Elke vrijdagmorgen is er in de Burcht de samenkomst van onze "schildersoos". Tussen 10.00 uur en 12.00 uur drinken we koffie, hebben we leuke...

Het is weer bijna zover, woensdag 7 september 13.30 uur start het nieuwe seizoen van de Lindense senioren SOOS. Er kan dan gebridged en gebiljart...

Op vrijdagmorgen 13 februari had de schildersoos alweer de derde en laatste les van Nettie Mulder. Op verzoek van de groep is zij drie...