Artikelindex

 

Zoals eerder aangekondigd is de Stichting Kunst en Cultuur Linden opgeheven en is het tegoed van deze stichting overgemaakt naar de Stichting Louisa Linden. De Stichting Louisa Linden werd indertijd opgericht om het legaat te beheren van een weldoenster van de voormalige parochie Linden. Door de samenvoeging is het vermogen overgegaan naar de nieuwe parochie maar de bestemming is niet gewijzigd.
Het doel van de stichting is heel algemeen geformuleerd: het geestelijk en stoffelijk welzijn van de katholieke geloofsgemeenschap Linden. In de praktijk betekende dat –steeds met instemming van het bisdom- financiële ondersteuning wanneer daar behoefte aan was. Het ondersteunen van de Lambertuskerk past daar heel goed in. Evenals het organiseren van culturele activiteiten ten behoeve van de in standhouding van de kerk. Zo immers was de doelstelling van de stichting Kunst en Cultuur, toen deze opgericht werd ten tijde van de restauratie van de kerk.
Het bestuur van de Stichting Louisa Linden bestaat momenteel uit Ton Keijzers, Mien Heijnen en Jan van den Broek. Piet Vermeeren heeft te kennen gegeven dat hij per 1-1-2018 aftreedt. Joost Angenent treedt toe tot het bestuur en we zoeken nog naar uitbreiding. Wellicht valt te overwegen de statuten aan te passen of nader te preciseren maar dat moet via een notariële akte geschieden en dat is relatief kostbaar. Bovendien moet dan de ANBI-status waarschijnlijk opnieuw worden aangevraagd. Die status maakt belastingvrij schenken mogelijk. Stichtingen met ANBI-status dienen zich publiekelijk te verantwoorden. Daarom heeft het bestuur een rubriek op de site www.grootlinden om dat te kunnen doen. Uiteraard informeren we iedereen ook via Rond De Lindense Toren.
Niet onbelangrijk is te vermelden dat het positieve saldo op dit moment ongeveer 4500,- bedraagt.
Ton Keijzers, Mien Heijnen, Jan van den Broek

 


Login

Nu nog inschrijven voor het lage tarief

LAATSTE NIEUWS LAATSTE NIEUWS

Op 16 Maart is de aanleg begonnen.

Het is nu nog steeds mogelijk om tegen het lage tarief in te schrijven bij LVCnet voor supersnel internet en TV bij u in huis.

Spreek mij aan (als er u iets onduidelijk is). Ik ben er voor U.

Of kijk op de website van LVCNet.

Linden scoort heel hoog met inschrijvingen!

Maar we zitten nog niet op 100%

Dus....wat let u?

Han Maassen