Artikelindex

Liturgie in de vakantietijd

In de ‘geheime’ uitnodiging voor de Gildemis van zaterdag 17 juni jl. waarin Mien Heijnen verrast werd met de Pauselijke Onderscheiding stond het heel treffend: ‘het mooiste cadeau voor Mien is een volle kerk’. Dat geschenk is haar ruimschoots gegeven. Een volle kerk, een plechtige viering met goede woorden en prachtige volkszang. Het feest blijft met een goed gevoel in ons aller herinnering!

Die volle kerk wensen zich de voorgangers iedere viering toe. Het werk dat zij verzetten om ook in onze Geloofsgemeenschap het Woord van God te laten klinken en om samen het brood te breken, verdient die ondersteuning. Wij kunnen binnen onze Geloofsgemeenschap rekenen op een zevental vaste voorgangers. Vijf van hen gaan voor in de gebedsvieringen met daarin het breken van het brood en twee priesters vieren regelmatig met de Geloofsgemeenschap Eucharistie in onze kerk. Het mooie is daarbij dat iedere voorganger eigen accenten legt met een eigen taal en achtergrond. Die diversiteit moeten we koesteren, juist in deze tijd, waarin toch ook de schaarste een groot stempel drukt op de liturgie. We mogen ons daarbij gelukkig prijzen dat we in onze kerk gewend zijn goed mee te bidden en samen te zingen.

Ook in deze vakantietijd staan de deuren iedere zondagmorgen open en is iedereen van harte welkom. Achter in dit blad vindt u het schema voor de komende weken en de voorgangers die u dan graag in onze kerk begroeten.

Gaat u nog met vakantie, steek dan daar een kaarsje op in de kerk. Bent u al met vakantie geweest of gaat u niet weg; laat dan een kaarsje branden in onze kerk.

Een mooie tijd gewenst!

Namens de werkgroep Liturgie

Herman van Rhee

 


www.Samencuijk.nl

02.07.2020

Het is belangrijk dat inwoners van de gemeente Cuijk elkaar weten te vinden

Naast onze eigen Lindense website is deze site voor onze hele gemeente en geeft mogelijk meer en andere info.

Klik op onderstaande tekst:

Wij willen deze site graag onder ieders aandacht brengen.

Ter Informatie

Ter Attentie

Nu Ed Tigchelaar en Johan van den Boom de website van artikelen en info voorzien kunt U een mail sturen naar website.grootlinden@gmail.com  U kunt uw informatie of te plaatsen artikel in een bijlage toevoegen. Wij zullen dan voor plaatsing zorgdragen. Indien we nadere informatie benodigen nemen we contact met U op. Johan van den Boom en Ed Tigchelaar.

Login