Artikelindex

Toespraak Ton Keijzers

Uit het Bijbelse boek Spreuken stamt de vraag:
“Een sterke vrouw, wie zal haar vinden?”

Ik zou willen reageren: hier bij ons in Linden!
En wel in de persoon van onze Mien.
Gedurende vele jaren zet jij je in voor onze dorpsgemeenschap en voor onze kerk in het bijzonder.
Een opsomming uit jouw indrukwekkende staat van dienst.

- Van 1 juni 1999 tot 1 juli 2013 (de datum van de toevoeging van de parochie Linden aan de fusieparochie H. Martinus) bestuurslid van de parochie H. Lambertus Groot-   Linden.

- Van 1 juli 2013 tot heden: binnen het verband van de Martinusparochie lid van de contactgroep kerk Linden.

- Lid van de Liturgiegroep  

- Sinds 1996: voorgangster en lector in de diensten van onze kerk.

- Coördinatrice van het vele vrijwilligerswerk in onze kerk: schoonmaakster, koster en kerkhofploeg.

- Collectant van de jaarlijkse actie Kerkbalans

- Koster

- Lid van het gelegenheidskoor

Mien Heijnen kan worden gekenschetst als iemand met een groot verantwoordelijkheidsbesef. De eigenschappen betrouwbaar en integer zijn op jou bij uitstek van toepassing. Kerk, samenleving en de gemeenschap Linden gaan jou na aan het hart.
Voor onze kleine dorpsgemeenschap heeft de parochie altijd een centrale en bindende functie vervuld.
Religie komtvan het Latijnse religio, en betekent: het zoeken naar betekenisvolle verbindingen.

En die kunst van het verbinden is jou Mien op het lijf geschreven.
De zorg om het iedereen naar de zin te maken.
Jij doet dat met een bovenmatige en niet aflatende inzet.
Samen overigens met Fons, die we hier ook met nadruk noemen.

Treffend voorbeeld is dat jullie samen belangeloos de koffie verzorgen voor de kerkhofploeg en Mien elke derde zondag van de maand de cake bakt voor bij het samenzijn na de dienst. Veels te bescheiden als je bent zet je jezelf vaak op de laatste plaats, en wij hebben gemeend om dat nu eens recht te trekken en jou vandaag extra in het middelpunt te zetten.

Daarom is het meer dan terecht dat Paus Franciscus zelve jou heeft onderscheiden met de Pro Ecclesia et Pontifice.
Dus vanaf heden niet alleen een Koninklijke Mien maar ook een Pauselijke Mien.

Namens het ganse dorp en geloofsgemeenschap feliciteren wij jou Mien van harte met deze onderscheiding.
We hebben aan crowdfunding gedaan (zeg maar collecteren 2.0) en ik heb de eer om namens de dorpsgemeenschap jou een cadeau aan te bieden.

Lieve Mien, blijf gezond en blijf nog lang bij ons!


www.Samencuijk.nl

02.07.2020

Het is belangrijk dat inwoners van de gemeente Cuijk elkaar weten te vinden

Naast onze eigen Lindense website is deze site voor onze hele gemeente en geeft mogelijk meer en andere info.

Klik op onderstaande tekst:

Wij willen deze site graag onder ieders aandacht brengen.

Ter Informatie

Ter Attentie

Nu Ed Tigchelaar en Johan van den Boom de website van artikelen en info voorzien kunt U een mail sturen naar website.grootlinden@gmail.com  U kunt uw informatie of te plaatsen artikel in een bijlage toevoegen. Wij zullen dan voor plaatsing zorgdragen. Indien we nadere informatie benodigen nemen we contact met U op. Johan van den Boom en Ed Tigchelaar.

Login