Artikelindex

 Advents/Kerstactie 2018

Voor gehandicapten in de Congo.

Centrum Simama in het Congolese Kisangani is de afgelopen maanden meer dan ooit voor mij gaan leven. In aansluiting op de keuze van het Lindens kerkbestuur voor het levensproject van de Millse pater Martien Konings, heb ik verschillende contacten gelegd. Het meeste contact had ik per mail met een oud-medestudent uit mijn seminarietijd, die als gepensioneerd fysiotherapeut vrijwillig in Centrum Simama werkt.

Van hem hoorde ik, dat het centrum ondanks het overlijden van de stichter, pater Martien, nog altijd uitstekend functioneert. Hij schreef mij echter ook, dat dit initiatief het zonder extra steun uit Nederland niet kan redden. De staatssteun is miniem en daarbij is de politieke situatie momenteel instabiel. Via de 93 jarige zus van pater Martien, mevrouw Jo Konings – oud in jaren, maar helder van geest – hoorde ik, dat de Millse Missievrienden, onder leiding van dhr. Ermers, via de kledingactie, nog altijd in staat zijn geregeld geld over te maken naar het centrum.

Met dhr. Ermers heb ik contact gelegd om te zien, of onze actie gecombineerd kan worden met de Millse activiteiten. Hoewel hij de actie van de Lambertusgemeenschap van harte toejuicht, wil de Millse stichting toch onafhankelijk van ons het centrum sponsoren. Wel hoorde ik van hem, dat hun gelden altijd voor de volle honderd procent worden overgemaakt via de missieprocuur van de Priesters van het Heilig Hart, de congregatie waartoe pater Martien behoorde. Van deze service mag ook Linden gebruik maken, zodat er van de opbrengst van onze Kerstactie geen cent aan de spreekwoordelijke strijkstok zal blijven hangen.

Jan Broeders

Een update van de kerstactie 2017 voor Roemenië .

In de vele jaren, dat ik als vrijwilliger secretaris mocht zijn van Stichting Bisschop Bekkers, heb ik ervaren, hoe belangrijk het is bij buitenlandse projecten te kunnen bouwen op een betrouwbaar persoon ter plekke. Voor de zorgboerderij in het Roemeense dorpje Giurcani is dat de Nederlandse Hannah Smit. Zij houdt mij op de hoogte van de ontwikkelingen.

Ruim een maand geleden schreef zij mij:

"De huisjes zijn nu eigenlijk wel klaar, nog 1 badkamertje maar dat is een week werk. De inrichting is er. De bewoners blijken allemaal toch wel begeleiding nodig te hebben. En dat wist ik ook wel. Ik noemde het ook vanaf het begin aanleunwoningen / semi -independent wonen. Hier in Giurcani zijn er drie 3 jongens die het redden met in het totaal 20 uur begeleiding per week. Omdat ik meer en meer kan overlaten aan de Roemeense begeleiders, kan ik in december-januari ook met een gerust hart naar Nederland om daar de contacten met mijn familie en vrienden te onderhouden.

Eind februari ga ik weer. Het is dan lammerentijd, lengende dagen, tijd om de grond te bewerken , om bomen te planten en natuurlijk om mijn contacten met de bewoners en werkers te onderhouden."

Jan Broeders

 

Adventsconcert in kerkje Linden

Adventsconcert Kwint: ‘warm bad’

In onze overvolle Lambertuskerk in Linden hadden de vele aanwezigen er moeite mee om niet mee te zingen of mee te neuriën bij de vele liederen die gespeeld werden tijdens het adventsconcert van Kwint. Het regionale mandoline – ensemble had dan ook geen betere locatie of een beter moment kunnen kiezen dan op zondagmiddag 9 december een concert in het oude kerkje van Linden.

Dankzij een gevarieerd programma vol met kerkelijke en algemene advents- en kerstliederen beleefden de ruim honderd aanwezigen in een sfeervol decor een mooie middag. De Graafse sopraan Debbie Kenyon – Jackson zong bij zes nummers van het programma en gaf het concert een extra dimensie.

De contactgroep van de Lambertuskerk ziet dit concert als een mooi startpunt voor verdere activiteiten in het historische kerkje. Deze activiteiten worden georganiseerd om de functie van de kerk te verbreden en de financiële basis te vergroten. Dankzij de inzet van vele vrijwilligers kon dit concert vlekkeloos verlopen.

Ook de nazit in dorpshuis De Burcht in Linden werd druk bezocht en als heel gezellig ervaren.


Login

Nu nog inschrijven voor het lage tarief

LAATSTE NIEUWS LAATSTE NIEUWS

Op 16 Maart is de aanleg begonnen.

Het is nu nog steeds mogelijk om tegen het lage tarief in te schrijven bij LVCnet voor supersnel internet en TV bij u in huis.

Spreek mij aan (als er u iets onduidelijk is). Ik ben er voor U.

Of kijk op de website van LVCNet.

Linden scoort heel hoog met inschrijvingen!

Maar we zitten nog niet op 100%

Dus....wat let u?

Han Maassen