Een nieuwe economie

Er wordt wel eens gepleit voor een ander soort economie waarbij waarden als zinvolle werkgelegenheid, de invloed op het milieu en het welzijn van mensen bij productie en gebruik worden verdisconteerd. Hieronder een pleidooi van

Phil Bosman:

We moet ’n nieuw soort kapitaal investeren,
willen wij als mensen niet verkommeren in ons diepste binnenste!
Dat fameuze kapitaal van menselijke goedheid,
menselijke toewijding en vriendschap.