Artikelindex

 

Jaarlijkse financiële actie

De actie liep dit jaar voor de 3ekeer. Onze trouwe donateurs kregen net als vorig jaar een persoonlijke brief. Waar we niet op gerekend hadden, was de "strengere" controle van de banken. Bij het overschrijven verscheen tot veler verrassing bij het banknummer: " Parochie H. Martinus Cuijk" omdat dit de rekeninghouder is. De naam van de rekening en de doelstelling van de rekening zijn echter niet veranderd. Het gestorte bedrag komt ten goede aan de spaarpot van Linden. Het klopt dus wel maar er ontstond daardoor wel verwarring; die leverde een aantal telefoontjes en vragen op.

We hopen dat we met dit bericht iedere twijfel hebben weggnomen zodat mensen die het toegezegde bedrag nog niet hebben overgemaakt dit alsnog met een gerust hart kunnen doen.

Dat we de rekening van de stichting Louisa Linden hebben opengesteld voor nieuwe donateurs was voor de eerste keer. Wij zijn blij dat zo een aantal mensen extra donateur en "vriend van de Lambertuskerk" is geworden. We hopen dat

het aantal nog groeit zodat de Stichting Louisa meer armslag krijgt voor de doelstelling: "Behoud van de H. Lambertuskerk voor Linden".

De contactgroep Linden

Het bestuur van de Louisastichting