Artikelindex

 

Na de vakantie

Een nieuw seizoen: Hoop en vertrouwen

De inleiding van het vorige nummer eindigde met:

“Hoop en vertrouwen, daarmee kun je op vakantie en je kunt er mee thuiskomen.” 

Alle mensen die ik ken zijn in elk geval weer thuisgekomen. Sommigen zijn zelfs niet echt weggeweest. 

Net als het verkeer lijken de  ontwikkelingen in de vakantie wat stil te vallen. Journalisten noemen het komkommertijd, een tijd van weinig nieuws. 

Toch denk ik dat vele mensen juist daarom in de vakantie tot nadenken komen, plannen maken en goede voornemens. Er is ruimte voor dromen en creativiteit, je kijkt bewuster om je heen en ervaart -als het goed is- wat genieten betekent.

Misschien ben ik te optimistisch en lukte het velen juist niet. Was de vakantie uiteindelijk toch een soort georganiseerde tot mislukken gedoemde vlucht uit de werkelijkheid? En heb je daarom juist geen plannen gemaakt?

Ook in de vakantie is leven natuurlijk mensenwerk: iedereen zal wel iets van beide uitersten herkennen.

En nu? 

Weer aan het werk? Werken aan de bedachte plannen en de goede voornemens niet te snel vergeten? Of je volledig in beslag laten nemen door de plannen van anderen.

Wat er ook gebeurt: het lijkt me een goed voornemen om met enige regelmaat even stil te staan en je af te vragen of je nog op het goede spoor z

Is je hoop nog levend en is er nog vertrouwen in de toekomst?

jvdB

naschrift

Het zijn maar woorden ‘hoop’ en ‘vertrouwen’. Ieder mens kent een eigen betekenis toe aan deze begrippen. De onderstaande tekst wordt vaak toegeschreven aan Vaclav Havel, de voormalige president van Tsjechië.

In de tekst komen wel zijn opvattingen naar voren en die kunnen ons  helpen ons te oriënteren. 


Diep in onszelf dragen we hoop:
als dat niet het geval is,
is er geen hoop.

Hoop is de kwaliteit van de ziel
en hangt af 
van wat er in de wereld gebeurt.

Hoop is niet (te) voorspellen 
of vooruit (te) zien.
Het is een gerichtheid van de geest,
een gerichtheid van het hart,
voorbij de horizon verankerd.

animaatjes-kaarsen-16413

 

   Hoop 
   in deze diepe krachtige betekenis
   is niet het zelfde als vreugde 
   omdat alles goed gaat
   of bereidheid je in te zetten 
   voor wat succes heeft.

 

Hoop is ergens voor werken
omdat het goed is,
niet omdat het kans van slagen heeft.

Hoop is niet hetzelfde als optimisme
evenmin de overtuiging 
dat iets goed zal aflopen.
Wel de zekerheid dat iets zinvol is
afgezien van de afloop,
het resultaat


Liturgie in de vakantietijd

De zomermaanden zijn we goed doorgekomen met onze wekelijkse zondagvieringen. In voorgaande jaren was het wel eens passen, meten en schuiven met de inzet van voorgangers, lectoren, organist en kosters, maar dit jaar verliep alles mooi volgens de planning. Dank daarvoor geldt iedereen.

Opvallend is ook dat het aantal bezoekers aan onze vieringen redelijk constant blijft. Bijna iedere zondag komen rond de vijfentwintig deelnemers aan de liturgie naar ons kerkje. We hebben ooit berekend dat we ongeveer vijfenzeventig vaste tot regelmatige kerkgangers hebben, waarvan dus wekelijks bijna een derde naar de vieringen komt. Het merendeel daarvan komt uit het dorp zelf, maar er neemt ook wekelijks een groot aantal kerkleden van buiten Linden deel aan onze liturgie. Binnen de gegeven situatie zijn we gelukkig met deze deelname, maar uiteraard is het fijn wanneer meer mensen komen.

De zondagvieringen van de komende weken staan nog steeds in het teken van het Matteüs evangelie. Teksten uit dat evangelie vormen de leidraad voor de zondagliturgie en de overwegingen. Het zijn steeds heel herkenbare onderwerpen die voorbijkomen.

In deze maand vieren we op zondagmorgen 17 september het Lambertusfeest, de patroonheilige van onze geloofsgemeenschap. In de zondagviering zelf en daarna in De Burcht staan erbij stil. Na de viering in de kerk vindt op het kerkhof bij de gedenksteen de herdenking plaats van de verongelukte Amerikaanse militairen boven Linden in 1944, waarbij onder meer leden van het herdenkingscomité en gildebroeders aanwezig zijn.

We lezen daarover in het parochieregister:

‘Op 17 september 1944 tijdens de Hoogmis werd er enorm gebombardeerd in de omgeving, zodat de preek moeilijk te horen was. In het Lof was niemand aanwezig zodat het niet door kon gaan.

Brandend viel een vliegtuig omlaag.

De inzittende Amerikanen werden na vier dagen begraven op het gedeelte dat pas enkele jaren eerder bij het kerkhof was gekomen.

Dit gedeelte was nog niet gewijd. Zij waren zozeer verbrand dat men hun aantal niet kon vaststellen. Vermoedelijk waren het er vijf. Zij zijn begraven in drie kisten. Bij die gelegenheid spraken de burgemeester en de pastoor. Voor hen werd een kruisweg gebeden.

Toen bleek dat zij katholiek waren, is er alsnog een uitvaart gehouden en werden meerdere missen voor hen gelezen’

De laatste jaren beseffen we weer meer hoe belangrijk vrede en vrijheid zijn.

Het herdenken is  vooral daarom zinvol.

Het is op 17 september ook vredeszondag. Daarom is het thema van de viering vrede en verzoening.

U bent dus van harte uitgenodigd, ook voor de koffie met traktatie vanwege het Lambertusfeest.

Namens de werkgroep Liturgie

Herman van Rhee 

Afbeeldingsresultaat voor monument linden


Onderhoudswerkzaamheden aan onze kerk 

Er stonden in de afgelopen weken  steigers rond de kerk in verband met de onderhoudswerkzaamheden. Deze worden uitgevoerd door Aannemersbedrijf Van Dinther uit Schaik. De werkzaamheden vloeien voort uit de inspectie van monumentenwacht en betreffen het noodzakelijke algemene onderhoud zoals:

 1. vastzetten loszittende delen aan de buitenkant

 2. loodbekleding dak en torenstijlen

 3. leidekkers- en loodgieterswerk

 4. herstel metsel- en voegwerk

 5. stalen ankers in schip en toren

 6. controle, reparatie en vervangen dakgoten en regenwaterafvoer

 7. aanbrengen verlichting op uurwerkzolder en priesterkoor

  Dit is waarschijnlijk geen volledige opsomming want het werk wordt uitgevoerd op regiebasis onder begeleiding van Piet Cremers, bouwkundige van het bouwbureau van het Bisdom.

  Afbeeldingsresultaat voor gereedschap kleurplaat

 8. De contactgroep was tevoren niet van op de hoogte van de aanvang van de werkzaamheden maar is blij dat het onderhoud de aandacht van het parochiebestuur blijft houden.


Actie voor de kerk in Linden

Vorig jaar hebben wij als contactgroep na het afsluiten van een convenant met het parochiebestuur voor de eerste keer in Linden een actie gevoerd voor het open houden van onze kerk in Linden en voor continuïteit van onze geloofsgemeenschap. Die actie is succesvol verlopen. Deze of volgende week maken we de exacte balans op en daarvan zullen we in het volgende nummer verslag doen. Bovendien zullen we zoals afgesproken mensen die wel hebben toegezegd maar vergeten zijn het toegezegde bedrag over te maken een herinnering sturen. We verwachten overigens dat het uitzonderingen betreffen.

Ook starten we met het novembernummer de actie voor 2017. Dat betekent dat we de mensen die vorig jaar hebben meegedaan een herinnering sturen en tegelijk mensen die dat nog niet hebben gedaan trachten over te halen op een of andere wijze een bijdrage te leveren.

Tegelijkertijd willen we in het najaar starten met enkele -vooral culturele- neven- activiteiten in de kerk om het cultureel erfgoed betekenis te geven en te ondersteunen. Ook daarover zullen we in het volgende nummer concretere informatie verstrekken.


In Memoriam Toni de Simone

Op 26 juli is Toni de Simone vrij onverwacht overleden bijna 90 jaar oud. Voor mensen die hem kenden was hij een kleurrijke en warmbloedige man. 

Toni is geboren in Zuid-Italië en dat was nog steeds goed te horen.

Hij wilde vooruit in het leven. Hij begon als gastarbeider in Engeland en werkte in de mijnen. In Nederland werd hij ondernemer. Velen kenden hem als de maker van lekker Italiaans ijs, waarmee hij begon in de buurt van het Tuigleerstraatje in Cuijk. Hij vertelde vaak van het zware sjouwwerk dat daarbij kwam kijken: trappen op en af met zakken van 50 of soms 60 kilogram. Nadat hij zijn zaak van de hand had gedaan woonde hij vele jaren hij vrij teruggetrokken aan de Eindsestraat, waar hij met Stijnie een paradijsje had met dieren, kruiden,bomen en een groentetuin, waar hij alles kweekte wat hij lekker vond. Steeds als je bij hem kwam, was hij bezig en vaak trof je hem met een pijp of een stokje in zijn mond. Hij was meestal goedgemutst en je sprak met hem over van alles en nog wat. Grote kans dat je met een stekje, eieren of planten wegging. Vele Lindenaren hebben een of meer vijgenbomen in de tuin die door hem waren gestekt. Maar warmbloedig als hij was kon hij verontwaardigd vloeken over zaken die hem niet zinden. Steini bleef de rust zelve. Zij waren elkaars baken.

Hij is gelukkig maar kort ziek geweest. De pijn in zijn schouder bleek een gevolg van een ernstige ziekte. Het toeval wilde dat Piet Vermeeren met wie hij goed kon opschieten enkele dagen voor zijn overlijden nog bij hem was. Piet heeft nog tegen hem kunnen zeggen: “Ook op jou wordt gewacht”.

De buurt zal hem missen maar vooral Steini met wie hij 60 jaar getrouwd was. Tijdens de begrafenisplechtigheid heeft hij de eer gekregen die hem toekwam.

Hij is begraven op ons kerkhof.

JvdB


Fotoboek uitgereikt

Het koffiedrinken op zondag 20 augustus had een feestelijk karakter. Willemien Selten had een prachtig fotoboek samengesteld van de uitreiking Pro Ecclesia et Pontifice aan Mien Heijnen en dat werd na het inschenken van het eerste bakje uitgereikt samen met een envelop.

In de envelop zat het mooie saldo dat na afrekening van alle onkosten overbleef. Een mooie afsluiting.  Het meest bijzondere is dat zoveel mensen met hun spontane bijdragen en hulp de onderscheiding van Mien tot  een echt feest hebben gemaakt waar Mien en Fons, die verdiend meedeelde in de aandacht en dankbaarheid, nog lang op kunnen teren.

Mien zal het fotoboek vol trots laten zien Wellicht zal het ooit gebruikt worden voor de geschiedschrijving van “Linden in het klein groot”.

Rob van Hassel bedankt! 

Na heel veel jaren is Rob van Hassel gestopt met het wekelijks rondbrengen van de huis aan huis bladen met reclame in Linden. Maar Rob bracht ook de Toren vele jaren rond, voor ons een betrouwbare vaste kracht. De contactgroep wil Rob van harte bedanken voor de jaren van trouwe dienst. Rob is bijna afgestudeerd als leraar wiskunde en is inmiddels aan het werk. We wensen hem daarbij veel  succes. 

Vierdaagse in Linden 

Het is voor ons Lindenaren niet meer zo bijzonder. Misschien juist omdat het allemaal zo gesmeerd lijkt te lopen. De dingen zijn tot in detail geregeld, aan alles is gedacht: voor iedere soepschepper hangt een voorschoot klaar. Een grote groep , waaronder veel ‘vaste’ krachten zorgen voor de voorbereiding, de feitelijke ontvangst tijdens de doortocht, het opruimen daarna en het ‘wegwerken’ van de restjes. Het resultaat een mooie bonus voor de verenigingen van Linden: € 1000,- en ook dezelfde bijdrage voor een goed doel: dit jaar het Smaakcentrum.

Ook onze kerk was voor het tweede jaar op rij open en meer dan 50 lopers namen de moeite om daar even tot rust te komen. Vaak staken ze een kaarsje aan.

Dit jaar liet een bezoeker een brief achter in de bus voor het kaarsengeld:

“Vorig jaar heb ik de vierdaagse uitgelopen, een ‘eentje” op mijn kruisje. Dat heb ik voor een groot deel aan u te danken. Het was een zware tocht de laatste dag van de vierdaagse 2016.

Wat waren we nat geregent, ik en mijn maatje zeik en zeiknat kwamen we Linden binnen. Het ‘Dorpshuis”zat vol en wij liepen door. Daar was de kerk van Linden, de ‘pastoor’ ons en vele anderen welkom. We ploften op de bank, moe.

Voorzichtig trok ik mijn schoenen uit, daar stond een laag water in en ik kiepte het om. Mijn sokken kneep ik uit…

Daar zat ik, als mijn moeder nog leefde kreeg ik een pak rammel om mijn oren denk ik. De ‘pastoor”keek vreedzaam rond en gaf me een hand bij het verlaten van de kerk. Huichelaar ben ik….

Ik heb er de weg naar de finish vaak aan gedacht en nu nog…

We hebben het gehaald, mijn maatje en ik. Hopelijk dit jaar weer… 

Mag ik u danken meneer pastoor en het spijt me. 

In de envelop had zij (naam bij de redactie bekend) ook een financiële bijdrage gedaan. De pastoor in kwestie was waarschijnlijk Laurens Koole.

Gedoopt  

Zaterdag 9 september j.l. is in onze kerk Teun gedoopt, zoon van Bonneke de Haan en Roel van Dijk.

Teun is zo opgenomen in onze gemeenschap. 

Wij hopen op een mooie, gelukkige toekomst voor Teun en willen Bonneke, Roel en hun ouders van harte geluk wensen.

                                                   

Jaarvergadering Dorpsraad  

Op donderdag 5 oktober om 20.00 uur in De Burcht vindt de jaarvergadering van de Dorpsraad plaats. Noteert u alvast de datum in uw agenda. De uitnodiging met uitgebreide agenda ontvangt u binnenkort.   

Volgende nummer

Het volgende nummer komt eind oktober uit.  

Berichten of kopij tot uiterlijk 24 oktober a.s. sturen naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.. of  Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..


Pelgrimsgebed van Amanda Strydom  

( Songtekst vertaald uit Zuid-Afrikaans)

Vader God u kent mijn naam 

Mijn binnenkant, heel mijn bestaan 

Mijn grootspraak en mijn klein verdriet 

Mijn hang naar alles wat verschiet. 

U kent mijn angsten en mijn hoop 

Het pad dat ik zo bloots’voets loop 

Het pad hebt u allang bereid 

U maakt het pad voor mij gelijk.

Refrein: 

Alle pelgrims keren huiswaarts 

Elke zwerver komt weer thuis 

Ik verdwaal steeds in de wereld 

Zoekend naar uw veilig huis 

Moeder God u kent mijn waan 

Mijn ego en mijn rechtop staan 

De draken waar tegen ik blijf vechten 

U wijst mij altijd weer de weg. 

U hebt mij met uw licht gezegend 

Dat licht strooi ik op iedereen 

U weet hoe mijn toekomst is 

Ik heb niks, U maakt mij rijk. 

Refrein: 

Alle pelgrims keren huiswaarts 

Elke zwerver komt weer thuis 

Ik verdwaal steeds in de wereld 

Zoekend naar uw veilig huis 2x


Vieringen in de H. Lambertuskerk Linden (t/m 26 november 2017)

                                                                                          Voorganger  

Zo 17 sept           10.00uur              Zondagviering                  Trees van den Broek 

                                                     Aansluitend herdenking bij monument

                                                     en koffiedrinken in De Burcht 

Zo 24 sept           10.00 uur             Zondagviering                  Toon van Dijk                  

Zo 1 okt               10.00 uur             Zondagviering                  Frans Smulders                               

Zo 8 okt               10.00 uur             Zondagviering                  Mien Heijnen                  

Zo 15 okt             10.00 uur             Zondagviering                  Toon van Dijk   

                                                     Aansluitend koffiedrinken in De Burcht

Zo 22 okt             10.00 uur             Zondagviering                  Herman van Rhee          

Zo 29 okt             10.00 uur             Zondagviering                  Frans Smulders                                              

Do 2 nov              19.00 uur             Allerzielenviering            Trees van den Broek 

                                                     Aansluitend Plechtigheid op het Kerkhof           

Zo 5 nov              10.00 uur             Zondagviering                  Mien Heijnen                  

Zo 12 nov            11.00 uur             Martinusviering in de heilige Martinuskerk Cuijk 

                                                     Alle Geloofsgemeenschappen zijn uitgenodigd. 

                                                     Nader bericht hierover volgt

Zo 19 nov            10.00 uur             Zondagviering                  Laurens Koole  

                                                     Aansluitend koffiedrinken in De Burcht

Zo 26 nov            09.30 uur             Zondagviering                  Theo Lamers


www.Samencuijk.nl

02.07.2020

Het is belangrijk dat inwoners van de gemeente Cuijk elkaar weten te vinden

Naast onze eigen Lindense website is deze site voor onze hele gemeente en geeft mogelijk meer en andere info.

Klik op onderstaande tekst:

Wij willen deze site graag onder ieders aandacht brengen.

Ter Informatie

Ter Attentie

Nu Ed Tigchelaar en Johan van den Boom de website van artikelen en info voorzien kunt U een mail sturen naar website.grootlinden@gmail.com  U kunt uw informatie of te plaatsen artikel in een bijlage toevoegen. Wij zullen dan voor plaatsing zorgdragen. Indien we nadere informatie benodigen nemen we contact met U op. Johan van den Boom en Ed Tigchelaar.

Login