Artikelindex

Veertigdagentijd in Linden Op vrijdag 2 februari vierde de kerk het feest van Maria Lichtmis. Met dit feest werd de Kersttijd afgesloten precies 40 dagen na Kerstmis. In de christelijke kalender begint rond diezelfde tijd de periode van ‘lente’. De donkere wintermaanden zijn voorbij, het nieuwe licht komt ons tegemoet. Na een korte tussenperiode dit jaar 12 dagen begint de volgende veertigdagentijd, de Vastentijd met Pasen op de 40e dag, waarbij de zondagen niet meegeteld worden. Op het Concilie van Nicea in het begin van de 4e eeuw werd vastgesteld dat Pasen gevierd zou worden op de 1e zondag na de eerste volle maan na het begin van de lente op 21 maart. Volle maan valt dit jaar op zaterdag 31 maart, zondag 1 april is het dus Pasen. De Paastijd eindigt dan weer 40 dagen later op Hemelvaartsdag. Op de 50e dag viert de kerk het Pinksterfeest (pentecoste vijftig). Zo is de kerkelijke kalender met getallensymboliek opgebouwd. Maar nu eerst de Veertigdagentijd de Vastentijd.
In de laatste decennia ligt het accent van deze periode minder op ‘vasten’ en meer en meer op ‘bezinning, inkeer’. Toch is er ook aandacht voor consuminderen, zorg voor het milieu en voor de vraag welke aarde wij door willen geven aan volgende generaties. In de liturgie van de komende weken zullen al die aspecten van de veertigdagentijd aan de orde komen; te beginnen op Aswoensdag 14 februari om 19.00 uur tijdens de viering in onze kerk. Daarna heeft iedere zondagliturgie haar eigen inhoud met Evangelielezingen van Marcus en Johannes. Het verhaal van de 1e zondag van de 40 dagentijd gaat heel toepasselijk over Jezus die veertig(!) dagen in de woestijn vast en op vijfde zondag staat het verhaal van de graankorrel die sterft in de grond om vrucht voort te brengen. Heel bijzonder zijn dit liturgisch jaar tijdens de 40 dagentijd de lezingen uit het oude testament; meestal gebruikt in de 1e lezing. Het zijn de grote verhalen van o.a. Noach en de ark, Abraham die zijn enige zoon Isaak moet offeren en Mozes en de tien geboden.

U bent van ons, voorgangers, gewend dat wij altijd veel aandacht besteden aan onze zondagvieringen om er samen met u een goed moment van bezinning aan te beleven. De worsteling met teksten en liederen voorafgaand aan het voorgaan op de zondagmorgen zijn voor ons al een meditatie op zich.

Een inspirerende tijd gewenst, 

namens de voorgang(st)ers

Herman van Rhee

 


Login

Nu nog inschrijven voor het lage tarief

LAATSTE NIEUWS LAATSTE NIEUWS

Op 16 Maart is de aanleg begonnen.

Het is nu nog steeds mogelijk om tegen het lage tarief in te schrijven bij LVCnet voor supersnel internet en TV bij u in huis.

Spreek mij aan (als er u iets onduidelijk is). Ik ben er voor U.

Of kijk op de website van LVCNet.

Linden scoort heel hoog met inschrijvingen!

Maar we zitten nog niet op 100%

Dus....wat let u?

Han Maassen