Artikelindex

Komen er andere Tijden?

In het vorige nummer droeg mijn stukje de titel “Het einde der tijden?”. Daar kun je van alles mee bedoelen. Wetenschappelijk gezien is het einde der tijden in de meeste betekenissen niet nabij. Je kunt wel zeggen dat er altijd veranderingen optreden: er komen andere tijden, dat is zeker.

 

       tekst Jan NEW                                                                                         

                                            

 

 

                                                     

 

 

Ingelijste kerstafbeelding 1

 

Op zoek naar mooie oude fotolijstjes vond ik er bij de kringloopwinkel twee.

Toen ik ze goed bekeek waren het twee ingelijste kerstafbeeldingen. De bovenstaande is een gekleurde gekalligrafeerde tekst uit het Kerstevangelie, in 1978 gegeven als een soort kerstkaart.

De tekst verwijst naar de geboorte van Jezus en met hem de komst van een andere tijd. De verwoording in het evangelie is een uiting van een verlangen naar een tijd van vrede en gerechtigheid die in een tijd van oorlog en onderdrukking meer dan begrijpelijk is. We weten dat dit verlangen helaas nog steeds actueel is op vele plaatsen in de wereld en ondanks dat verlangen zijn er ogenschijnlijk uitzichtloze situaties zoals in het Midden-Oosten, Midden-Afrika. Het bijzondere is dat de boodschap ook een uitweg uit de ellende beschrijft. De schrijver van het evangelie zegt: de enige weg naar vrede en gerechtigheid is de weg van delen, eerlijkheid, oprechtheid, vertrouwen, gunnen, zorg voor de ander in nood en zo zijn er nog meer woorden voor de deugden. En die weg staat haaks op wantrouwen, hebzucht, machtsmisbruik, zelfverheerlijking, misleiding, discriminatie enzovoorts.

Wij verkeren in de luxe situatie dat er grote welvaart is, er is ook vrede en een zekere mate van gerechtigheid. Toch stellen ook wij de vraag: “Komen er andere tijden?” uit een verlangen naar betere tijden. Dat verlangen ligt voor ons dus wat genuanceerder. Onze onvrede is niet zo logisch te verklaren.

Zijn we teleurgesteld in onze eigen verwachtingen? Zijn we zo gericht op onze eigen belangen dat we bang zijn voor verlies? Of is het zo dat we diep van binnen te weinig vertrouwen hebben dat wij de goede richting uitgaan, dat we ten onrechte geloofden in de maakbaarheid van ons leven en geluk, of dat het geluk iets anders is dan we dachten, dat we ons er alleen voor voelen staan?

Onze tijd kenmerkt zich door allerlei ontwikkelingen die we niet in de hand lijken te hebben of die ongewild bezit van ons nemen. Dat is beangstigend.

Vermoedelijk zijn het vragen van alle tijden. We zijn immers allemaal mensen die af en toe falen en de plank misslaan. We hebben allemaal wel eens goede raad en hulp nodig en het vertrouwen dat die hulp er dan is. We hebben dus vooral veel goede mensen nodig.

Deze Kerstboodschap is bestemd voor alle mensen van goede wil. Laten we daarom nu de Advent begint op weg gaan naar Kerstmis. De goede weg

zoeken en het goede doen. Gemakkelijker gezegd dan gedaan, we moeten immers eerst via een soort IKEA-route door een woud van verlokkingen.

De Goedheilig Man staat bij de ingang en bij een van de uitgangen kun je, zo zegt men, een Goede Kerst vinden, want daar bij het pasgeboren kind staat een ster die weer richting geeft.

JvdB

 

 

 

 Kerstafbeelding 2: zwart glanspapier geknipt en opgeplakt, ingelijst

 

 

 


Liturgie in de Advent

De maand december met haar vier zondagen en de vier kaarsen op de adventskrans kondigen het Kerstfeest aan. In het midden van onze Adventskrans staat het beeld van Johannes de Doper, de dragende figuur in de liturgie van deze Advent. In de evangelieteksten van drie van de vier zondagen speelt hij een voorname rol op weg naar Kerstmis.

Dat komt ook omdat we met deze Advent beginnen aan een nieuw liturgisch jaar en daar hoort een andere evangelist bij; dit jaar het zogenaamde C – jaar met Lucas. Het verdient trouwens aanbeveling om in de komende weken de tijd te nemen om uit de Bijbel, die bijna iedereen in huis heeft, tenminste de eerste twee hoofdstukken van het evangelie van Lucas eens achter elkaar te lezen. Het biedt een mooie voorbereiding op Kerstavond.

Bijzonder is dit jaar de Kerstviering voor de kinderen en kleinkinderen van ouders en grootouders uit Linden en uit de ons omringende plaatsen, want ook uit diverse kerkdorpen komen bezoekers naar onze kerkdiensten.

Na overleg met de betrokkenen hebben we besloten om op de 4e zondag van de Advent om 10.00 uur ’s morgens onze Zondagviering samen met kinderen te houden. Enkele moeders uit onze Geloofsgemeenschap maken samen met de voorganger van die zondag een speciale viering als voorbereiding op het Kerstfeest

Intussen bereidt ons Gelegenheidskoor onder leiding van Joost Angenent met als organist Ton Keijzers zich voor op de Kerstavondviering op 24 december om 19.00 uur.

Namens alle voorgangsters en voorgangers wens ik u een goede voorbereiding op Kerstmis.

HvR

 

Adventsactie

Dit jaar laten we onze kerstster blinken voor het centrum voor gehandicapten ‘Simama’ in Kisangani, een stad in de Congo. Ruim veertig jaar geleden is dit centrum voor gehandicapten opgericht door een priester uit onze regio: pater Martien Konings uit Mill.

Als jonge missionaris liep hij malaria op met complicaties. Na een jaar revalidatie in Nederland bleek dat zijn onderlichaam altijd verlamd zou blijven. Daardoor belandde hij in een rolstoel. Dit weerhield hem niet om terug te keren naar zijn missiegebied. Hij besloot zijn leven te gaan wijden aan de zorg voor gehandicapten, die in Congo doorgaans als kanslozen door het leven gaan. Hij richtte een Centrum op dat uitgroeide tot een revalidatiecentrum met vakopleidingen. Daar leren mensen met beperkingen gebruik te maken van hun mogelijkheden. Momenteel is er een opleiding voor kleermaker/naaister, schoenmaker, timmerman en ICT-medewerker. Na het voltooien van hun opleiding krijgen de gediplomeerden een set benodigdheden mee om hun beroep uit te oefenen en zo zelfstandig te voorzien in hun bestaan.

Ruim een jaar geleden is pater Martien gestorven, maar zijn werk wordt voortgezet door de Broeders van Liefde, die al vele jaren werkzaam zijn in deze voormalige Belgische kolonie. Helaas worden fondsen vanuit Nederland

schaarser nu de oprichter overleden is. Niet langer is het mogelijk om alle ‘afgestudeerden’ een basisset mee te geven om zelfstandig hun beroep uit te oefenen. Een aanvulling op het budget is meer dan wenselijk.

De gemeenschap van Linden wil – na een gloedvol verhaal van één van onze kerkgangers – in deze Kersttijd een bijdrage leveren aan deze jongeren, zodat meer Congolese mensen met een handicap met een basisset het Centrum kunnen verlaten om vervolgens volwaardig deel te nemen aan hun maatschappij!

Jan Broeders

 

ADVENTSCONCERT IN KERKJE LINDEN

Op zondagmiddag 9 december, de tweede adventszondag, vindt in onze oude Lambertuskerk in Linden een Adventsconcert plaats van het Cuijkse mandoline – ensemble Kwint. Op het programma met als titel ‘Listen, Christmas is coming!’ staat traditionele en nieuwe muziek die past in deze tijd van het jaar.

Tijdens het concert in het sfeervol versierde kerkje treedt ook de sopraan Debbie Kenyon – Jackson op. Het concert begint om 15.00 uur en duurt ongeveer een uur. De entree is gratis, maar een vrijwillige bijdrage die ten goede komt aan het behoud van het kerkgebouw, wordt zeer gewaardeerd.

Na afloop is er een gezellige nazit in het nabij gelegen dorpshuis De Burcht. Achter de Burcht is volop gelegenheid om voorafgaand aan het concert de auto te parkeren.

De Contactgroep

 


In memoriam Bob Martens

Ongeveer 35 jaar geleden verongelukte Bobs broer Frank op de nog niet officieel geopende A73-brug over de Maas. Hij werd aangereden door een dronken automobilist zonder verlichting. Het wierp een zware schaduw over het gezin: verdriet en woede. Bob was toen nog een puber.

Bob was geliefd, hij had een groep vrienden om zich heen, hij was markant en figureerde in menige carnavalsbuut. Maar dat is al van enige tijd geleden. Zijn leven nam uiteindelijk een tragische wending. Wie Bob was kunnen we lezen in het gedachtenisprentje:

 

*Boxmeer 15 april 1968                                                                 +Nijmegen 17 oktober 2018

 

                                     Als levensmotto zei je: Altijd lachen altijd leuk

                                     Ik lig constant in een deuk.

 

                                     En dat was ook echt zo!

 

Je deed 100 dingen tegelijk.

En dan ging er wel eens wat mis.

Het was vaak eerst doen en dan denken

En ik zei dan : Wat nou weer?

Maar jij lachte alleen maar en nam het allemaal niet zo serieus.

Bij de wekelijkse bijeenkomst met Sander en Mart gingen de verhalen weer over tafel en Bob lachte zelf het hardst!

BOB…. Het leven met jou was niet saai.

Sommige mensen kunnen een boek schrijven,

Jij had al een hele encyclopedie.

Ik ben blij dat ik je heb mogen leren kennen

Ik ben dankbaar dat ik 23 jaar van je leven heb mogen meemaken.

Ik ben trots op wat je mij hebt gegeven.. onze dochter Loes.

Zij was ook zeker jouw trots!

 

Met het overlijden van Bob viel een derde schaduw over het gezin –het overlijden van de moeder van Bob was de tweede schaduw. We zullen nooit weten hoe het zonder de eerste zware schaduw was gelopen.

We wensen zijn vader Jan, zijn broer Sjaak en Christel met Loes heel veel kracht toe.

 

Naschrift

Met het overlijden van Bob Martens is de Hetsberg definitief anders geworden. Nelly Loeffen-Loeffen, die overigens al geruime tijd niet meer op de Hetsberg woonde, is afgelopen zomer ook overleden. Zij was misschien minder bekend maar heeft bijvoorbeeld wel veel voor de kerk van Linden gedaan. Door haar zwakke gezondheid was zij de laatste periode van haar leven vrij weinig meer in Linden en zij had tot haar grote verdriet ook geen kinderen die haar herinnering levend hielden. Met velen uit Linden waren we bij haar afscheid.

We hebben verzuimd daar toen melding van te maken in dit blad.

 


 

Jaarlijkse financiële actie

De actie liep dit jaar voor de 3ekeer. Onze trouwe donateurs kregen net als vorig jaar een persoonlijke brief. Waar we niet op gerekend hadden, was de "strengere" controle van de banken. Bij het overschrijven verscheen tot veler verrassing bij het banknummer: " Parochie H. Martinus Cuijk" omdat dit de rekeninghouder is. De naam van de rekening en de doelstelling van de rekening zijn echter niet veranderd. Het gestorte bedrag komt ten goede aan de spaarpot van Linden. Het klopt dus wel maar er ontstond daardoor wel verwarring; die leverde een aantal telefoontjes en vragen op.

We hopen dat we met dit bericht iedere twijfel hebben weggnomen zodat mensen die het toegezegde bedrag nog niet hebben overgemaakt dit alsnog met een gerust hart kunnen doen.

Dat we de rekening van de stichting Louisa Linden hebben opengesteld voor nieuwe donateurs was voor de eerste keer. Wij zijn blij dat zo een aantal mensen extra donateur en "vriend van de Lambertuskerk" is geworden. We hopen dat

het aantal nog groeit zodat de Stichting Louisa meer armslag krijgt voor de doelstelling: "Behoud van de H. Lambertuskerk voor Linden".

De contactgroep Linden

Het bestuur van de Louisastichting

 


Beste mensen

Wij nodigen u graag uit voor ons:

kerstconcert op zondag 23 december om 12.00 uur in De Burcht.

Let op dit is 1 uur later dan u van ons gewend bent!

 

U wordt ontvangen met een kop koffie/thee en een punt zelfgebakken taart.

De Cuijkse zangeres Mandy Philippi zal het concert met een aantal liederen mee opluisteren.

Tevens is er de prijsuitreiking van de loterij, waarvoor de leden vanaf komende week bij u langs de deur zullen komen.

In de pauze is er ook nog gelegenheid om lootjes te kopen; hiermee steunt u onze vereniging.

Wij hopen op een grote opkomst!

 

Slagwerkgroep Linden.

 


Voetbalveld… geen hondenuitlaatveld.

Sinds korte tijd verhuurt de Stichting de Burcht op donderdagavond het voetbalveld naast ons gemeenschapshuis. Daar profiteren we allemaal van, omdat die verhuur inkomsten brengt, die we hard nodig hebben. Tenslotte moet de Burcht zichzelf financieel bedruipen.

Wij vragen Lindenaren (en anderen) daarom het voetbalveld niet (meer) te gebruiken als hondenuitlaatplek of er honden los te laten rondrennen.

De huurder en het bestuur zijn er u dankbaar voor.

Het bestuur van de Burcht, ons aller gemeenschapshuis.

 

Concept Toekomstvisie Linden

Het bestuur van de Dorpsraad heeft de uitkomsten van de formulieren, die op de jaarvergadering zijn ingevuld, op de Lindense website gepubliceerd. Lindenaren, die niet op de jaarvergadering aanwezig waren, kunnen de enquête ook nog invullen.

Dat is mogelijk via de site www.grootlinden.nl . Invullen en inleveren is nog mogelijk tot 15 december a.s.

Het bestuur van de Dorpsraad

 

Meditatie rond Kerst 2018

Op zondag 16 december van 16.00- 20.00 uur zal er een meditatie worden aangeboden rond het thema "Verbinding"in de stilteruimte bij La Tertuliain St Agatha.

Naast de meditatie is er ook gelegenheid om elkaar te ontmoeten. In de pauze zal er een kleine maaltijd worden geserveerd, waaraan u kunt bijdragen.

De warme glühwein zal de sfeer van ontmoeting ondersteunen

De kosten bedrage 20,- waarvan een deel ten goede komt aan de Stichting Klaartje Derks te Beers.

Inlichtingen en opgave bij Pluis van de Ven. Mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.  Of telefoon 0485-314979.

 

Volgende nummer

Het volgende nummer komt voor zondag 23 december uit. Berichten of kopij tot uiterlijk 13 december 2018 sturen naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. of Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

Wellicht zijn er mensen in Linden die incidenteel of met een bepaalde regelmaat een stukje willen schrijven. Wetenswaardigheden of iets wat indruk heeft gemaakt of een opiniërend stukje over een actuele kwestie. Als dat zo is neem dan contact op met een redactielid.

 


In vertrouwen op weg

Een jaar of drie geleden kreeg ik het idee om de pelgrimstocht naar Santiago de Compostella te ondernemen. Na het afmaken van mijn opleiding ontstond de gelegenheid er drie maanden tussenuit te gaan.

Daarom vertrok ik half augustus naar Vézelay. De zegen van St. Patrick was door Piet Vermeeren over me uitgesproken; ik was goed ingelezen en met alle goede adviezen (onder andere van Johan van den Boom) kwam ik goed beslagen ten ijs.

Zo adviseerde een doorgewinterde pelgrim me vlak voor vertrek om toch vooral vertrouwen te hebben.Maar, dacht ik, hoe doe je dat: vertrouwen? Want hoe moest ik vertrouwen op mijn benen die nog nooit zo ver gelopen hadden, op een weg die ik niet kende en over vreemde bergen, op medepelgrims wier taal ik niet sprak, of op God die ik eerlijk gezegd helemaal niet zo goed kende.

Vertrouwen op mezelf

Op eerder genoemd advies begon ik met afstanden van 20 kilometer per dag. Ik merkte dat naarmate de wandeldagen verstreken, mijn benen steeds sneller en verder konden lopen. Van mijn benen kon ik dus op aan. Elke dag een andere omgeving, een ander bed en andere mensen om me heen. Ook dat bleek een minder groot probleem dan ik verwacht had. Het dagelijks wandelritme gaf me de stabiliteit die ik nodig had.

Vertrouwen op de weg

De pelgrimsroute wordt al eeuwen bewandeld. En al zal de weg van tijd tot tijd verlegd worden, de markering blijft hetzelfde. Gele pijlen en afbeeldingen van de Jacobsschelp wijzen pelgrims de weg.

Vertrouwen kon ik dus op de bewegwijzering, die me dagelijks in de juiste richting stuurde. Bij het zien van de gele pijlen wist ik dat ik op het juiste pad was.

Vertrouwen op de medemens

Onderweg kwam ik veel vreemden tegen. Vreemden werden bekenden, omdat we elkaar steeds opnieuw tegenkwamen. ’s Avonds deelden we verhalen over de afgelegde weg. Talen vermengden zich, we begrepen elkaar toch wel. Elke pelgrim loopt met zijn eigen verhaal en bewandelt zijn eigen weg. Het is de kunst om de medemens zonder oordeel te benaderen. Pas dan zie je echt wie deze mens is en kun je iets voor elkaar betekenen. Met enkele pelgrims heb ik, ook nu ik uitgewandeld ben, nog een bijzondere band.

Vertrouwen op God

Toen mijn hoofd leeg was gelopen door de vele uren in de buitenlucht, gebruikte God de ontstane ruimte en plantte er een groeiend vertrouwen. Psalm 121, een pelgrimslied, gaat daarover. In Gods liefde, vertrouwend op mijn benen, de pijlen en de medemens, liep ik verder dan ik had gedacht, voorbij Santiago de Compostella naar Fisterra (letterlijk: einde van de wereld), het uiterst westelijke punt van Spanje. Aangekomen op het strand was mijn wandeltocht écht ten einde. Maar het verworven vertrouwen mag ik houden. Ik neem het mee naar mijn nieuwe baan en het nieuwe jaar in. En ik vertrouw erop het ook door te mogen geven.

Freya Angenent

 

Freya gele pijl 2

 

 

 

 

 

 

 

Psalm 121 Een pelgrimslied

Ik sla mijn ogen op naar de bergen, van waar komt mijn hulp?

Mijn hulp komt van de HEER die hemel en aarde gemaakt heeft.

 

Hij zal je voet niet laten wankelen, hij zal niet sluimeren, je wachter.

Nee, hij sluimert niet, hij slaapt niet, de wachter van Israël.

De HEER is je wachter, de HEER is de schaduw aan je rechterhand:

overdag kan de zon je niet steken, bij nacht de maan je niet schaden.

 

De HEER behoedt je voor alle kwaad, hij waakt over je leven,

de HEER houdt de wacht over je gaan en je komen van nu tot in eeuwigheid.

 

(De Nieuwe Bijbelvertaling, NBV)

 


Vieringen in de H. Lambertuskerk Linden in de Advent

Zondag 2 dec 10.00 uur Zondagviering 1e Advent Mien Heijnen

Zondag 9 dec 09.30 uur Zondagviering 2e Advent Theo Lamers

                   Van 15.00 – 16.00 uur concert van het Mandoline Ensemble Kwint in onze kerk.

                   Daarna nazit in De Burcht

Zondag 16 dec 10.00 uur Zondagviering 3e Advent Toon van Dijk

                           Na afloop koffie in De Burcht

Zondag 23 dec 10.00 uur Zondagviering 4e Advent Herman van Rhee

                    Deze viering zal in het teken staan van het Kerstfeest voor kinderen.

                    Lees hierover meer in dit blad en in het aanstaande Kerstnummer.

Maandag 24 dec 19.00 uur Kerstavondviering Frans Smulders

                    Ons Gelegenheidskoor o.l.v. Joost Angenent en als organist Ton Keijzers verzorgt de gezangen.

                    Collecte voor onze Adventsactie, zie hierover meer informatie in dit blad.

 

Voor overige kerkdiensten in onze parochie zie: www.martinuscuijk.nl of parochieblad De Mantel

.