Kerstmis een feest van geborgenheid

Ondanks alle voornemens zijn de dagen voor Kerstmis voor veel mensen behoorlijk druk. Hoeveel mensen zijn er niet in de weer om bij te dragen aan een mooie Kerst voor anderen. De kerstpakketjes moeten nog bezorgd worden aan mensen die ziek zijn en de bijzondere boodschappen moeten besteld en opgehaald worden. Dat het Kerstfeest gevierd moet worden staat niet ter discussie. Tegelijk realiseren we ons dat het Kerstfeest voor veel mensen dichtbij of ver weg een moeilijk feest is. Je zult maar in Aleppo wonen of een geliefde hebben verloren. Dat kan niet anders dan een dubbel gevoel geven en juist daarom nodigen we mensen uit om te laten merken dat ze erbij horen en niet vergeten zijn.
Niemand twijfelt aan de zin van het Kerstfeest maar zoals gezegd : toch lijkt er altijd iets te knagen, in elk geval bij mij. Volgens mij hetzelfde wat vele mensen er toe aanzet om iets goeds te doen.
Kerstmis is een mooi en tot de verbeelding sprekend feest omdat Kerstmis tegemoet komt aan wezenlijke behoeftes van ieder mens. Daarbij past het woord geborgenheid: je hoeft je geen zorgen te maken.
In onze tijd lijden we allemaal in meer of mindere mate aan het geloof in de maakbaarheid van het leven en de samenleving. Dat geloof drijft ons voort.
Tot op zekere hoogte is dat heel positief: het haalt heel veel energie in mensen boven maar tegelijkertijd drukt de werkelijkheid ons regelmatig met de neus op de feiten. En vanuit dat geloof in de maakbaarheid wordt van alle kanten alles aangedragen wat fout is gegaan. We zoeken schuldigen en worden cynisch. Zo loopt niet alleen dat geloof deuken op maar ook ons gevoel van geborgenheid wordt aangetast.
Wij mensen zijn gelukszoekers maar voelen intuïtief aan wanneer dat geluk toch een onverhoopte valse vale kleur heeft. Ook dat knaagt aan ons zelfvertrouwen. Misschien is er daarom zoveel behoefte aan troost en geborgenheid.
Geborgenheid ervaren mensen vooral als een gevoel dat tegenwicht biedt aan de kwetsbaarheid van een mens. Dat laat zich beschrijven in voorbeelden: Je
bemind voelen om wie je bent, erbij horen en de moeite waard zijn ondanks gebreken, vertrouwen hebben dat het goed komt zonder te weten hoe. Zoals een kind, dat in slaap valt in de armen van zijn moeder. Zoals zaad in de aarde dat , bedekt door een veilige laag sneeuw, ligt te wachten op moment dat het mag ontkiemen in de verwachte warmte van de zon. Dit in de hoop op bloei en rijke vruchten.
Het lijken woorden uit een andere tijd maar je kunt het ook omschrijven als vertrouwen hebben in “De voorzienigheid.
Het beeld van het Kerstkind staat tijdens het geboortefeest van Jezus centraal.
Hét teken van Hoop. We weten dat een pasgeboren kind kwetsbaar is maar de verwachtingen zijn hooggespannen. We weten ook dat Jezus nieuwe wegen heeft geopend. De kern van Zijn boodschap spreekt nog steeds aan en is hoogst actueel.
Het beeld van het Kerstkind roept ook romantische geluksgevoelens op: die mogen we koesteren maar niet laten ondersneeuwen door het teveel er omheen. ’Een teveel aan licht verduistert het gevoel van geborgenheid’.
Die geborgenheid bieden mensen vooral elkaar. Het gevoel dat er altijd mensen zijn op wie je kunt terugvallen, die goed zijn voor jou.
Het is goed dat we Kerstmis vieren en een goede gewoonte om Kerstwensen uit te wisselen, die over de wezenlijke dingen in het leven gaan.
JvdB


Wij wensen u een Kerstfeest ,
dat geborgenheid biedt,
dat reden geeft voor vertrouwen in de toekomst,
en
een gelukkig nieuw jaar.


Liturgisch nieuws

Liturgische vieringen in onze kerk
Het is duidelijk te merken dat Kerstmis nadert. Ook in onze Lindense Geloofsgemeenschap worden de voorbereidingen getroffen. Eerder nog dan in voorgaande jaren is het Gelegenheidskoor onder leiding van Joost Angenent bij elkaar gekomen om de liederen voor de Kerstnachtviering in te studeren. Joost wordt bijgestaan door onze vaste organist Ton Keijzers en fluitiste Ciska van Kessel.

De Kerstnachtviering in onze kerk begint om 21.00 uur, maar het koor zingt al vanaf 20.45 uur een tweetal internationale kerstliederen. Tijdens de kerkdienst staan we stil bij de eerste woorden die volgens de evangelist Lucas boven de velden buiten Bethlehem uit de mond van de engel klonken: ‘Vreest niet’ (2,10). Die oproep zou in deze tijd ook een signaal voor ons kunnen zijn. Er gebeurt van alles om ons heen en er is veel om ons zorgen over te maken; het Kerstkind in de kribbe brengt ons echter een andere boodschap. Daarom zingt ons koor tijdens de Kerstnacht het prachtige lied ‘Ik zal er zijn’.

Als je eenzaam bent of in het duister
denk dan aan mij en roep mijn naam
Als geen mens je kent en niemand luistert
Zelfs als je fluistert zal ik je stem verstaan

Als een vriend wil ik je dragen alle dagen, ik zal er zijn
Als een ster in donkere nachten zal ik wachten, ik zal er zijn
Wees niet bang voor de stilte om je heen
Wees niet bang ik laat je nooit alleen

Als een vriend wil ik je dragen alle dagen, ik zal er zijn
Drukt de hele wereld op je schouders en spoken zorgen door je hoofd
Er is iemand die je kunt vertrouwen
Die van je houdt en die echt in jou gelooft

Tijdens de Kerstnachtviering is de opbrengst van de collecte voor de vijf projecten van de Adventsactie, waarover in de vorige ‘Rond de Lindense Toren’ alles te lezen was.
Op maandag 26 december Tweede Kerstdag is onze kerk tussen 14.00 – 16.00 uur open voor bezoekers van onze kerststal.

Het oude jaar 2016 willen we op Oudejaarsavond afsluiten. Om 19.00 uur komen we in onze kerk bij elkaar om dat bijzondere moment gezamenlijk te vieren. Op Nieuwjaardag – zondag 1 januari 2017 – is in onze kerk geen viering. Om 10.30 uur is er wel in de Martinuskerk in Cuijk een Eucharistieviering.


Het schema voor de zondagvieringen na Nieuwjaar vindt u achterin dit blad.


De voorgangers en lectoren van onze Geloofsgemeenschap wensen u Zinvolle Feestdagen toe!


Herman van Rhee


Kersticoon
Aanbidding van de Wijzen


Kersticoon van Liesbeth Smulders

Naar een moderne Russische icoon van Svetlana Bogatova.

In een voor iconen zo kenmerkend landschap met trapvormige bergen, bevindt zich de grot, waar de geboorte van Christus plaats heeft gevonden.
Voor de grot is het pasgeboren kindje afgebeeld, liggend in een op een sarcofaag(een verwijzing naar zijn dood en opstanding) lijkende voerbak met hooi. Er achter staan een os en een wit paardje: in het oude Rusland kende men geen ezels en daarom wordt op iconen een wit paardje afgebeeld.
Maria zit er naast, kijkend naar haar kind, haar handen in gebed geheven. Achter haar staat Jozef. Aan de rechterkant is een groepje van drie wijzen (drie koningen) te zien. Het zijn, zoals op iconen gebruikelijk is, mannen van verschillende leeftijden. Een jonge man, die zijn kroon af neemt uit eerbied voor het kind. Een man van middelbare leeftijd staat rechts, en een oude koning knielt bij de kribbe.
Zij bieden aan de pasgeborene kostbare geschenken aan: goud, wierook en mirre en ze dragen kostbare gewaden en rijk versierde kronen. Midden boven is de aartsengel Gabriel afgebeeld, met de ster van Bethlehem in zijn handen. De stralen wijzen de plaats aan waar het kind geboren is.


Tijdens de Kerstnachtviering zal deze Kersticoon in kleur te zien zijn in de viering en op de boekjes voor de viering. In deze ‘Rond de Lindense Toren’ kan slechts een zwart / wit versie afgedrukt worden. Met dank aan Liesbeth.


 
 
Van de contactgroep

Adventsactie 2016
De bisdommen van Nederland hebben ook dit jaar een aantal projecten uitgekozen waar in de aanloop naar Kerstmis 2016 speciale aandacht voor is. Centraal thema is ‘Aandacht voor het Kind en de Moeder in ontwikkelingslanden’.
Door ons bisdom zijn 5 projecten gekozen en gehoopt wordt dat de bijdragen van allen die doneren voor de Adventsactie de uitwerking van de projecten mogelijk maken.

  • Een veilig huis voor de allerarmsten op de westelijke Jordaanoever (€ 70.000)
Ondersteuning van kwetsbare vrouwen in Burkuna Faso (€ 46.000)
  • Preventie en bestrijding van HIV bij kinderen in Malawi (€ 50.000)

  • Duurzame oplossing voor alleenstaande moeders in Congo (€ 40.000)

  • Straatkinderen terug naar huis in Rwanda (€ 70.000)

Deze projecten -uitvoeriger beschreven in het vorige nummer- vragen een gezamenlijk bedrag van € 276.000. Door een bijdrage van onze kant onze bijdrage bieden wij mensen in die landen meer toekomstperspectief en het gevoel dat zij er niet allen voor staan.

Op Kerstavond houden we de grote inzameling voor de Adventsactie.

Er is nog een adventsactie

Een werkgroep van mensen uit onze parochie en de protestantse gemeente wil kerstpakketten bezorgen aan mensen en gezinnen die het veel minder breed hebben. Via het inleveren van producten bij de stands in supermarkten van EmTé en Jumbo kunt u een aantal medemensen in onze directe omgeving een mooiere kerst bezorgen. Doen!
Actie behoud van Kerk en geloofsgemeenschap

De actie loopt nog . Daarom valt er nog weinig te zeggen over het resultaat. In het volgende nummer komen we er zeker op terug en er is nog geenDe Contactgroep heilige Lambertus LindenBerichten

Kerstverhaal voor de Lindense jeugd

Op 15 december j.l. heeft de Lindense jeugd met hun ouders kunnen genieten van het kerstverhaal in de kerk. Een aantal ouders hebben het initiatief genomen om ook de kleintjes bij het kerstgebeuren te betrekken. Zij staken kaarsjes aan zongen kerstliederen, hoorden het Kerstverhaal en bouwden samen een Kerststal op. Daarna was er een traktatie want het is een feest.

Op tweede Kerstdag kunnen ze naar de echte grote Kerststal komen kijken.
Een mooi initiatief. Daarmee wordt misschien de traditie van het “Kindje wiegen” op een mooie manier voortgezet. Het “Kindje wiegen” vond tot een aantal jaren geleden plaats op tweede Kerstdag.


Tweede Kerstdag: de kerk is open van 14.00- 16.00 uur
Op tweede Kerstdag kunt u op uw gemak en van dichtbij de mooie kerststal en de mooi versierde kerk bekijken en kinderen of kleinkinderen mogen mee. De Kerststal met grote beelden wordt elk jaar opgebouwd door leden van ons gilde.

Nieuwjaarsbijeenkomst van het Antonius en Maria Gilde van Linden op zondag 8 januari 2017

Het Antonius en Maria Gilde van Linden nodigt elk jaar alle inwoners van Linden uit voor de traditionele Nieuwjaarsbijeenkomst. Vanaf 13.00 uur is het gildehuis open. U bent dus welkom om nieuwjaarswensen uit te wisselen en van de gezelligheid met elkaar te genieten. Om 17.00 uur wordt de bijeenkomst afgesloten.

Instructie-avond Facebook op 23 januari 2017

Op de jaarvergadering van de Dorpsraad is aangekondigd dat er een instructie-avond komt om te leren omgaan met Facebook. Brenda Coenen en Ivo ….. zullen deze avond verzorgen. Waarom? Er is binnen facebook een besloten platform ingericht dat gaat dienen als ‘Lindense huiskamer”. Het facebookplatform heeft een goede verbinding met de Lindense site.

Noteert u de datum in de agenda.

Gevonden voorwerp
In de kerk zijn donkerblauwe leren dameshandschoenen gevonden. Wie is ze kwijt?

Volgende nummer
Het volgende nummer komt voor ongeveer half februari ruim voor de carnaval uit. Berichten of kopij tot uiterlijk donderdag 9 februari 2017 sturen naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

Om even bij stil te staan

Anselm Grün in “Weemoed”:

In deze tijd lopen we het gevaar gevoelens als melancholie, weemoed en droefenis te pathologiseren. Een mens moet altijd positief gestemd zijn, vinden we. Maar daarmee reduceren we een mens tot een zeer bepaald gevoelsniveau. Tot de rijkdom van de mens behoort ook de diepte van de ziel. In weemoedige liederen komt de ziel van de mens naar voren, opent ze de toegang tot onze eigen diepte. En juist in de diepte , de basis van onze ziel, ervaren we diepe vrede, nieuwe levendigheid en weidsheid.
Weemoed houdt ons levendig. Ze toont ons dat wat we hier leven niet alles is. De weemoed weet van een andere dimensie van ons leven, ze weet van het geheim van liefde , van pijn, van verlangen.
Weemoed is uiteindelijk heimwee naar een plaats waar we geborgen zijn, waar we helemaal onszelf mogen zijn.
Ik wens de lezers dat ze zich bewust open durven stellen voor zo’n weemoedige stemming. Ook wanneer dat pijn doet, kunnen we ons in pijn gelukkig voelen en vrij.”

De blijde boodschap
In onze tijd komen er veel boodschappen over ons heen waarin we min of meer opgeroepen worden om ontevreden, boos en zelfs woedend te zijn op mensen die er de schuld van zouden zijn. Gemakkelijke zondebokken worden aangedragen en dat geeft de illusie dat we zelf vrijuit gaan.
Ook in de tijd van de geboorte van Jezus was dat waarschijnlijk zo. De Romeinse overheersing was een harde realiteit en naast verzetsgroepen waren er mensen die heulden met de bezetters.
In Bethlehem, op de Westelijke Jordaanoever, gebeurde iets:
er werd iemand geboren die een andere weg wees en dat was deel van een blijde boodschap, de letterlijke vertaling van evangelie.
In het bekende evangelie van Lucas dat overal in de kerstnacht wordt voorgelezen, wordt de geboorte van Jezus beschreven in bijzondere omstandigheden: Jozef en Maria moesten op last van de Romeinse keizer naar Bethlehem en er was zelfs geen gewone overnachtingsplaats beschikbaar voor iemand die moest bevallen. De blijde boodschap overgebracht aan eenvoudige mensen eindigt met:


Eer aan God in de hoogste hemel

en vrede op aarde voor alle mensen die hij lief heeft”
In het gedicht van Thijs Dorenbosch klinkt dezelfde blijde boodschap:

Het pril geluid vanuit de schamele verblijven

droeg, zegt men, ver genoeg die nacht

om herders in het veld hun schapen te doen drijven

naar waar het kind ter wereld was gebracht.

Drie koningen, hun blik in ruimten niet te meten,

volgden een ster, hun kennis schoot tekort:

ze kwamen bij het kind, klein als hun eigen weten,

en aarzelden: ‘Wat als het groter wordt?’

Het kind ging lopen, praten en de woorden

bleken voor iedere tijd, kostbaar en waar,

een inspiratiebron voor velen die ze hoorden.

Voor wijzen zond de nieuwe ster die gloorde

ver van hun horizon en onberekenbaar,

een simpel en kort bericht: ‘bemin elkaar”.