Artikelindex

Liturgie in de Advent

De maand december met haar vier zondagen en de vier kaarsen op de adventskrans kondigen het Kerstfeest aan. In het midden van onze Adventskrans staat het beeld van Johannes de Doper, de dragende figuur in de liturgie van deze Advent. In de evangelieteksten van drie van de vier zondagen speelt hij een voorname rol op weg naar Kerstmis.

Dat komt ook omdat we met deze Advent beginnen aan een nieuw liturgisch jaar en daar hoort een andere evangelist bij; dit jaar het zogenaamde C – jaar met Lucas. Het verdient trouwens aanbeveling om in de komende weken de tijd te nemen om uit de Bijbel, die bijna iedereen in huis heeft, tenminste de eerste twee hoofdstukken van het evangelie van Lucas eens achter elkaar te lezen. Het biedt een mooie voorbereiding op Kerstavond.

Bijzonder is dit jaar de Kerstviering voor de kinderen en kleinkinderen van ouders en grootouders uit Linden en uit de ons omringende plaatsen, want ook uit diverse kerkdorpen komen bezoekers naar onze kerkdiensten.

Na overleg met de betrokkenen hebben we besloten om op de 4e zondag van de Advent om 10.00 uur ’s morgens onze Zondagviering samen met kinderen te houden. Enkele moeders uit onze Geloofsgemeenschap maken samen met de voorganger van die zondag een speciale viering als voorbereiding op het Kerstfeest

Intussen bereidt ons Gelegenheidskoor onder leiding van Joost Angenent met als organist Ton Keijzers zich voor op de Kerstavondviering op 24 december om 19.00 uur.

Namens alle voorgangsters en voorgangers wens ik u een goede voorbereiding op Kerstmis.

HvR

 

Adventsactie

Dit jaar laten we onze kerstster blinken voor het centrum voor gehandicapten ‘Simama’ in Kisangani, een stad in de Congo. Ruim veertig jaar geleden is dit centrum voor gehandicapten opgericht door een priester uit onze regio: pater Martien Konings uit Mill.

Als jonge missionaris liep hij malaria op met complicaties. Na een jaar revalidatie in Nederland bleek dat zijn onderlichaam altijd verlamd zou blijven. Daardoor belandde hij in een rolstoel. Dit weerhield hem niet om terug te keren naar zijn missiegebied. Hij besloot zijn leven te gaan wijden aan de zorg voor gehandicapten, die in Congo doorgaans als kanslozen door het leven gaan. Hij richtte een Centrum op dat uitgroeide tot een revalidatiecentrum met vakopleidingen. Daar leren mensen met beperkingen gebruik te maken van hun mogelijkheden. Momenteel is er een opleiding voor kleermaker/naaister, schoenmaker, timmerman en ICT-medewerker. Na het voltooien van hun opleiding krijgen de gediplomeerden een set benodigdheden mee om hun beroep uit te oefenen en zo zelfstandig te voorzien in hun bestaan.

Ruim een jaar geleden is pater Martien gestorven, maar zijn werk wordt voortgezet door de Broeders van Liefde, die al vele jaren werkzaam zijn in deze voormalige Belgische kolonie. Helaas worden fondsen vanuit Nederland

schaarser nu de oprichter overleden is. Niet langer is het mogelijk om alle ‘afgestudeerden’ een basisset mee te geven om zelfstandig hun beroep uit te oefenen. Een aanvulling op het budget is meer dan wenselijk.

De gemeenschap van Linden wil – na een gloedvol verhaal van één van onze kerkgangers – in deze Kersttijd een bijdrage leveren aan deze jongeren, zodat meer Congolese mensen met een handicap met een basisset het Centrum kunnen verlaten om vervolgens volwaardig deel te nemen aan hun maatschappij!

Jan Broeders

 

ADVENTSCONCERT IN KERKJE LINDEN

Op zondagmiddag 9 december, de tweede adventszondag, vindt in onze oude Lambertuskerk in Linden een Adventsconcert plaats van het Cuijkse mandoline – ensemble Kwint. Op het programma met als titel ‘Listen, Christmas is coming!’ staat traditionele en nieuwe muziek die past in deze tijd van het jaar.

Tijdens het concert in het sfeervol versierde kerkje treedt ook de sopraan Debbie Kenyon – Jackson op. Het concert begint om 15.00 uur en duurt ongeveer een uur. De entree is gratis, maar een vrijwillige bijdrage die ten goede komt aan het behoud van het kerkgebouw, wordt zeer gewaardeerd.

Na afloop is er een gezellige nazit in het nabij gelegen dorpshuis De Burcht. Achter de Burcht is volop gelegenheid om voorafgaand aan het concert de auto te parkeren.

De Contactgroep