Artikelindex

 

Wat komt eraan ?

Wat komt er aan?

 

Dit is het adventsnummer van Rond De Lindense Toren. Dat betekent dat we bijna in de maand december zitten met Sint Nicolaas en de komst (advent) van Kerstmis met alles er omheen. Daar leven we naar toe, daar zien we naar uit. Misschien zijn er ook wel mensen die verzuchten: was het maar Nieuwjaarsdag dan hebben we dat allemaal weer gehad en keert de rust weer. Als je even stil staat bij zo’n uitspraak besef je de dwaasheid ervan. Het doel is juist streven naar rust en enige bezinning zodat er ruimte is voor huiselijkheid, aandacht voor elkaar, voor mooie dingen. Denk maar aan het overvloedig aanbod aan kerstconcerten.

 

De  moderne wereld heeft ons in zijn greep en we doen er bijna allemaal aan mee. Er valt ook  bijna niet aan te ontkomen. Er zijn ook zoveel verlokkingen. Cadeautjes geven geeft een goed gevoel,  winkelen is leuk behalve als je wanhopig zoekt naar een origineel cadeau en geen tijd hebt voor het maken van een gedicht, ook nog koorrepetitie hebt of  al kaartjes voor een film.  Alle culinaire reclames die nu al je aandacht vragen met dreigementen als:  nu al kopen of reserveren want anders vis je achter het net. We hebben ook allerlei  ‘verplichtingen’ op ons genomen: wie regelt de kerstattenties en wie bezorgt ze? Dan zijn er de goede doelen zoals de kerstpakkettenactie maar ook die komen er niet vanzelf.  Is er nog wel tijd om de nieuwe led kerstverlichting van de aanbieding op te hangen?

 

Je begint een beetje te begrijpen dat mensen met Kerst op vakantie gaan: ze nemen de vlucht, een vlucht naar sneeuw of zon en warmte.

Missen we niet de essentie?

Moeten we niet schrappen? Focussen heet dat tegenwoordig. Dat is wel moeilijk want bijna alles heeft waarde en betekenis als je het met aandacht en de juiste bedoeling doet.

 

Diep in ons hart weten we allemaal dat het gaat om hoe we als mensen omgaan met elkaar, elkaar nabij zijn als het nodig is. Dichtbij en wat verder weg. We moeten daarbij echter erkennen dat we niet alles kunnen. We zullen er ook vertrouwen in moeten hebben dat iedereen een deel voor zijn rekening neemt. Bovendien is het goed te beseffen dat we als maatschappij op alle niveaus  streven naar voorzieningen voor mensen die tussen wal en schip dreigen te vallen. Dat lijken politieke keuzes maar die staan -als we even nadenken-  niet los van ieders persoonlijke keuze. Gelukkig leven we in een land waar dat niet echt ter discussie staat. Alleen de discussie over wie het betalen moet is voor een rijk land als het onze soms wel gênant: dan spelen hebzucht en jaloezie een grote rol en,  gek genoeg, hoor je daarover in politiek nooit iets. Daar regeert dan even de achterban, wij dus.

Het bovenstaande teruglezend bekruipt mij het gevoel dat het stuk hierboven in feite teveel over ons, over mijzelf gaat.

Zoals velen denk ik rond Kerstmis aan eenzame mensen.  Wat doen we met opa? Maar het gaat niet alleen over ouderen.

Je zult maar het gevoel hebben dat je overbodig bent, er niet (meer) toe doet, op de verkeerde plaats bent, dat je miskend en mislukt bent of louter een vervelende kostenpost. Misschien ligt daar wel de kern van probleem dat we vaak eenzaamheid noemen.  Dan liggen ook verbittering of ontevredenheid op de loer, en die verergeren het probleem: ontevreden, verbitterde mensen zijn  geen lolletje en kunnen volkomen ontsporen.

Ons antwoord? Oprechte aandacht en liefde. We weten vanuit de opvoedkunde dat het werkt. Het is de kern van de christelijke boodschap. 

 

 

JvdB


 

Liturgie in de Adventstijd 

 

Op zondag 3 december 2017 begint het nieuwe kerkelijk jaar. De eerlijkheid gebied te zeggen dat de overgang vanuit het oude naar het nieuwe kerkelijk jaar niet zo uitbundig met vuurwerk en oliebollen gevierd wordt als een maand later met het kalenderjaar. Binnen de traditie van de kerk begint het nieuwe liturgische jaar met de advent, de voorbereiding op het Kerstfeest, de herdenking van de geboorte van Jezus.

 

Maar er gebeurt meer. We stappen over van het liturgisch A – jaar naar het B – jaar. Dat houdt in dat op de gewone ‘zondagen door het jaar’ de evangelietekst uit het Marcus evangelie gekozen wordt. Algemeen wordt aangenomen dat de tekst van Marcus het oudste Evangelie is uit het Nieuwe Testament. We zullen er in de komende maanden veel over horen.

 

In de zondagsliturgie van de adventsweken hebben de voorgangers gekozen voor een telkens aan het evangelie aangepast Adventslied met eenzelfde begin- en eindstrofe.

 

Het lied van het komende licht

 

Zover wij kunnen kijken regeert de winternacht;

 

zal ooit het duister wijken, voor wie er licht verwacht?

 

De hemelen staan zwart op onze lage landen.

 

Afbeeldingsresultaat voor adventskrans kleurplaatZal ooit nog vuur ontbranden in ons verkilde hart

 

 

In die lichtritus ontsteken we iedere zondag één kaars meer op de Adventskrans.

 

Het Gelegenheidskoor onder leiding van Joost Angenent is volop aan het repeteren voor de liederen in de Kerstnacht. Kort voor Kerstmis zullen de leden van ons Antonius en Maria Gilde de kerststal opbouwen en brengen Willemien en Anneriet de kerstversiering in onze kerk aan. Zo werken we allemaal gezamenlijk toe naar het komend Kerstfeest.

 

Omdat Kerstmis dit jaar op maandag valt en de Kerstavondviering op zondagavond is besloten de viering van de 4e zondag van de Advent te laten vervallen en de kerstavondviering te vervroegen naar 19.00 uur.

 

Wij wensen u een inspirerende adventstijd toe.

 

Herman van Rhee

 


 

In Memoriam:  Stijnie de Simone

 

Op 19 oktober 2017 overleed op 83 jarige leeftijd Stijnie De Simone-Middelkoop.

 

Ze kwam  regelmatig in onze kerk bij onze zondagsvieringen en voelde zich  bij onze Geloofsgemeenschap thuis. Het deed haar goed. Haar vroegere geloofservaringen had ze als een juk ervaren, dat te zwaar op haar heeft gedrukt. Het juk wierp ze af, maar niet het zoeken naar verbinding, naar diepgang en naar zin. Ze las veel, ze wilde blijven leren en het positieve zien. Ik leerde haar pas echt kennen via de leesclub.

 

Haar beeld van God was een God van liefde, die overal aanwezig was, in de natuur, in het goede, in elke mens, in haar zelf. Zij geloofde in groei en zag het als opdracht van een mens licht door te geven. Haar afscheidsdienst stond dan ook in het teken het licht.

 

Stijnie trad nooit op de voorgrond maar tijdens de afscheidsdienst hoorden we dat ze in haar jongere jaren wel strijdbaar was en demonstreerde tegen onrecht. Zij kwam vooral op voor behoud van de natuur. Ik heb haar ervaren als een heel dankbaar mens, dankbaar voor aandacht van die de mensen om haar heen. Dankbaar voor de liefde van haar man Toni waar ze samen oud mee mocht worden in hun gezellige huis aan de Eindsestraat in Linden. Ze was trots op haar kinderen en hun zorg voor haar.  Slechts 3 maanden na het overlijden van Toni volgde ze hem. Ze was vast besloten na zijn dood om nog iets van het leven te maken. Maar de diagnose leverkanker veranderde dat.

 

In de buurt is het stil en leeg geworden zonder deze twee lieve mensen, zonder hun dieren, de heg wordt niet meer gesnoeid door de zorgzame tuinman, de schuurdeur blijft dicht. Ondanks het vele mooie wat Stijnie geschonken heeft, is er verdriet;  wij zullen haar missen.

 

Het was haar wens om vanuit onze kerk afscheid te nemen.

 

Ze ligt nu bij haar lieve man Toni hier op het kerkhof in Linden.

 

We hebben afscheid moeten nemen van een bijzondere vrouw die ons leven verrijkte met haar wijsheid en mildheid. We zijn dankbaar voor wie zij was.

 

Met haar oprechtheid en eenvoud  zal zij voor mij een voorbeeld blijven. Velen zullen haar missen..

 

Lieve Stijnie, dank je wel.

 

Trees van den Broek

 


 

 

Kerkpionier Margrietha Reinders was in Linden

 

Van de Protestantse Kerken Nederland (PKN) kreeg ze jaren geleden de opdracht om in Amsterdam pionierswerk te doen. Intussen heeft ze heel wat ervaring opgedaan en ze stopt haar verhaal niet onder de ‘korenmaat’. Op dezelfde avond dat zij in Linden was (maandag 20 november 2017), kwam ze in het EO tv-programma ‘Geloof en een hoop liefde’ aan het woord.

 

Margrietha Reinders is een bescheiden bijna verlegen vrouw. Ze vertelt haar verhaal puur en ontwapenend. Wie een doorwrocht verhaal met een duidelijke beleidsvisie had verwacht, moest even schakelen. Hier zit geen manager, geen bestuurder. Toch hingen de ruim veertig aanwezigen uit heel de parochie aan haar lippen.


Start

 

Ze vertelt over het begin. Hoe ze op alle plekken in de wijk aanwezig wilde zijn en gezien wilde worden, van wijkcentrum tot kroeg in de buurt. Daar ontdekt ze dat de taal en het verhaal van de kerken veelal onbekend zijn. Toch proeft ze in de soms vluchtige contacten met mensen de hang naar spiritualiteit. Eén op één in de kroeg of aan de keukentafel wil ze luisteren en aandacht geven. Haar boodschap is niet de kerk of het kerkgebouw, maar het verhaal van God en Jezus van Nazareth. Ze gaat juist de kerk uit, ze wil naar buiten. Soms komt dan ook het verhaal van de Bijbel aan de orde en plotseling blijken oude verhalen heel actueel te zijn. “Zo past het verhaal van de profeet Elia, die uitgeput onder een braamstruik lag,  naadloos bij burn-out ervaringen van onze tijd”, aldus Margrietha.

Mensen ontmoeten

 

Op de eerste plaats wil ze in haar werk mensen ontmoeten. Binnen een breed scala aan mogelijkheden gebeurt dat en wordt de groep steeds groter. In een Amsterdamse kroeg belegt zij haar café ‘de Zoekende Ziel’ en tijdens de bijeenkomsten van de groep ‘de Vijf Talenten’ laten mensen het beste van zichzelf zien, wat ze kunnen, wat ze gemaakt hebben of wat ze bezig houdt. 

 

Dat haar grootste inspiratiebron daarbij Jezus van Nazareth is, steekt ze niet onder stoelen of banken en helemaal in zijn lijn gelooft ze in vriendschap met en aandacht voor elkaar. In de kroeg gaat het over bijbelteksten, na het zien van een film wordt nagepraat over ethische vraagstukken en soms ook vieren de aanwezigen avondmaal. Een volwassene wordt gedoopt in de vijver van het Vondelpark.

 

Haar verhaal met God en Jezus van Nazareth begint nog maar pas en daar ligt ‘wellicht ook de kracht ervan’, merkt iemand aan het einde van de avond op.

 

Wanneer we haar in de auto naar de trein brengen, hebben we het over het verhaal van het mosterdzaadje.

 

Namens de contactgroep Linden

 

 HvR

 

Verdere informatie te vinden op www.heiligvuurwest.nl

 

 

 


 

 

 

Adventsactie

 

Het is een goede traditie dat we in de advent een actie aankondigen. We blijven die traditie trouw omdat we ons bewust zijn van onze medeverantwoordelijkheid  voor welzijn van andere mensen elders in de wereld. Vrede komt niet vanzelf.  U hoort in het Kerstnummer meer over de bestemming van de adventsactie.

 

 

Afbeeldingsresultaat voor kerstpakketten tekeningKerstpakkettenactie

 

 

Een andere traditie is de kerstpakkettenactie. De parochie zamelt via manden in de kerken en in de deelnemende supermarkten levensmiddelen in om kerstpakketten te maken en rond te brengen bij mensen die zich geen luxe kunnen permitteren. Ook deze actie bevelen we graag aan.

 

 

 

 

 

 

Berichten

 

 

Kerstconcert Slagwerkgroep Linden zondag 17 december

 

Wij, de Slagwerkgroep Linden nodigen u van harte uit op ons Kerstconcert op zondag 17 december a.s., aanvang 11.00 uur, in De Burcht.

Het Lindense gelegenheidskoor onder leiding van Joost Angenent zal het concert mee opluisteren.

Tevens is de prijsuitreiking van de kerstloterij. De leden van de Slagwerkgroep komen voor loten langs de deur.   

Hopelijk tot 17 december aanstaande, waar de gratis koffie met gebak voor u klaar staat!

 

Slagwerkgroep Linden

 

 

 
  Slagwerkgroep Linden

 

 

Volgende nummer

 

Het volgende nummer komt voor Kertsmis uit. Berichten of kopij tot uiterlijk 15 december 2017 sturen naar  Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.. of  Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

 

 

 
 

 

 


 

Kerk of  God?

 

Laatst poneerde ik de stelling dat het merendeel van de mensen in ons land de boodschap van de RK kerk niet meer relevant vinden. Ik meende dat te mogen concluderen omdat vertegenwoordigers van de katholieke kerk niet eens meer om hun mening gevraagd wordt in toonaangevende programma’s op TV en ook is het  van de kant van onze kerk akelig stil als het over actuele ethische kwesties gaat. 

 

Er zijn wel wat verklaringen te geven:

 

 1. Het morele gezag van kerkleiders en priesters heeft ernstig geleden onder alle negatieve publiciteit met name die rond de misbruikaffaires.

 2. De Kerk kwam vooral in het nieuws via ongenuanceerde uitspraken van orthodoxe kerkvertegenwoordigers. Die waren vaak liefdeloos en uitsluitend. Ze zijn niet of onvoldoende weersproken, gecorrigeerd of beter uitgelegd. De kerk boette aan geloofwaardigheid in  en werd uiteindelijk niet meer serieus genomen.  Dat paste ook in de kritiek op religies die als oorsprong van allerlei kwaad worden gezien.  Pas met de komst van Paus Franciscus kwam er weer menselijkheid en begrip in beeld en daarmee positieve publiciteit. Met name in ons bisdom en het bisdom Utrecht  heeft het autoritaire bisdombeleid tot ernstige conflicten geleid en tot veel negatieve publiciteit.  Het weinig pastorale beleid heeft veel kapot gemaakt. Mensen zijn niet serieus genomen in hun  oprechte zorgen en dat werkt wederkerig. Dat is in het land niet  onopgemerkt gebleven en dat heeft zeker in ons bisdom gevolgen.  Er is een nieuwe bisschop maar bijna alle pastoors zijn gebleven en die  zijn er door het waaien van een nieuwe wind niet geloofwaardiger op geworden.  De gehoorzaamheid in het verleden is niet in een keer een garantie voor vertrouwen in de toekomst. Ofwel willen mensen nog wel bij zo’n kerk horen?

 

 1. Er is misschien ook nog een andere vooral psychologische reden.

  Het is aantrekkelijk de kerk als ongeloofwaardig  te beschouwen want zo hoef je niet meer wakker te liggen van een knagend geweten over actuele  kwesties waarover de kerk wel iets belangrijks te melden heeft. Ze doet dat misschien wel veel te weinig  in Nederland maar de christelijk boodschap omtrent solidariteit,  zorg en verantwoordelijkheid voor medemens en  onze natuurlijke omgeving is bij velen wel bekend. Die boodschap is niet zo aangenaam en minder welkom als je  vermoedt dat er ergens iets schuurt of niet klopt bij jezelf.  

  Een feit is dat de ontkerkelijking  nog steeds overal doorzet. De groep van kerkelijken vormt echt een minderheid en dat geldt voor alle kerken.  Er zijn daarvoor  natuurlijk nog veel meer redenen dan de bovengenoemde.

  Vele mensen mogen misschien geen boodschap meer hebben aan de kerk maar Gods boodschap of de boodschap van de mens Jezus Christus is hoogst actueel en wel relevant.  De verhalen van de bijbel zijn een rijke bron.

  Margrietha Reinders verwoordde het positiever en zei het ongeveer zo: mensen hebben niets meer met de kerk maar zijn God nog niet helemaal uit het oog verloren en dat geldt met name ook voor jonge mensen.  Dat biedt perspectief. Hoe de toekomst van de kerk er uitziet weet ik niet, wel denk ik dat hij zal bestaan uit gemeenschappen met ook een sociale functie, die het vuur brandend houden en God van nieuwe omschrijvingen zullen voorzien.   

       

jvdB


 

Bijna niemand wist dat Stijnie de Simone gedichten heeft geschreven, waarvan er een aantal in een boekje zijn opgenomen.  Hieronder  “Herfst” , een cadeautje:

 

         Herfst

 

als alles verstilt

de kleuren de warmte

de geuren de bloei

van fel tot heel mild

 

als daarna het kleed

van de zomer verdwijnt

in pracht en praal

het is dan dat ik weet

 

dat de aarde zich terugtrekt

tot diep in haarzelf

tot rust komt en blijft

tot ze weer wordt gewekt

 

dat het eeuwige ritme

waaruit alles bestaat

geen begin heeft geen einde

alles komt alles gaat

 

Ik adem mee in dit ritme

van komen en gaan

de verwondering blijft

het geheim van ‘t bestaan

 

           Stijnie

 

 
  Afbeeldingsresultaat voor herfstboom tekening

 

 


 

 

 

Vieringen in de H. Lambertuskerk Linden (t/m 28 januari 2018)

 

                                                                                                    Voorganger  

 

Zo 3 dec               10.00 uur           Zondagviering                   Frans Smulders

 

                                                          1e advent                                           

 

Zo 10 dec            10.00 uur             Zondagviering                  Laurens Koole

 

                                                           2e advent          

 

Zo 17 dec            10.00 uur             Zondagviering                  Trees van den Broek

 

                                                           3e advent

Het koffiedrinken in De Burcht is feestelijk omdat het samenvalt met het concert van de slagwerkgroep Linden                  

 

Zo 24 dec            19.00 uur             Kerstavondviering              Herman van Rhee

                                                     met Gelegenheidskoor o.l.v. Joost Angenent

 

Di 26 dec             15.30 uur             ‘Kindje Wiegen’ o.l.v. Marianne van Oostrom

 

Zo 31 dec            10.00 uur             Oudejaarsviering              Trees van den Broek

 

Zo 7 jan               10.00 uur             Zondagviering                  Frans Smulders

 

Zo 14 jan             10.00 uur             Zondagviering                  Laurens Koole  

 

Zo 21 jan             10.00 uur             Zondagviering                  Mien Heijnen

 

                                                     Koffiedrinken in De Burcht

 

Zo 28 jan             09.30 uur             Zondagviering                  Theo Lamers

 

 

Voor overige kerkdiensten in onze parochie zie:  www.martinuscuijk.nl

 

 

 

 

 


www.Samencuijk.nl

02.07.2020

Het is belangrijk dat inwoners van de gemeente Cuijk elkaar weten te vinden

Naast onze eigen Lindense website is deze site voor onze hele gemeente en geeft mogelijk meer en andere info.

Klik op onderstaande tekst:

Wij willen deze site graag onder ieders aandacht brengen.

Ter Informatie

Ter Attentie

Nu Ed Tigchelaar en Johan van den Boom de website van artikelen en info voorzien kunt U een mail sturen naar website.grootlinden@gmail.com  U kunt uw informatie of te plaatsen artikel in een bijlage toevoegen. Wij zullen dan voor plaatsing zorgdragen. Indien we nadere informatie benodigen nemen we contact met U op. Johan van den Boom en Ed Tigchelaar.

Login