Op dinsdag 8 oktober 2019 vergadert het bestuur van de Dorpsraad in De Burcht om 20.15 uur.

Deze vergadering is openbaar. Iedereen uit Linden is welkom om aan te schuiven of om iets in te brengen.

 

Agenda vergadering van het bestuur van de Dorpsraad Linden

Datum: dinsdag 8 oktober 2019

Plaats: De Burcht (biljartzaaltje)

Tijd: 20.15 uur

 

  1. Opening en vaststelling agenda

Als vertegenwoordiger van Europarcs, - uitgenodigd voor deze vergadering -, is aanwezig Maarten Overbeek, de Parkmanager,

hij krijgt als eerste het woord ter kennismaking en presentatie (20.15 – 20.45 uur)

 

Korte pauze.

                             

  1. Verslag vergadering 5 / 7 september.
  1. Ingekomen post en mededelingen.
  1. concrete voorbereiding en taakverdeling mbt de jaarvergadering van 21 oktober.

Aan de hand van de concept agenda van Jan vd Broek en de meegestuurde aandachtspunten voor deze vergadering.

  1. vaststelling overige data en aanwezigheid daarbij van bestuursleden dit verdere najaar.

             

Maandag   21 okt 20.00 uur: jaarvergadering:

Donderdag 31 okt 10.30 uur: gemeentehuis: evaluatief gesprek toeristenseizoen Linden met  wethouder Jillisen.

Dinsdag     05 nov 20.15 uur bestuursvergadering

Woensdag 06 nov 19.00 uur bezoek B&W Cuijk De Burcht

Maandag   02 dec. 2015 uur: bestuursvergadering

Dinsdag     07 jan. 2020 uur: bestuursvergadering: begroting 2020 in concept op tafel.

Niet ingevuld is nog de openstaande datum voor overleg met de Dorpsraad Beers, zij laten nog data horen.

 

  1. Rondvraag en sluiting.

 

Johan vd Boom

Secr. DR Linden

               

               


Lindense Agenda

www.Samencuijk.nl

02.07.2020

Het is belangrijk dat inwoners van de gemeente Cuijk elkaar weten te vinden

Naast onze eigen Lindense website is deze site voor onze hele gemeente en geeft mogelijk meer en andere info.

Klik op onderstaande tekst:

Wij willen deze site graag onder ieders aandacht brengen.

Ter Informatie

Ter Attentie

Nu Ed Tigchelaar en Johan van den Boom de website van artikelen en info voorzien kunt U een mail sturen naar website.grootlinden@gmail.com  U kunt uw informatie of te plaatsen artikel in een bijlage toevoegen. Wij zullen dan voor plaatsing zorgdragen. Indien we nadere informatie benodigen nemen we contact met U op. Johan van den Boom en Ed Tigchelaar.

Nu nog inschrijven voor het lage tarief

LAATSTE NIEUWS LAATSTE NIEUWS

Op 16 Maart is de aanleg begonnen.

Het is nu nog steeds mogelijk om tegen het lage tarief in te schrijven bij LVCnet voor supersnel internet en TV bij u in huis.

Spreek mij aan (als er u iets onduidelijk is). Ik ben er voor U.

Of kijk op de website van LVCNet.

Linden scoort heel hoog met inschrijvingen!

Maar we zitten nog niet op 100%

Dus....wat let u?

Han Maassen

Vervoer

Vervoer

Het zal niet iedereen bekend zijn dat de Stichting Vrijwillige Hulpdienst in Cuijk vervoer aanbiedt.

Moet u bijvoorbeeld naar het ziekenhuis in Nijmegen of in Beugen en is er niemand beschikbaar om u te rijden? De Hulpdienst is er voor u!

Maak een afspraak. Liefst een paar dagen van te voren.

Bel naar: 0485 - 33 69 39.

Op werkdagen tussen 09.30 uur en 11.30 uur.

U betaalt een kleine schappelijke bijdrage aan de vrijwilliger, uw chauffeur.