Artikelindex

Jaarlijkse financiële bijdrage

Voor de 3e keer houdt de contactgroep van de Geloofsgemeenschap Linden de jaarlijkse actie om onze historische Lambertuskerk open te houden en daarmee de Geloofsgemeenschap Linden verbonden met deze kerk te steunen. Van de kerken in onze grote parochie zijn die van Vianen en Cuijk-Noord inmiddels gesloten en die van Beers is onder voorvoorbehoud verkocht. Het zijn grotere en dus “duurdere” kerken. Wat de sluiting zal betekenen voor de betreffende geloofsgemeenschappen op termijn is nog niet te overzien.
De geloofsgemeenschap Linden verkeert in de gelukkige positie dat zij nog een heel actieve en gedreven groep mensen heeft die meer wil dan alleen de kerk open houden. Zij verzorgen voor een groot deel zelf het pastoraat zoals de diensten en het blad Rond De Lindense Toren. Dat wordt nog steeds gewaardeerd getuige de eerder toenemende dan afnemende bezoekersaantallen, de doorgaans heel positieve reacties en de financiële bijdragen. Een rijkdom om op waarde te schatten en van een belang dat verder gaat dan alleen voor Linden.


Zoals bekend past deze actie in het convenant tussen de contactgroep en het parochiebestuur. De kerk blijft in elk geval open tot en met 2021 en met uw financiële bijdragen wordt een spaarpot gevuld, waarmee de kerk na 2021 open kan blijven zolang dat financieel kan. Het convenant geeft ons een aantal jaren de gelegenheid aan te tonen dat de geloofsgemeenschap Linden voldoende draagvlak heeft, ook financieel, om met ons kerkgebouw door te kunnen.

Op dit moment zit er nagenoeg € 16.000,- in deze spaarpot, een bedrag dat ongeveer overeenkomt met onze verwachting. Met het doorberekenen van de huidige bijdragen kunnen we dus nog minstens 5 jaar extra verder. We zijn enorm dankbaar voor deze steun.

Wij willen het kerkgebouw voor onze gemeenschap behouden, niet alleen voor kerkelijke activiteiten maar ook voor andere activiteiten. We denken daarbij aan culturele activiteiten, zoals muziekuitvoeringen. Daarom is het ontzettend belangrijk dat het kerkje van Linden zoveel mogelijk ‘vrienden’ krijgt die zich verbonden voelen met dit historische monument. Ook al voelt u zich niet verbonden met de kerkelijke activiteiten maar draagt u
het kerkje wel een warm hart toe, uw (financiële) steun is meer dan welkom! Met hulp van uw financiële steun kunnen wij onze kerk langer open houden en de organisatie van activiteiten in de kerk bekostigen. We kunnen daarbij gebruik maken van de Louisastichting.

Wij vragen de ons bekende gulle gevers hun bijdrage te continueren en alle anderen onze vraag om serieus te overwegen vriend van de Lambertuskerk te worden. Wij rekenen op u.

De contactgroep Linden.
Het bestuur van de Louisastichting.


Login

Nu nog inschrijven voor het lage tarief

LAATSTE NIEUWS LAATSTE NIEUWS

Op 16 Maart is de aanleg begonnen.

Het is nu nog steeds mogelijk om tegen het lage tarief in te schrijven bij LVCnet voor supersnel internet en TV bij u in huis.

Spreek mij aan (als er u iets onduidelijk is). Ik ben er voor U.

Of kijk op de website van LVCNet.

Linden scoort heel hoog met inschrijvingen!

Maar we zitten nog niet op 100%

Dus....wat let u?

Han Maassen