Artikelindex

Liturgie in de vakantietijd

De zomermaanden zijn we goed doorgekomen met onze wekelijkse zondagvieringen. In voorgaande jaren was het wel eens passen, meten en schuiven met de inzet van voorgangers, lectoren, organist en kosters, maar dit jaar verliep alles mooi volgens de planning. Dank daarvoor geldt iedereen.

Opvallend is ook dat het aantal bezoekers aan onze vieringen redelijk constant blijft. Bijna iedere zondag komen rond de vijfentwintig deelnemers aan de liturgie naar ons kerkje. We hebben ooit berekend dat we ongeveer vijfenzeventig vaste tot regelmatige kerkgangers hebben, waarvan dus wekelijks bijna een derde naar de vieringen komt. Het merendeel daarvan komt uit het dorp zelf, maar er neemt ook wekelijks een groot aantal kerkleden van buiten Linden deel aan onze liturgie. Binnen de gegeven situatie zijn we gelukkig met deze deelname, maar uiteraard is het fijn wanneer meer mensen komen.

De zondagvieringen van de komende weken staan nog steeds in het teken van het Matteüs evangelie. Teksten uit dat evangelie vormen de leidraad voor de zondagliturgie en de overwegingen. Het zijn steeds heel herkenbare onderwerpen die voorbijkomen.

In deze maand vieren we op zondagmorgen 17 september het Lambertusfeest, de patroonheilige van onze geloofsgemeenschap. In de zondagviering zelf en daarna in De Burcht staan erbij stil. Na de viering in de kerk vindt op het kerkhof bij de gedenksteen de herdenking plaats van de verongelukte Amerikaanse militairen boven Linden in 1944, waarbij onder meer leden van het herdenkingscomité en gildebroeders aanwezig zijn.

We lezen daarover in het parochieregister:

‘Op 17 september 1944 tijdens de Hoogmis werd er enorm gebombardeerd in de omgeving, zodat de preek moeilijk te horen was. In het Lof was niemand aanwezig zodat het niet door kon gaan.

Brandend viel een vliegtuig omlaag.

De inzittende Amerikanen werden na vier dagen begraven op het gedeelte dat pas enkele jaren eerder bij het kerkhof was gekomen.

Dit gedeelte was nog niet gewijd. Zij waren zozeer verbrand dat men hun aantal niet kon vaststellen. Vermoedelijk waren het er vijf. Zij zijn begraven in drie kisten. Bij die gelegenheid spraken de burgemeester en de pastoor. Voor hen werd een kruisweg gebeden.

Toen bleek dat zij katholiek waren, is er alsnog een uitvaart gehouden en werden meerdere missen voor hen gelezen’

De laatste jaren beseffen we weer meer hoe belangrijk vrede en vrijheid zijn.

Het herdenken is  vooral daarom zinvol.

Het is op 17 september ook vredeszondag. Daarom is het thema van de viering vrede en verzoening.

U bent dus van harte uitgenodigd, ook voor de koffie met traktatie vanwege het Lambertusfeest.

Namens de werkgroep Liturgie

Herman van Rhee 

Afbeeldingsresultaat voor monument linden


www.Samencuijk.nl

02.07.2020

Het is belangrijk dat inwoners van de gemeente Cuijk elkaar weten te vinden

Naast onze eigen Lindense website is deze site voor onze hele gemeente en geeft mogelijk meer en andere info.

Klik op onderstaande tekst:

Wij willen deze site graag onder ieders aandacht brengen.

Ter Informatie

Ter Attentie

Nu Ed Tigchelaar en Johan van den Boom de website van artikelen en info voorzien kunt U een mail sturen naar website.grootlinden@gmail.com  U kunt uw informatie of te plaatsen artikel in een bijlage toevoegen. Wij zullen dan voor plaatsing zorgdragen. Indien we nadere informatie benodigen nemen we contact met U op. Johan van den Boom en Ed Tigchelaar.

Login