JAARVERGADERING 2019

Graag nodigen we alle inwoners van Linden uit voor de jaarvergadering van de DORPSRAAD LINDEN op maandag 21 oktober 2019 om 20.00 uur in De Burcht.

De projectmanager van Europarcs, het vakantiepark op Den Drul, Dhr. Maarten Overbeek is aanwezig en zal info over het park geven en vragen beantwoorden.

Agenda

1. Opening

Reglementair gedeelte

2. Mededelingen

3. Verslag van de jaarvergadering 2018 dd.11 oktober 2018

Dit verslag is eerder op de site gepubliceerd en ligt ook ter inzage.

4. a. Financieel jaarverslag 2018

ligt ter inzage tijdens de vergadering

b. Jaarverslag van het bestuur

Dit verslag is bijgevoegd en wordt besproken

-------Pauze-------

Themagedeelte

5. Verbinden in Linden

Het bevorderen van en zorg dragen voor de leefbaarheid van ons dorp is de reden van bestaan van de Dorpsraad. En er is veel wat daarmee direct of indirect verband houdt.

Dit agendapunt wordt gevuld met korte presentaties en er is voldoende gelegenheid om te reageren. We hopen op een hoge opbrengst.

A. de gemeentelijke herindeling zou de afstand tussen gemeentebestuur en wijken en dorpen kunnen vergroten. Dat is niet de bedoeling maar hoe regel je de verbinding?

De positie van een dorpsraad is afhankelijk van de mate waarin het bestuur van de dorpsraad het eigen dorp vertegenwoordigt. De betrokkenheid van het dorp is dus erg

belangrijk.

Verder is van enorme betekenis hoe de gemeente zicht organiseert. Hoe regel je de communicatie en invloed op beleid en besluitvorming.

B.

De aanleg van glasvezel biedt nieuwe communicatiemogelijkheden ten behoeve van informatie, dienstverlening, overleg e.d. Is intranet iets voor ons dorp?

Ontwikkelingen wat wonen betreft. Als mensen met veranderende woonwensen in Linden kunnen blijven wonen blijven ze verbonden. Activiteiten, verenigingen, voorzieningen zorgen voor binding en verbinding.

C. Is de toekomstvisie van Linden nog actueel?

Vorig jaar zette de vergadering veiligheid op nummer 1, met o.m. de buurtapp als resultaat.

Wij zoeken verbinding met de dorpsraad van Beers om meer gezamenlijk naar de lokale recreatieve initiatieven en ontwikkelingen te kunnen kijken.

Ook legden we contact met het waterschap, waar duidelijk werd dat: het dijkvak (Cuijk- Grave) een hoge prioriteit heeft, Immers bij doorbraak stroomt het water tot ’s Hertogenbosch .

Het dijkvak moet 40 tot 80 cm verhoogd worden en de Kraaijenbergse plassen worden,- in eerste instantie,- niet als retentiebekken gezien.

Van onze kant brachten we naar voren:

Integreer de fietsroute Cuijk – Grave in de plannen.

Kijk naar eventuele mogelijkheden geluid reducerende maatregelen brugovergang (A73), alhoewel dit de verantwoordelijkheid van Rijkswaterstaat is.

Hoe zit het met een mogelijke doorsteek, waar in planvorming vaker sprake van is geweest, van de Kraaijenbergse Plassen naar deMaas en bezie als laatste: de mogelijkheden om duurzame energie op te wekken.

 

6. Rondvraag

7. Gezellige afsluiting met een drankje

Johan van den Boom

Jan van den Broek

Els van Daal

Jan van Essen

Henriëtte Huisinga/ Han Ribberink Ed Tigchelaar


Lindense Agenda

www.Samencuijk.nl

02.07.2020

Het is belangrijk dat inwoners van de gemeente Cuijk elkaar weten te vinden

Naast onze eigen Lindense website is deze site voor onze hele gemeente en geeft mogelijk meer en andere info.

Klik op onderstaande tekst:

Wij willen deze site graag onder ieders aandacht brengen.

Ter Informatie

Ter Attentie

Nu Ed Tigchelaar en Johan van den Boom de website van artikelen en info voorzien kunt U een mail sturen naar website.grootlinden@gmail.com  U kunt uw informatie of te plaatsen artikel in een bijlage toevoegen. Wij zullen dan voor plaatsing zorgdragen. Indien we nadere informatie benodigen nemen we contact met U op. Johan van den Boom en Ed Tigchelaar.

Nu nog inschrijven voor het lage tarief

LAATSTE NIEUWS LAATSTE NIEUWS

Op 16 Maart is de aanleg begonnen.

Het is nu nog steeds mogelijk om tegen het lage tarief in te schrijven bij LVCnet voor supersnel internet en TV bij u in huis.

Spreek mij aan (als er u iets onduidelijk is). Ik ben er voor U.

Of kijk op de website van LVCNet.

Linden scoort heel hoog met inschrijvingen!

Maar we zitten nog niet op 100%

Dus....wat let u?

Han Maassen

Vervoer

Vervoer

Het zal niet iedereen bekend zijn dat de Stichting Vrijwillige Hulpdienst in Cuijk vervoer aanbiedt.

Moet u bijvoorbeeld naar het ziekenhuis in Nijmegen of in Beugen en is er niemand beschikbaar om u te rijden? De Hulpdienst is er voor u!

Maak een afspraak. Liefst een paar dagen van te voren.

Bel naar: 0485 - 33 69 39.

Op werkdagen tussen 09.30 uur en 11.30 uur.

U betaalt een kleine schappelijke bijdrage aan de vrijwilliger, uw chauffeur.