Onze Geloofsgemeenschap, een herberg

Jaren geleden zagen we al duidelijk dat geloven en kerk in onze moderne tijd sterk zou veranderen en bereidden we ons voor op een geloofsgemeenschap zonder een pastoor. Het aantal kerkgangers liep overal sterk terug evenals het aantal priesters en het zou steeds moeilijker worden om een betaalde kracht pastoor of pastoraal werker te kunnen betalen. Het was onze overtuiging dat binding met de gemeenschap, en gastvrijheid voor iedereen - dus ook niet katholieken - een belangrijk uitgangspunt moest zijn. En niet minder belangrijk: wat we te bieden hadden in de vieringen moest inspirerend zijn en moest mensen ondersteunen bij hun levensvragen: Piet Vermeeren zei het kortweg als volgt: Blijf God zoeken, volg het voorbeeld van Jezus Christus en denk zelf.

In Linden hebben we zeker nadat Piet Vermeeren terugtrad, iets eerder dan ooit de bedoeling was, die uitdaging opgepakt en mensen gevraagd om samen met de geloofsgemeenschap en het al aanwezige menselijke kapitaal de geloofsgemeenschap inhoudelijk te dragen en de liturgie te verzorgen. Dat is gebeurd, dat heeft zich ontwikkeld en ontwikkelt zich nog steeds. Het resultaat is dat er in Linden nog elke week een viering wordt gehouden. Alle grote feesten worden gevierd, voorbereid door die groep. Dat geldt ook voor speciale vieringen zoals bijvoorbeeld het aanstaande Lambertusfeest en de herdenking van de oorlogsslachtoffers. Onze voorgangers maken telkens een boekje om samen te kunnen bidden en samen te kunnen zingen. De vieringen zijn voor de vaste bezoekers herkenbaar maar we maken weinig gebruik van het bekende standaardaanbod. De lezingen van de zondag vormen meestal wel het uitgangspunt bij de themakeuze. Je moet het eigenlijk meemaken om een goed beeld te kunnen vormen. Nog ongeveer eenmaal per maand is er een eucharistieviering. En belangrijk: regelmatig drinken we na afloop gezellig koffie in De Burcht; het gesprek en het contact maakt dat mensen erbij horen. We mogen helemaal niet klagen over het kerkbezoek. Het is zeker niet minder dan twintig jaar geleden maar het aantal mensen van buiten Linden is veel groter dan toen.

Een tweede pastorale peiler is ons blad “Rond De Lindense Toren”. Het blad komt regelmatig (maar altijd met de grote feesten en aan het begin van een belangrijke periode van het jaar) in de bus van alle Lindenaren en een groep van vaste bezoekers van buiten. Op verzoek wordt het ook digitaal verzonden en het wordt ook geplaatst op de website van Linden (www.grootlinden.nl). Het aantal lezers groeit. Zo houden we contact met de gemeenschap en bieden we stof tot nadenken of bezinning naast berichtgeving van plaatselijk belang of verhalen uit de historie. Uit een onderzoek van enkele jaren geleden bleek dat het blad heel goed gelezen wordt.

Maar wij willen en moeten meer doen om van betekenis te zijn. Daar zijn wel aanzetten voor geweest: we hebben activiteiten ontplooid die daaraan invulling gaven zoals bijbelse studiebijeenkomsten, thema-avonden, concerten en meditatievieringen. In de toekomst moeten wij daar meer op inzetten als we niet aan de vergrijzing ten onder willen gaan.

Waarom dit allemaal?

Op 17 juni j.l. hadden we o.l.v. Marieke Drenth een goede bijeenkomst met vertegenwoordigers van bijna alle maar niet alle contactgroepen.

Wat het meest opviel is

-dat we inhoudelijk wel heel weinig van elkaar weten,

-dat er van samenwerking eigenlijk geen sprake is,

-dat er ook veel goede dingen gebeuren,

-dat het in sommige geloofsgemeenschappen vijf voor twaalf is en dat samenwerking met andere geloofsgemeenschappen eigenlijk de enige optie is om als plaatselijke geloofsgemeenschap te overleven.

En wat misschien niet precies zo uitgesproken is: zonder een plaatselijke geloofsgemeenschap, die betekenis heeft voor de mensen, verdwijnt in die plaats de kerk: letterlijk als kerkgebouw en figuurlijk als groep van mensen die zich verbonden voelen met de kerk van Jezus Christus. Zonder vitale plaatselijke geloofsgemeenschappen lijdt het concept van één nieuwe grote regioparochie voortijdig schipbreuk. In die zin was de reorganisatie in ons bisdom een vorm van geplande kaalslag.

We willen ons verhaal vertellen omdat wij een bijdrage leveren en willen leveren aan het voortbestaan van de kerk van Jezus Christus. We willen iedereen die dit leest uitnodigen om af en toe bij ons te komen kijken, zelf te ervaren, mogelijk ons te helpen. Er is plaats genoeg en het zou ons inspireren en sterken.

Nog beter zou het zijn als we ons zouden richten op meer mensen dan degenen die De Mantel lezen. In een nieuwe wijk als de Heeswijkse Kampen leven ook mensen voor wie het Christelijke gedachtegoed een rijke bron kan zijn. Onze moderne tijd kent genoeg problemen, die mensen echt bezig houden en om een doordachte oplossing vragen.

Herdenking gesneuvelde Amerikanen 22 september a.s.

Jaarlijks herdenken wij in Linden op of rond 17 september de vijf jonge Amerikanen die tijdens de operatie Market Garden (17 september 1944) sneuvelden toen hun vliegtuig vlak bij Linden neerstortte. Dit jaar dus 75 jaar geleden. Dit jaar wordt het bestaande monument vernieuwd en op 22 september in gebruik genomen. Aan deze herdenking en in gebruikname zal extra luister worden gegeven op zondag 22 september a.s. Op dit moment wordt er hard gewerkt aan een passend programma. In elk geval zal er op deze dag een vredesviering zijn in onze kerk. Ook denken we in de voorafgaande week aan een lezing en gedachtewisseling over aspecten van het thema oorlog en vrede. Nadere informatie volgt.


Ter Informatie

Ter Attentie

Nu Ed Tigchelaar en Johan van den Boom de website van artikelen en info voorzien kunt U een mail sturen naar website.grootlinden@gmail.com  U kunt uw informatie of te plaatsen artikel in een bijlage toevoegen. Wij zullen dan voor plaatsing zorgdragen. Indien we nadere informatie benodigen nemen we contact met U op. Johan van den Boom en Ed Tigchelaar.

Login

Nu nog inschrijven voor het lage tarief

LAATSTE NIEUWS LAATSTE NIEUWS

Op 16 Maart is de aanleg begonnen.

Het is nu nog steeds mogelijk om tegen het lage tarief in te schrijven bij LVCnet voor supersnel internet en TV bij u in huis.

Spreek mij aan (als er u iets onduidelijk is). Ik ben er voor U.

Of kijk op de website van LVCNet.

Linden scoort heel hoog met inschrijvingen!

Maar we zitten nog niet op 100%

Dus....wat let u?

Han Maassen