Artikelindex

 

De teerdag van het gilde: een feest voor het hele dorp

Op 17 januari is het de patroonsdag van de Heilige Antonius Abt, ook de beschermheilige van het Antonius en Mariagilde van Linden. Daarom organiseert ons gilde elk jaar op de eerste maandag na 17 januari haar teerdag. Een bijzondere Lindense traditie is dat er op de teerdag krentenbollen worden uitgedeeld aan de gildezusters, welke ze op deze dag kunnen komen afhalen bij het gildehuis.

In vroegere tijden was de teerdag van het gilde een feest voor het hele dorp. Zo blijkt uit de kronieken van Herman Martens. Hij vertelt onder meer over ‘Meester’ Hendrik van Lindert, hoofdonderwijzer van Linden van 1885 tot 1923, die de schooljeugd bij de gildedagen steeds vrijaf gaf.

Het gildenfeest was immers een familiefeest. Bij gildendagen ging de Meester ook op een borreltje al was hij dan niet onder ’t gilde; en ook in de avonduren vertoefde hij tussen de gildebroeders. Hij kon genieten met dit dorpsfeest, hij legde zijn oor te luisteren en vertelde dan enige dagen later op school de een of andere geestige zet die hij in de gelagkamer had opgevangen. Dan was de heer Van Lindert een verteller van formaat en het werd doodstil als ‘de meester’ aan het woord was. Hij leefde mee met het gilde, met het dorp, hij leefde met hart en ziel voor de jeugd van Linden. Bovendien werkte hij, misschien zelfs onbewust, mee tot het in ere houden van de mooie oude gildentradities en dorpsgebruiken.

Ook is er het volgende verslag van een leerling uit die tijd. Het hoge water, waarover in het verslag wordt gesproken, betreft het feit dat Linden en verre omgeving ’s winters in het overstroomgebied lag van de Beerse Overlaat. Het gilde kende toen nog geen vast gildenhuis. Ieder jaar werd er van onderkomen gewisseld. In het ene jaar ‘teerde’ men in café Bloemen (Het Kanon) en het daarop volgend jaar in café Strik.

"Maandag na 17 januari teerde ons gilde. Prompt kregen wij ’s zaterdags van tevoren dan plechtig uit de mond van ons schoolhoofd te horen: "Maandag en dinsdag is er geen school." Op die dagen gingen wij dan ‘bootje varen’ of schaatsenrijden op de bijna eindeloze waterplas. Sint Teunis geeft immers een waterke of winterke. De bewoners van de Drul en de Geest kwamen bij hoog water met hun bootjes naar het gilde en deze werden aan de oever vastgelegd. Prachtig speelgoed voor de jeugd. Op dinsdagmorgen moesten we even naar het gildenhuis komen kijken waar de gildenmeesters met hun vrouwen dan de voorbereidingen troffen voor het maken van de ‘bierpap’. We zagen hoe een grote koperen ketel met een mengsel van bier, water, stroop en suiker gevuld werd met als toevoeging enkele tientallen ‘bestellen’. Dat waren ronde witte broden waarin naast bepaalde kruiden vooral veel anijs verwerkt was. De grote ketel hing aan een ketting boven een knappend vuurtje. Na de middag konden de vrouwen dan een keteltje pap af komen halen, terwijl de mannen omstreeks drie uur, gewapend meet een ronde lepel, in het gildenhuis samenkwamen. De pap werd daar vervolgens in grote schotels opgediend en van daaruit door de mannen naar binnen gelepeld. Ongeveer gelijktijdig arriveerde dan ook de schooljeugd met een lepel in de hand en zij mochten na afloop het restant opeten en de ketel leegschrapen. Uiterst voldaan keerde de jeugd dan weer huiswaarts."

(Uit het boek Linden Groot en Klein, samengesteld door Angeline van der Donk en Antoon Donkers.)

 

Nieuwjaars receptie bij het gilde van Linden

Het Sint Antonius en Maria Gilde Linden houdt op zondag 6 januari 2019 de jaarlijkse nieuwjaarsreceptie in haar Clublokaal "Het Romeinse Hof" te Linden van 13.00 uur tot 16.00 uur.

Niet alleen de gildeleden maar ook alle inwoners uit Linden en de vrienden van ons gilde uit de omgeving zijn van harte welkom om met onze gildebroeders en gildezusters het glas te heffen op een voorspoedig, een gelukkig maar vooral een gezond 2019.

Bestuur en leden gilde Linden.

 


Login

Nu nog inschrijven voor het lage tarief

LAATSTE NIEUWS LAATSTE NIEUWS

Op 16 Maart is de aanleg begonnen.

Het is nu nog steeds mogelijk om tegen het lage tarief in te schrijven bij LVCnet voor supersnel internet en TV bij u in huis.

Spreek mij aan (als er u iets onduidelijk is). Ik ben er voor U.

Of kijk op de website van LVCNet.

Linden scoort heel hoog met inschrijvingen!

Maar we zitten nog niet op 100%

Dus....wat let u?

Han Maassen