Artikelindex

Zondag 23 december

Een uitnodiging voor alle kinderen en iedereen

Op zondagmorgen 23 december om 10.00 uur is er in onze Lambertuskerk een Kerstviering voor kinderen én voor iedereen! We nodigen jullie uit om samen met je ouders, oma’s en opa’s Kerstmis te komen vieren.

Rond de grote kerststal in de buurt van alle beelden van herders, schapen, de os en de ezel en natuurlijk Maria en Jozef met het kindje Jezus, vertelt Marianne van Oosterom een verhaal over de os.

Natuurlijk zingen we liedjes die op de gitaar begeleid worden door Ed Tichelaar en soms speelt onze organist Ton Keijzers ook op het grote orgel mee. We hopen dat je komt en we willen je vragen of je dan een tekening van een gekleurde kerstster aan een touwtje meebrengt. Het zou mooi zijn wanneer je op die ster een kerstwens schrijft.

Als je al een beetje in de stemming wil komen, kun je misschien een paar liedjes die we dan zingen thuis oefenen:

Klink, klokje, klingeling

Sjok, sjok, sjok liep het ezeltje

De herdertjes lagen bij nachte

Stille Nacht

We hopen dat je komt, neem gerust iedereen mee en natuurlijk ook de ster!

Deirdre, Marianne en Herman

 

Maandag 24 december

Kerstavondviering 19.00 uur

Op Kerstavond 24 december om 19.00 uur zingt ons Gelegenheidskoorde liederen die passen bij de viering van Kerstmis.

Dirigent: Joost Angenent

Organist: Ton Keijzers

Het koor begint al een kwartier eerder met het zingen van kerstliederen. De Kerstcollecte in deze viering wordt besteed aan onze Adventsactie voor het project van de onlangs overleden pater Martien Konings uit Mill.

Terwijl de wereld om ons heen ons overlaadt met allerlei tips en oproepen rond het Kerstfeest en het Nieuwe Jaar, zijn koren, kosters en kerststalopbouwers volop bezig om het mooie feest van Kerstmis voor te bereiden in onze kerken. In de liturgieviering op Kerstavond komt uiteindelijk alles en iedereen ‘tezamen onder ’t sterrenblinken, want dan moet het lied weerklinken voor Christus – geboren in Bethlehem’.

Wat intussen is uitgegroeid tot een werelds feest waarin gezelligheid en goede maaltijden centraal staan, kreeg aan het begin van onze jaartelling nauwelijks enige aandacht. De eerste Christenen stonden niet of nauwelijks stil bij Jezus’ geboortedatum en bij de inhoud van die gebeurtenis, laat staan dat er dan gefeest werd. De oude kerk was uitsluitend gezicht op Jezus’ kruisdood en op zijn verrijzenis met Pasen. Theologen, astrologen en andere wetenschappers discussiëren tot op de dag van vandaag over de exacte datum, waarbij vooral de feitelijke gegevens uit het Lucasevangelie met aanwijzingen over vorsten, regeringen en bijzondere gebeurtenissen een belangrijke rol spelen. De viering van Kerstmis werd pas in het begin van de elfde eeuw gemeengoed. Het woord ‘Kerstmis’ in onze taal komt voor het eerst in 1038 voor.

Liturgisch en kerkelijk bestonden veel gebruiken rond Kerstmis. De ouderen onder ons herinneren zich in dat verband waarschijnlijk niet alleen volle kerken, maar ook verschillende vieringen: de nachtmis, de dageraad / herdersmis en de dagmis. Veel priesters lazen in die tijd de drie missen achter elkaar. Tegenwoordig komen veel geloofsgemeenschappen samen op Kerstavond en vieren zo Kerstmis – de zending van Christus – met gebed, overweging en zang.

Bijzonder is het dit jaar dat we voorafgaand aan Kerstmis met de kinderen van onze Geloofsgemeenschap de 4e zondag van de advent vieren op zondagmorgen 23 december om 10.00 uur. We hopen dat ook veel anderen die viering komen meemaken. Wie herinnert zich niet de kerkdiensten die je als kind meemaakte in jouw eigen kerk en welke indruk dat maakte?

 

Zondag 30 december

Oudejaarsviering

Dit jaar vindt de Oudejaarsviering in onze kerk niet plaats op 31 december ’s avonds maar op zondagmorgen 30 december om 10.00 uur. We sluiten het jaar 2018 af met inbreng van Freya Angenent die gedachten en ervaringen zal delen, die zij tijdens haar pelgrimstocht naar Santiago de Compostella heeft opgedaan. Het thema "Onderweg" past mooi bij de overgang van het oude naar het nieuwe jaar. Heel logisch is het dat we daarna voor het laatst dit jaar samen koffie drinken in De Burcht. Het zou mooi zijn wanneer veel Lindenaren en anderen die betrokken zijn bij onze Geloofsgemeenschap daarbij aanwezig zijn!

U bent allemaal ‘wellekome’!

HvR

 

 

"Onderweg"


Login

Nu nog inschrijven voor het lage tarief

LAATSTE NIEUWS LAATSTE NIEUWS

Op 16 Maart is de aanleg begonnen.

Het is nu nog steeds mogelijk om tegen het lage tarief in te schrijven bij LVCnet voor supersnel internet en TV bij u in huis.

Spreek mij aan (als er u iets onduidelijk is). Ik ben er voor U.

Of kijk op de website van LVCNet.

Linden scoort heel hoog met inschrijvingen!

Maar we zitten nog niet op 100%

Dus....wat let u?

Han Maassen