Sinds jaar en dag viert de Geloofsgemeenschap heilige Lambertus in Linden haar patroonsdag in het weekend het dichtst bij 17 september. Dit jaar dus een dag later, maar daar zal de heilige geen probleem van maken. Sinds wij een paar jaar geleden met een bus vol Lindenaren een bezoek brachten aan zijn graf in Luik, is de band tussen ons mogelijk nog hechter geworden.
De feestdag zelf kent een drieluik van activiteiten. Centraal staat daarbij uiteraard de viering in onze kerk, aan de voet van zijn beeld. Mien Heijnen en Trees van den Broek, voorgangers in onze Geloofsgemeenschap van het eerste uur, leidden die gebedsviering in een goed gevulde kerk. De door hen gekozen teksten uit de Wijsheidsboeken van het Eerste Testament en uit de Handelingen van de Apostelen van het Tweede Testament, waren inspirerend en boden stof tot bezinning.Heel bijzonder was hun liedkeuze met een eigen tekstuele invulling van het beroemde lied van Leonard Cohen: ‘Suzanne’ en het slotlied: de Lindense Litanie van Heiligen. Uiteraard was er ruim plaats voor onze Lambertus, in de volksmond ‘de Appelschudder’ genoemd. Vanaf de datum van zijn feest mogen de appels van de bomen. Daarom stond bij zijn beeld een mand met mooie in Linden geplukte appels.

Traditiegetrouw herdenkt de Lindense gemeenschap in hetzelfde weekend ook de vijf Amerikaanse Oorlogsslachtoffers die op 17 september 1944 sneuvelden. Gebed, zang en stilte bij de gedenksteen zorgen voor een indrukwekkend moment. Grada Bos die zich die fatale dag nog weet te herinneren, legde de bloemen bij de gedachtenismuur.

 

De Appelschudder Lambertus levert ieder jaar ook z’n bijdrage aan de koffie. Dit jaar zorgde hij voor appelflappen. Tijdens de koffiebijeenkomst gaf de contactgroep nadere uitleg over de jongste ontwikkelingen rond het voortbestaan van de Geloofsgemeenschap Linden en het behoud van het kerkgebouw en het kerkhof. De aanwezigen namen met instemming kennis van de afspraken met het Parochiebestuur en spraken hun bereidheid uit om samen met de contactgroep de uitdaging om ‘Linden’ open te houden, aan te gaan. In het laatste kwartaal van 2016 moet dit plan uitgewerkt worden en z’n eerste fase ingaan.