Artikelindex

Burgemeester en wethouders van de gemeente Cuijk maken bekend dat zij de volgende aanvraag voor een omgevingsvergunning hebben ontvangen.

Voor: het inrichten van een parkeervoorziening en het aanbrengen van overige terreinvoorzieningen (zaaknr.: Z/19/224127)

Locatie: Den Drul ongenummerd te Linden

kad. bekend gemeente Cuijk,

sectie M, nr. 00770

Datum ontvangen: 24 januari 2019

Op aangevraagde omgevingsvergunningen kunt u (nog) niet reageren. De aangevraagde vergunning kunt u op afspraak inzien. Neem hiervoor contact op met team Veiligheid, Vergunningverlening en Handhaving, telefoon: 0485 396 600