Artikelindex

Mien Heijnen door de Paus en Linden onderscheiden

Het bleef goed geheim. Iedereen was op de hoogte. Ook Fons, de echtgenoot van Mien, wiens eerste reactie was: “ Dat heeft Mien verdiend”. Het mooie was dat iedereen zo reageerde en het initiatief spontaan omarmde.

Mien was dan ook (zoals ze het zelf zei) volkomen uit het lood geslagen toen ze tijdens de Gildemis op 17 juni jl. in haar zo dierbare Lindense kerk de Pauselijke onderscheiding Pro Ecclesia et Pontifice uit handen van pastoor Theo Lamers mocht ontvangen, in het bijzijn van Fons, kinderen, kleinkinderen, overige familieleden en een volle kerk.

Mien is een soort rolmodel geworden van de gemeenschap Linden. De kerk maakt daar onderdeel van uit, niet door de leer maar door de uitvoering in de praktijk. Warmte, gastvrijheid en geborgenheid zonder aanzien des persoons. De cakes die Mien zo vaak gebakken heeft, maken daar gewoon onderdeel van uit, net als Fons die terecht deelde in de eer. En laten we niet vergeten dat het voortkomt uit haar innerlijke overtuiging, die ze als voorganger in de kerk ook laat zien met haar opgestoken vingertje en met een bijna achteloze nuchterheid, alsof het allemaal niets bijzonders is. We weten overigens dat het haar tegelijkertijd veel energie en rusteloosheid kost.

Het was een prachtig gebeuren: de voorbereiding, de versiering in de kerk en De Burcht, de medewerking van het Gilde,de serenade van de slagwerkgroep en Gans d’r Neve, de receptie en de spontane hulp bij alles tot het opruimen toe. De combinatie met het koning schieten en gildemis was symbolisch en daarom geslaagd ondanks het gegeven dat de teeravond van het gilde en de receptie van Mien elkaar ook een beetje in de weg zaten. Zo verleende Wim Martens de kersverse gildekoning omhangen met het gildezilver een muzikale bijdrage aan een muzikale serenade voor Mien. Linden op z’n best.

Het werd Mien echt gegund. Op het verzoek om een bijdrage voor de receptie en een cadeau, verwoord in een heimelijk verspreide brief werd opvallend ruimhartig gereageerd. Bijna 600 euro is voor Mien en het feest opgehaald mede door een bijdrage van De Dorpsraad. De kosten bleven beperkt. Stichting De Burcht stelde De Burcht gratis ter beschikking. Veel zelfwerkzaamheid en

een gratis fotograaf. Het parochiebestuur heeft zonder aarzeling meegewerkt, de aanvraag richting Rome verzorgd en de kosten daarvan voor z’n rekening genomen en een traktatie bij de koffie geregeld. Er is versierd met bloemen uit verschillende tuinen. Naast de bloemen en het cadeau kan de contactgroep daarom nog een mooi bedrag aan Mien overhandigen als uiting van dank voor het hele vele dat Mien heeft gedaan en nog doet voor de kerk en de gemeenschap van Linden. Zo krijgt Mien haar cake uiteindelijk toch nog gedeeltelijk en ongewild vergoed.

Uiteraard is in de kerk en tijdens de receptie uitgebreid stilgestaan bij Miens verdiensten. We noemen ze hier niet maar nemen wel de tekst van toespraak en voordracht op. Zodat ook mensen die niet aanwezig konden zijn -zoals leden van het gilde- toch kennis kunnen nemen van wat zich heeft afgespeeld.


www.Samencuijk.nl

02.07.2020

Het is belangrijk dat inwoners van de gemeente Cuijk elkaar weten te vinden

Naast onze eigen Lindense website is deze site voor onze hele gemeente en geeft mogelijk meer en andere info.

Klik op onderstaande tekst:

Wij willen deze site graag onder ieders aandacht brengen.

Ter Informatie

Ter Attentie

Nu Ed Tigchelaar en Johan van den Boom de website van artikelen en info voorzien kunt U een mail sturen naar website.grootlinden@gmail.com  U kunt uw informatie of te plaatsen artikel in een bijlage toevoegen. Wij zullen dan voor plaatsing zorgdragen. Indien we nadere informatie benodigen nemen we contact met U op. Johan van den Boom en Ed Tigchelaar.

Login