Artikelindex

Actie voor de kerk in Linden

Vorig jaar hebben wij als contactgroep na het afsluiten van een convenant met het parochiebestuur voor de eerste keer in Linden een actie gevoerd voor het open houden van onze kerk in Linden en voor continuïteit van onze geloofsgemeenschap. Die actie is succesvol verlopen. Deze of volgende week maken we de exacte balans op en daarvan zullen we in het volgende nummer verslag doen. Bovendien zullen we zoals afgesproken mensen die wel hebben toegezegd maar vergeten zijn het toegezegde bedrag over te maken een herinnering sturen. We verwachten overigens dat het uitzonderingen betreffen.

Ook starten we met het novembernummer de actie voor 2017. Dat betekent dat we de mensen die vorig jaar hebben meegedaan een herinnering sturen en tegelijk mensen die dat nog niet hebben gedaan trachten over te halen op een of andere wijze een bijdrage te leveren.

Tegelijkertijd willen we in het najaar starten met enkele -vooral culturele- neven- activiteiten in de kerk om het cultureel erfgoed betekenis te geven en te ondersteunen. Ook daarover zullen we in het volgende nummer concretere informatie verstrekken.


www.Samencuijk.nl

02.07.2020

Het is belangrijk dat inwoners van de gemeente Cuijk elkaar weten te vinden

Naast onze eigen Lindense website is deze site voor onze hele gemeente en geeft mogelijk meer en andere info.

Klik op onderstaande tekst:

Wij willen deze site graag onder ieders aandacht brengen.

Ter Informatie

Ter Attentie

Nu Ed Tigchelaar en Johan van den Boom de website van artikelen en info voorzien kunt U een mail sturen naar website.grootlinden@gmail.com  U kunt uw informatie of te plaatsen artikel in een bijlage toevoegen. Wij zullen dan voor plaatsing zorgdragen. Indien we nadere informatie benodigen nemen we contact met U op. Johan van den Boom en Ed Tigchelaar.

Login