Artikelindex

 

De Kerstboodschap

 

 

De Kerstboodschap

 

Kerstmis is nu echt dichtbij. Aanstaande zondag is het Kerstavond.

Het kan ook niemand ontgaan. Alles staat in het teken van Kerstmis. Overal schijnen lichtjes. Maar licht dat overal schijnt werkt ook verblindend. We zien niet meer waar het eigenlijk om gaat.

 Iedereen zal vermoedelijk een betekenis kunnen geven aan het Kerstfeest. Misschien dat een aantal niet verder komt dan: Kerstmis is een familiefeest, waar mensen heel veel aandacht en voorbereiding in steken. En bij doorvragen halen de meesten nog wel uit de herinnering dat de geboorte van Jezus wordt gevierd en dat kaarsjes en lichtjes daarbij een rol spelen.

 Dat klopt allemaal. Maar het gaat om iets belangrijkers: de boodschap die met het kind kwam. Die boodschap lijkt steeds meer ondergesneeuwd. In onze tijd zijn we zo druk met (de) boodschappen dat we de belangrijkste vergeten. Jezus, wiens geboorte we deze dagen vieren, vertegenwoordigt de hoop op een betere wereld, waar gerechtigheid de norm is. Het Kerstfeest is de voorbode van een nieuwe lente.

 In de liturgie van de voorbereiding op Kerstmis komt de figuur van Johannes de Doper voor: een wat vreemde vogel gehuld in kameelharen kleding en hij noemt zich “de stem van een roepende in de woestijn”. Hij kondigt betere tijden aan want er is “nieuw licht” op komst. Hij deed dat zo fanatiek en enthousiast dat het vragen opriep bij de gevestigde orde, de farizeeërs. Er werden zelfs professionals (priesters en levieten) op hem af gestuurd om te vragen wat dat allemaal wel te betekenen had. Deze Johannes moest zich verantwoorden voor zijn boodschap.

 In onze tijd is de gevestigde orde waarschijnlijk veel groter dan in de tijd van Johannes de Doper. Door de welvaart en het individualisme ligt zelfgenoegzaamheid op de loer en worden kritiek en oproep tot verandering snel als ongewenst afgedaan. Veranderen hoeft niet zo nodig en voordat we het in de gaten hebben zijn wij zelf de woestijn waarin de roependen niet gehoord worden. Of anders gezegd: we luisteren alleen naar mensen met wie we het eens zijn. En zeker bij het kerstfeest zien we de rust en lieve vrede liever niet verstoord.

Toch zijn er ook in onze tijd mensen met een boodschap. Nooit waren er zoveel mensen bezig met milieu en gezondheid. Hoeveel mensen zijn er niet die een toekomst willen waarin meer dingen tellen dan veel geld verdienen en bezit vergroten? Als reactie op het “Trumpisme” zijn er ook nieuwe positieve krachten ontstaan. Duurzaamheid is niet alleen een modewoord maar ook een rijk begrip. Geen duurzame vrede zonder gerechtigheid, geen vrede en veiligheid zonder wederzijds begrip en respect. Geen leefbaarheid zonder gemeenschapszin. Geen winst “boeken” als er op termijn verliezen zijn. Bij duurzaamheid gaat het steeds om “verder kijken dan je neus lang is”. 

Zien wij zelf die boodschappers ook als wereldvreemde figuren en als irrelevante roependen in de woestijn?

Blijven we sceptisch, of zelfs cynisch (dus zonder hoop en geloof) of staan we open en gaan we voor een “duurzame toekomst” ? Er zijn kansen genoeg! Johannes de Doper maakte gebruik van doping. Misschien –en ik bedoel het serieus- hebben wij ook stimulerende middelen nodig om op gang te komen.

Het kerstfeest is elk jaar het begin van een nieuwe toekomst.

Daarom wens ik iedereen een heel mooi en vooral duurzaam

Kerstfeest toe, zodat Kerstmis niet gauw voorbij is.

 

JvdB


 

Voor mensen van goede wil

 

Nu zal het wel gauw gaan sneeuwen,

dan worden de wegen wit.

Dan rijden de drie kamelen, 

waarop elk een koning zit

door een woestijn van eeuwen

vol boosheid en gevit.

 

De herders liggen bij nachte

te waken op het veld

bij hun schaapjes met witte vachten.

Een engel heeft hun verteld

dat Jezus niet langer kan wachten

want de wereld moet hersteld.

 

Wat herders en koningen hopen,

het maakt gering verschil:

Men kan het geluk niet kopen

maar voor de mensen van goede wil

gaat de hemel eenvoudig open

en dan wordt alles stil.

 

Anton van Duinkerken

 


 

 

Kerstmis is Linden

 

‘En het geschiedde dat…’

 

Het zijn oude woorden die in het verhaal van de Kerstnacht klinken. Tot drie keer toe begint in de vertaling van de Statenbijbel een zin met deze archaïsche woorden. Drie markante momenten die vertellen over God die zich aan mensen toont.

In de geschiedenis van de mensheid was er steeds aandacht voor dit moment in de tijd. Of het nu het Germaanse midwinterfeest was of de verering van de zonnegod in Egypte. Pas in de derde eeuw van onze jaartelling vindt de kerstening van deze oude feesten plaats en wordt de geboorte van Jezus in Bethlehem herdacht.

Sindsdien vieren mensen Kerstmis met alle mogelijke invullingen en in allerlei vormen. Binnen onze parochie wordt het die avond en die dag druk in de kerkgebouwen die plotseling weer even centraal staan. Het is mooi dat daarbij gekozen kan worden uit veel vieringen, ieder met een eigen karakter.

Onze Lindense Geloofsgemeenschap heilige Lambertus maakt zich ook dit jaar op voor een bijzondere viering van bezinning, gebed en van het breken van het brood. Voor het eerst op Kerstavond om 19.00 uur. De Gildebroeders zetten de Kerststal neer, vrijwilligers brengen de sfeerversiering aan, het Gelegenheidskoor en musici onder leiding van Joost Angenent repeteren de liederen en over de Blijde Boodschap van het Kerstfeest wordt volop nagedacht. Bijzondere aandacht vragen we dit jaar voor de collecte op Kerstavond. In dit blad leest u daarover meer.

Op Tweede Kerstdagdinsdag 26 december is er om 15.30 uur een viering rond de kribbe voor de kinderen, ouders, grootouders en eigenlijk voor iedereen!

Anders dan andere jaren vieren we op zondagmorgen 31 december Oudejaarsdag met een zondagviering, die in het teken zal staan van de laatste dag van 2017. Dus geen viering op Oudejaarsavond. Elders in dit blad leest u nadere informatie over de Oudejaarsmorgen.

Bij onze Kerstviering op zondag 24 december om 19.00 uur, bij de viering voor kinderen op dinsdag 26 december om 15.30 uur en bij de Oudejaarsviering op zondagmorgen 31 december om 10.00 uur bent u van harte uitgenodigd en welkom.

Wij wensen u toe dat ook bij u het Kerstkind geboren wordt!

 

Herman van Rhee

 


 

 Adventsactie/Kerstactie 2017

 

Zoals in het vorige nummer gezegd: we zijn ons bewust zijn van onze medeverantwoordelijkheid voor het welzijn van andere mensen elders in de wereld. Een actie is natuurlijk symbolisch, want er is veel meer nood dan we kunnen lenigen.

Onze Lindense actie dit jaar gaat om een heel tastbaar doel. Jan en Yvonne Broeders hebben op ons verzoek iets aangedragen waar zij zelf eerder bij betrokken waren en dit doel bevelen we van harte aan. Hun verhaal hieronder spreekt voor zich.

“Laten we de armsten in Roemenië niet uit het oog verliezen”

In het uiterste oosten van Roemenië ligt het dorp Giurcani. De inwoners kijken uit op de even arme dorpjes in de Moldavische republiek, liggend aan de overzijde van een smalle grensrivier. In 1990 bezochten we dit dorp in opdracht van het Rode Kruis voor de eerste maal. Er zou een kindertehuis zijn.

Na een lange rit over onverharde wegen vonden we inderdaad een gebouwtje, waar in één zaaltje ruim dertig kinderen kleumend rond een kachel zaten met dekens omgeslagen en mutsen op hun hoofdjes. Leidsters met dikke wintermantels en Russische bontmutsen hielden toezicht. Nooit zal ik die eerste indruk vergeten. Het tehuis bleek een onderafdeling van een groot psychiatrisch ziekenhuis. Hier had men de kinderen gehuisvest met als toekomstperspectief opname in het grote instituut. Een watervoorziening was niet voorhanden en de toiletten waren niet meer dan betonnen platen met hier en daar een opening. De voorzieningen van staatswege waren ternauwernood voldoende om de kinderen in leven te houden, maar de dorpelingen trokken zich het lot van deze kinderen aan en voorzagen hen van het meest noodzakelijke.

Dit tehuis werd één van de vier huizen die het Nederlandse Rode Kruis vier jaar lang sponsorde, niet alleen door het verbeteren van de materiële voorzieningen, maar vooral door de inzet van deskundig personeel uit Nederland. Ik ben er trots op deze teams begeleid te hebben.

Veel werd er verbeterd, maar één ding bleef staan: met de natte vinger-diagnose ‘schizofreniainfantil’ zouden deze kinderen rond hun achttiende verjaardag verdwijnen naar de psychiatrie.

Een betrokken maatschappelijk werkster uit Zwolle, een zekere Hannah Smit, vond dat dit niet mocht gebeuren. In overleg met de lokale overheid en veel sponsorgeld uit Nederland knapte zij de vervallen staatsboerderij van het dorp op: deels voor bewoning en deels als stalruimte voor dieren. Intussen wonen en werken daar de inmiddels volwassen kinderen in een door haar begonnen en nu florerende geitenboerderij. Door verkoop van de geitenkaas op de markt van een naburige stad voorzien zij in hun bestaan.

Verschillenden van hen zijn echter het groepswonen moe en koesteren de terechte wens om zelfstandig in een huisje wonen. Dit jaar is die mogelijkheid ontstaan! Stichting Bisschop Bekkers heeft gezorgd door de aanleg van de infrastructuur voor een tweetal prefab woningen: betonnen platen, aansluiting op elektra, waterleiding en de aanleg van een septictank. De stichting Broda (Brood en Dak) heeft toegezegd om na de altijd barre winter in die streken twee huizen over te brengen en op te zetten.

Nu ontbreekt nog het geld voor keukenblokken, sanitair, kachels, bedden, kasten, tafels en stoelen. Zou het niet mooi zijn als de gemeenschap van de Lambertusparochie in Linden via haar kerstactie een bijdrage zou kunnen leveren voor deze medemensen?

Yvonne en Jan Broeders

 

 Graag herinneren we u ook aan de Kerstpakkettenactie

 De parochie zamelt via manden in de kerken en in de deelnemende supermarkten levensmiddelen in om kerstpakketten te maken en rond te brengen bij mensen die zich echt geen luxe kunnen permitteren. Ook deze actie bevelen we graag aan.

 


 

Viering Oudjaar

 

We mogen het wel een traditie noemen. Al jaren vieren we oudjaar ’s avonds in een speciale viering in de kerk.

Omdat Oudejaarsdag dit jaar op zondag valt, begint de viering dit jaar om 10.00 uur. Net als voorgaande jaren staat deze in het teken van terugblikken op het voorbije jaar met al zijn zorgelijke en mooie herinneringen. Natuurlijk kijken we ook uit naar het nieuwe jaar.

We vragen in dankbaarheid voor het afgelopen jaar om Gods zegen over het nieuwe .

We drinken na de viering om 11.00 uur gezamenlijk koffie in De Burcht en wensen elkaar al een beetje Nieuwjaar.

Iedereen is van harte uitgenodigd voor deze viering en voor de koffie. Alleen op de koffie komen mag natuurlijk ook.

De contactgroep Linden

 

 

Nieuwjaars receptie bij het gilde van Linden

 

Het Sint Antonius en Mariagilde van Linden houdt op zondag 7 januari 2018 haar Nieuwjaarsreceptie in het Clublokaal “Het Romeinse Hof” te Linden van 13.00 uur tot 16.00 uur.

Iedereen uit Linden en vrienden van ons gilde uit de omgeving zijn hier van harte welkom om met onze gildebroeders en gildezusters het glas te heffen op een voorspoedig, een gelukkig maar vooral een gezond 2018.

Bestuur en leden gilde Linden

 


Cultuur, of waarin een klein dorp groot kan zijn.

 

Als dit nummer in de bus valt hebben we het concert van de slagwerkgroep, met daarbij een optreden van gelegenheidskoor, en de toneelopvoering op de Kerstviering van de VVL al gehad. Ik weet nog niet wat het zal worden maar ongetwijfeld de moeite waard.

Met Kerst zingt het gelegenheidskoor tijdens de kerstavondviering in de kerk. De pronkzitting is niet heel ver meer weg.

We hadden een mooie muziekmeditatie in november, dit jaar helaas minder druk bezocht, en elke zondag of feestdag een goed voorbereide zondagviering met zang en mooie teksten, die goed gebracht worden. Zo valt er door het hele jaar heen nog veel meer te beleven. Een rijkdom van en voor Linden vooral dankzij het rijkelijk aanwezige talent en de bereidheid dit in te zetten. En dat allemaal bijna gratis.

We moeten niet langs onze schoenen gaan lopen van verwaandheid want in onze omgeving is veel meer cultuur te genieten. Denk alleen al aan onze prachtige Cuijkse schouwburg, een parel waar we trots op mogen zijn en met een mooie programmering.

Het is goed om ons van die rijkdom bewust te zijn en die te waarderen. In mijn opvatting is het ’beleven en doen’ van cultuur een factor die de kwaliteit van leven sterk beïnvloedt .

 JvdB

 

 


 

 

Volgende nummer

 

Het volgende nummer komt voor carnaval uit. Berichten of kopij tot uiterlijk 13 februari 2018 sturen naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. of Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

 

 

In de marge

 

“Trumpisme”

In het eerste stukje van dit nummer gebruikte ik betrekkelijk spontaan het woord ‘Trumpisme’. Bij nader inzien bedoelde ik een maatschappelijk verschijnsel waarvan Donald Trump een bijna karikaturaal voorbeeld is.

 Ik kan er zo gauw geen goede definitie van geven maar wel een aantal kenmerken:

    Schaamteloosheid, je mag alles uitkramen en doen waarmee je succes kunt boeken bij het publiek.

    Zelfkritiekloosheid: omdat je ‘succes’ hebt, hoef je niet meer na te denken over je eigen handelen.

    Minachting voor het publiek of klanten: je doet alsof maar luistert er niet naar; je bespeelt en bewerkt het voor eigen doelen, voor macht of gewin.

    Er is altijd een soort charisma of vertoon in het spel en dat wordt gecultiveerd en volledig uitgebuit. Soms wordt zelfs de slachtofferrol gebruikt.

    Er wordt vooral ingespeeld op onbehagen, jaloezie, angst en ontevredenheid: of anders gezegd: er wordt handig gebruik gemaakt van menselijke ondeugden en het       

    denken aan eigenbelang wordt tot kwaliteit of deugd verheven.

    Er wordt gebruik van media door ‘nieuws’ te produceren.

Als we naar deze kenmerken kijken, zien we dat nogal wat leiders in de wereld in meer of mindere mate aan deze ‘ziekte’ lijden.

Het is best mogelijk sommige kenmerken nog beter te formuleren of andere toe te voegen en zo’n oefening helpt ook om te zien of je er zelf aan lijdt.

Ik hoop maar dat Trumpisme geen epidemie wordt.

 

JvdB

 


 

 

Geborgen

 

Met een hart vol pijn

met de herinneringen aan ons falen

Staan we soms bij elkaar

en zien dan de ruines

die tegen ons getuigen

omdat wij ze hebben achtergelaten.

Met handen vol goede wil

en met een hoofd vol fijne gedachten

staan we weer bij elkaar

en kijken naar het leven

dat zo maar weer komt

en tegen alle verdrukking groeit.

Met vertrouwen in de mensen

met verwachtingen voor de toekomst

mogen wij staan bij elkaar

want het Kind zal spreken

en tot liefde roepen

want wij mogen bij elkaar geborgen zijn.

 

Toon van Dijk

 

De contactgroep wenst u:

een heel goed Kerstfeest en een gelukkig nieuw jaar

Jan van den Broek, Mien Heijnen, Ton Keijzers en Herman van Rhee

 


 

 

Zo 24 dec 19.00 uur Kerstavondviering Voorganger: Herman van Rhee

 

                              met Gelegenheidskoor o.l.v. Joost Angenent

 

Di 26 dec 15.30 uur ‘Kindje Wiegen’

 

                              Kinderen, ouders, grootouders en iedereen vieren Kerstmis. Marianne van Oostrom vertelt het Kerstverhaal.

 

Zo 31 dec 10.00 uur Oudejaarsviering Voorganger: Trees van den Broek

 

Zo 7 jan 10.00 uur Zondagviering       Voorganger:  Frans Smulders

 

Zo 14 jan 10.00 uur Zondagviering     Voorganger:   Laurens Koole

 

Zo 21 jan 10.00 uur Zondagviering     Voorganger:   Mien Heijnen

 

                              Koffiedrinken in De Burcht

 

Zo 28 jan 09.30 uur Zondagviering      Voorganger: Theo Lamers

 

Zo 4 febr 10.00 uur Zondagviering       Voorganger: Herman van Rhee

 

 

Voor overige kerkdiensten in onze parochie zie: www.martinuscuijk.nl

 

 


www.Samencuijk.nl

02.07.2020

Het is belangrijk dat inwoners van de gemeente Cuijk elkaar weten te vinden

Naast onze eigen Lindense website is deze site voor onze hele gemeente en geeft mogelijk meer en andere info.

Klik op onderstaande tekst:

Wij willen deze site graag onder ieders aandacht brengen.

Ter Informatie

Ter Attentie

Nu Ed Tigchelaar en Johan van den Boom de website van artikelen en info voorzien kunt U een mail sturen naar website.grootlinden@gmail.com  U kunt uw informatie of te plaatsen artikel in een bijlage toevoegen. Wij zullen dan voor plaatsing zorgdragen. Indien we nadere informatie benodigen nemen we contact met U op. Johan van den Boom en Ed Tigchelaar.

Login