger dan andere jaren in deze tijd.

Hopelijk is de hitte niet naar het hoofd gestegen en is er nu even tijd voor ‘andere’ dingen: als geloofsgemeenschap Linden proberen we met elkaar stil te staan bij dingen waar wij mensen vaak te gemakkelijk aan voorbijgaan. Natuurlijk bepaalt iedereen zelf waaraan hij waarde hecht maar we maken doorgaans weinig tijd vrij om wat we doen en meemaken te “waarderen” ofwel de echte waarde toekennen.

 Zo is onze vrijheid en het feit dat we al 75 jaar vrede hebben in West Europa de moeite waard om bij stil te staan.

Dat doen op zondag22 september.

Om 11.00 uur is er een Vredesviering in de kerk met aansluitend de herdenking van de vijf omgekomen Amerikaanse militairen, de ontvangst van alle deelnemers,het gilde en officiële genodigden in De Burcht.

Om 14.00 uur wordt het nieuwe monument officieel in gebruik genomen(dat is op tijd klaar ondanks het door de hitte veroorzaakte uitstel van werkzaamheden). Er zijn daarna nog allerlei activiteiten in en rond De Burcht en het Gildeterrein. U hoort daar meer over in de komende speciale uitgave van Rond De Lindense Toren.

De vredesviering valt dit jaar niet samen met het Lambertusfeest. Het feit dat we een actieve levende gemeenschap zijn is ook de moeite waard om te vieren op zondag 15 september om 10.00 uur met daarna feestelijke koffie in De Burcht.

In het kader van waarderen ofwel de echte waarde toekennen melden we alvast twee initiatieven:

Linden Reflects

Een ambitieuze titel voor eigenlijk iets gewoons. Pratend bij de koffie of zomaar wandelend door het dorp, zeggen we weleens tegen elkaar: we hebben in Linden veel talent. Een rijk verenigingsleven, veel jonge mensen die bijzondere zaken onder hun hoede hebben of die een bijzonder beroep of hobby uitoefenen. Zonder al te veel moeite noemden we zomaar namen van (oud) inwoners/sters van Linden die iets te melden zouden kunnen hebben op diverse gebieden.

We denken aan o.a. wetenschap, kunst en theater, zorg en sport.

We zijn er bijna zeker van dat het de moeite waard zal zijn, wanneer we elkaar daar nader over informeren, zodat we ‘weet’ hebben van de waardevolle zaken waar mensen uit Linden mee bezig zijn. Binnenkort proberen we de eerste stappen te zetten naar wat wij heel gewoon ‘Linden Reflects’ zijn gaan noemen.

De Kinderkaravaan

Pastor Marieke Drent van de grote Martinusparochie wandelt gedurende deze maanden met kinderen door de parochie. De eerste twee etappes van de grote wandeling zijn al geweest. De Martinuskerk Cuijk en MFA Sint Jozef Cuijk Noord zijn bezocht.

Op zondag 1 september trekt de kinderkaravaan onder haar leiding door Katwijk en op 29 september door Vianen. Telkens om 11.00 uur.

Op zondag 27 oktober doen de kinderen onze Lambertuskerk in Linden aan. Om 11.00 uur ’s morgens komen ze samen rond het verhaal van de ‘Gekleurde Jas van Jozef’, gebaseerd op het oeroude verhaal uit de Bijbel. De bijeenkomst duurt een uurtje en na afloop is er wat te drinken voor iedereen.

We nodigen daarom graag de kinderen van de basisschoolleeftijd met hun ouders uit om mee te doen aan de karavaan. Uiteraard geldt die uitnodiging ook voor Katwijk en Vianen.

Opbrengst Vierdaagse Doortocht

De vierdaagse Doortocht was weer eens een succes, ook financieel. Het vierdaagse-bestuur dankt allen die hebben meegewerkt en kan aan de verenigingen (Slagwerkgroep, Gilde, VVL en de Dorpsvereniging) en de Burcht € 1000,00 overmaken. De goede doelen Wensambulance Brabant en de Fahari Foundation kregen elk € 500,00. Ook het nieuwe monument werd gesponsord met 250,00.

Als afsluiting van de vierdaagseweek was er een geslaagd Jeu de boules toernooi, georganiseerd door Ed en Willemien.

 


In memoriam Ria van Kempen-Jetten
Op zaterdag 3 augustus 2019 overleed mevrouw Ria van Kempen-Jetten, in het bijzijn van haar kinderen en hun partners, in het zorgcentrum te Cuijk.

Ria van Kempen-Jetten werd op 5 juli 1923 geboren in de molen tussen Linden en Katwijk. Haar vader Piet Jetten en grootvader Antoon Jetten waren molenaar op deze molen. Ze was dus een echte molenaarsdochter, samen met haar zus Toos.
In 1951 trouwde Ria met Jan van Kempen, die het molenbedrijf overnam.

Het echtpaar kreeg 5 kinderen, die opgroeiden in de kleine maar knusse molenaarswoning en later allemaal zijn gaan studeren. Gaandeweg werden de bedrijfsactiviteiten verlegd van de molen naar het houden en vetmesten van pluimvee.

De Lindense molen behoorde tot het grondgebied van de gemeente Cuijk, maar was onderdeel van de parochie Linden.
‘Jan en Rie de Mulder’ waren actief in het Lindense verenigingsleven, en trouwe bezoekers van de Lindense kerk. Hun kinderen gingen naar de Lindense basisschool.

Wie bij Jan en Rie over de vloer kwam kon rekenen op een gezellig en gastvrij onthaal. Ria stond bekend om haar kookkunsten en haar voorliefde voor bloemen en planten, die het molenerf kleur gaven.  

In 2001 vierde het echtpaar Van Kempen hun gouden huwelijk, de wieken van de molen stonden in de vreugdestand.
In de jaren daarna ging het met de gezondheid van Ria achteruit vanwege dementie, waardoor zij aangewezen was op verpleging en verzorgingen uiteindelijk de molen moest verlaten. Jan overleed in 2010 en is begraven op het kerkhof van Linden. Daar is Ria op woensdag 7 augustus jl. in beslotenheid bijgezet.
Mogen ze nu samen rusten in vrede.

Ton Keijzers

 


 

Vieringen in onze kerk

 

Zondag 18 augustus om 10.00 uur Zondagviering

Voorganger is Mien Heijnen

Na afloop van de viering is er koffie drinken in de Burcht.

 

Zondag 25 augustus om 10.00 uur Zondagviering

Voorganger is Frans Smulders

 

Zondag 1 september om 10.00 uur Zondagviering

Voorganger is Laurens Koole

 

Zondag 8 september om 10.00 uur Zondagviering

Feest van de geboorte van Maria

Patroonsdag van ons Antonius en Maria Gilde

Voorganger is Toon van Dijk

 

Zondag 15 september om 10.00 uur Zondagviering

Lambertusdag; patroon van onze Geloofsgemeenschap

Zangkoor Creation uit Cuijk zingt tijdens de viering

Voorganger Herman van Rhee

Na afloop van de viering is er feestelijke koffie in de Burcht

 

Zondag 22 september om 11.00 uur Vredesviering

T.g.v. 75 jaar bevrijding vredesviering met aansluitend de herdenking van de Amerikaanse militairen op het kerkhof.

Voorganger Trees van den Broek

 

Zondag 29 september geen viering in onze kerk