Artikelindex

VAKANTIE

Hoop en vertrouwen

Het is vakantietijd. De Tour de France is al weer gestart en zelfs de Tweede Kamer laat binnenkort de boel de boel. Waarschijnlijk gaat de formatie wel door en wordt er gesproken over het ‘probleem’ van het voltooide leven.

Dat lijkt iets nieuws omdat sommige mensen dat probleem willen kunnen oplossen. Het is echter helemaal niet nieuw dat er mensen depressief zijn of de zin van het leven niet meer zien. En voor die groep is het leven soms zo’n grote last, dat het einde de enige oplossing lijkt. Maar de leeftijd speelt in vele gevallen geen rol. Van iemand die bijvoorbeeld 50 jaar is, zeg je niet zo gemakkelijk dat zijn leven is voltooid. Dat we nu praten over een voltooid leven, heeft misschien meer te maken met ons denken: hoewel we beter weten gaan we er toch vaak van uit dat het leven maakbaar is en als dat niet meer lukt is het kennelijk voltooid.

We plannen een vakantie op basis van informatie van reisbureaus of uit bladen, verhalen en boeken. Daaruit vormen we ons een beeld maar dat is in de praktijk een virtuele wereld. Daar is geen plaats voor te heet of slecht weer, een krakend bed, druk nachtelijk verkeer of erg luidruchtige buren. Sommigen zoeken nieuwe uitdagingen of willen grenzen verleggen omdat gewoon niet goed genoeg meer is: je moet met spannende verhalen kunnen komen. Zo schep je een nieuwe werkelijkheid.

Als iemand zijn carrière plant, is het maar de vraag of hij serieus rekening houdt met tegenwerking, ziekte of de kans op een ‘burn out’. En zo kun je talloze andere voorbeelden bedenken. Kortom het lijkt er op dat de echte wereld en de ‘virtuele’ wereld voor ons mensen behoorlijk door elkaar lopen. Dat gebeurt niet alleen in de politiek of in Amerika.

Het is ook een heel moeilijke opgave om de huidige overvloed van informatie zo goed te ‘filteren’ dat je zicht houdt op de werkelijkheid. Ook om die reden is het goed even op vakantie te gaan en afstand te nemen.

Enige tijd geleden woonde ik de Titus Brandsma lezing bij in de St. Stevenskerk in Nijmegen. Dit jaar door Huub Oosterhuis. Het was meer dan indrukwekkend: een volle kerk was er heel stil van.   Er valt veel meer over te vertellen maar wat hij onder meer naar voren bracht was het voorstel om niet meer over geloof te spreken maar over hoop. Het geloof   –zo leert de geschiedenis ,maar ook nu herkenbaar- is vooral een bedenksel van mensen. Met een zelf ingevulde God werd en wordt een virtuele wereld geschapen, die voor de werkelijkheid wordt aangezien met niet alleen goede maar ook hele slechte gevolgen.

Huub Oosterhuis stelt voor als het ware te hopen dat er een God is en dat die er zal zijn op het moment, dat een mens Hem nodig heeft. Laten we dus niet telkens een nieuwe eigen (af)god bedenken om hem voor eigen karren te kunnen spannen. Dan scheppen we opnieuw een eigen virtuele wereld vanuit de illusie dat het leven maakbaar is en wijzelf God.

Het is weldadig te kunnen vertrouwen op de Voorzienigheid en soms af te wachten hoe het zal lopen. Het leven leren leven in het besef dat niet alles zeker is. Geluk heeft immers meer met tevredenheid te maken dan met succes. Teleurstelling meer met hoge verwachtingen dan met pech. En als het anders gaat, is het nooit alleen maar ‘eigen schuld’.

Dit is geen pleidooi voor passiviteit. Zonder je verstand gebruiken, de handen uit de mouwen steken wordt de wereld niet beter en wij niet gelukkig. Nee het is een pleidooi om de werkelijkheid proberen te zien in plaats van een virtuele wereld zonder het ideaal uit het oog te verliezen.

Hoop en vertrouwen, daarmee kun je op vakantie en je kunt er mee thuiskomen.

JvdB


Liturgie in de vakantietijd

In de ‘geheime’ uitnodiging voor de Gildemis van zaterdag 17 juni jl. waarin Mien Heijnen verrast werd met de Pauselijke Onderscheiding stond het heel treffend: ‘het mooiste cadeau voor Mien is een volle kerk’. Dat geschenk is haar ruimschoots gegeven. Een volle kerk, een plechtige viering met goede woorden en prachtige volkszang. Het feest blijft met een goed gevoel in ons aller herinnering!

Die volle kerk wensen zich de voorgangers iedere viering toe. Het werk dat zij verzetten om ook in onze Geloofsgemeenschap het Woord van God te laten klinken en om samen het brood te breken, verdient die ondersteuning. Wij kunnen binnen onze Geloofsgemeenschap rekenen op een zevental vaste voorgangers. Vijf van hen gaan voor in de gebedsvieringen met daarin het breken van het brood en twee priesters vieren regelmatig met de Geloofsgemeenschap Eucharistie in onze kerk. Het mooie is daarbij dat iedere voorganger eigen accenten legt met een eigen taal en achtergrond. Die diversiteit moeten we koesteren, juist in deze tijd, waarin toch ook de schaarste een groot stempel drukt op de liturgie. We mogen ons daarbij gelukkig prijzen dat we in onze kerk gewend zijn goed mee te bidden en samen te zingen.

Ook in deze vakantietijd staan de deuren iedere zondagmorgen open en is iedereen van harte welkom. Achter in dit blad vindt u het schema voor de komende weken en de voorgangers die u dan graag in onze kerk begroeten.

Gaat u nog met vakantie, steek dan daar een kaarsje op in de kerk. Bent u al met vakantie geweest of gaat u niet weg; laat dan een kaarsje branden in onze kerk.

Een mooie tijd gewenst!

Namens de werkgroep Liturgie

Herman van Rhee

 


 Wim Martens Gildekoning 2017

Op zaterdagmiddag 17 juni 2017 organiseerde het Sint Antonius en Mariagilde het jaarlijkse Koningschieten. Na een optocht door het dorp streden de gildebroeders op het schietterrein De Romeinse Hof om de hoogste gilde-eer. Het weer zorgde voor uitstekend zicht. Het was dit jaar Wim Martens die uiteindelijk de vogel naar beneden haalde en met de eer ging strijken. Met de nieuwe koning in hun midden togen de gildebroeders in optocht naar de kerk voor de gildemis, waarna de dag werd afgesloten met een gezellig samenzijn op het gildeterrein.


Wij feliciteren Wim Martens met het koningschap!Vakantie


Mien Heijnen door de Paus en Linden onderscheiden

Het bleef goed geheim. Iedereen was op de hoogte. Ook Fons, de echtgenoot van Mien, wiens eerste reactie was: “ Dat heeft Mien verdiend”. Het mooie was dat iedereen zo reageerde en het initiatief spontaan omarmde.

Mien was dan ook (zoals ze het zelf zei) volkomen uit het lood geslagen toen ze tijdens de Gildemis op 17 juni jl. in haar zo dierbare Lindense kerk de Pauselijke onderscheiding Pro Ecclesia et Pontifice uit handen van pastoor Theo Lamers mocht ontvangen, in het bijzijn van Fons, kinderen, kleinkinderen, overige familieleden en een volle kerk.

Mien is een soort rolmodel geworden van de gemeenschap Linden. De kerk maakt daar onderdeel van uit, niet door de leer maar door de uitvoering in de praktijk. Warmte, gastvrijheid en geborgenheid zonder aanzien des persoons. De cakes die Mien zo vaak gebakken heeft, maken daar gewoon onderdeel van uit, net als Fons die terecht deelde in de eer. En laten we niet vergeten dat het voortkomt uit haar innerlijke overtuiging, die ze als voorganger in de kerk ook laat zien met haar opgestoken vingertje en met een bijna achteloze nuchterheid, alsof het allemaal niets bijzonders is. We weten overigens dat het haar tegelijkertijd veel energie en rusteloosheid kost.

Het was een prachtig gebeuren: de voorbereiding, de versiering in de kerk en De Burcht, de medewerking van het Gilde,de serenade van de slagwerkgroep en Gans d’r Neve, de receptie en de spontane hulp bij alles tot het opruimen toe. De combinatie met het koning schieten en gildemis was symbolisch en daarom geslaagd ondanks het gegeven dat de teeravond van het gilde en de receptie van Mien elkaar ook een beetje in de weg zaten. Zo verleende Wim Martens de kersverse gildekoning omhangen met het gildezilver een muzikale bijdrage aan een muzikale serenade voor Mien. Linden op z’n best.

Het werd Mien echt gegund. Op het verzoek om een bijdrage voor de receptie en een cadeau, verwoord in een heimelijk verspreide brief werd opvallend ruimhartig gereageerd. Bijna 600 euro is voor Mien en het feest opgehaald mede door een bijdrage van De Dorpsraad. De kosten bleven beperkt. Stichting De Burcht stelde De Burcht gratis ter beschikking. Veel zelfwerkzaamheid en

een gratis fotograaf. Het parochiebestuur heeft zonder aarzeling meegewerkt, de aanvraag richting Rome verzorgd en de kosten daarvan voor z’n rekening genomen en een traktatie bij de koffie geregeld. Er is versierd met bloemen uit verschillende tuinen. Naast de bloemen en het cadeau kan de contactgroep daarom nog een mooi bedrag aan Mien overhandigen als uiting van dank voor het hele vele dat Mien heeft gedaan en nog doet voor de kerk en de gemeenschap van Linden. Zo krijgt Mien haar cake uiteindelijk toch nog gedeeltelijk en ongewild vergoed.

Uiteraard is in de kerk en tijdens de receptie uitgebreid stilgestaan bij Miens verdiensten. We noemen ze hier niet maar nemen wel de tekst van toespraak en voordracht op. Zodat ook mensen die niet aanwezig konden zijn -zoals leden van het gilde- toch kennis kunnen nemen van wat zich heeft afgespeeld.


 “Afgesproken Herman ! T.V. de Valuwe komt voor opname van onze mooie kerk en de Gildebroeders. Gerda is koster. Ja, ik zal er ook eerder zijn”.

Zaterdagavond 17 juni : Gildemis.
Bij het uitkloppen van de mat van het portaal kwam Rola er aan . Ik veronderstelde dat zij de middag had doorgebracht bij het Gilde bij het Koningschieten ; vandaar dus haar vroege komst.
Piet Vermeulen van T.V. de Valuwe bewonderde even later onze glas in loodramen. Zijn plek was gauw gevonden en ik kon dus rustig achter de gereserveerde banken plaats nemen na een praatje gemaakt te hebben met Jos de Valk, onze vroegere dorpsgenoot en gedurende vele jaren trouwe koster, waarvoor hij een pauselijke onderscheiding had gekregen.

Volgens Trees van den Broek moest ik toch in de tweede, gereserveerde bank plaats nemen. “Nee, Trees “. “Ja, Mien “. “Nee, Trees “. Enz. enz. Nou, vooruit dan maar....
Ik hoorde ondertussen wat geroezemoes en zag tot mijn verbazing dat mensen van de liturgiegroep uit Beers, vroegere Lindense kerkgangers, kerkbestuursleden uit Cuijk en Lindenaren hadden plaatsgenomen. Een mooie volle kerk !

En daar had je zowaar mijn broer en zus. “Goede avond, goede avond “.
“Oh, jullie komen bij mij koffiedrinken. Jullie dachten : Mien is naar de Gildemis. Wij gaan ook ; hoeven we morgen niet in Wijchen “.
Even later arriveerde onze voorganger, Pastoor Theo Lamers. “Goede avond Theo “.
Zo, Theo, vanavond is het volle bak.

In de verte hoorde ik het tromgeroffel van het Gilde en ik meende daartussen de stem van mijn kleindochter te horen.
Wat krijgen we nou? Inderdaad, manlief, kinderen en kleinkinderen gingen bij me zitten : gereserveerd.

Ze hebben iets met me voor ; er gebeurt iets met me. Maar mijn God, wat moet dat zijn ? Theo had een mooi aansluitingspunt. Vandaag op Sacramentsdag vieren we het sacrament van de Eucharistie. We vieren het samen delen van het brood. In Linden wordt op de derde zondag na de viering ook het samenzijn nog gevierd met de cake van Mien.

Later in de viering, o.a. in zijn overweging kwamen er nog meer werkzaamheden langs met als blijk van waardering en bekroning aan het einde het opspelden van de medaille van de Pauselijke Onderscheiding “Pro Ecclesia et Pontifice”.
Ik begreep nu de aanwezigheid van de leden van het kerkbestuur : op aanvraag van de leden van onze contactgroep hadden zij zich ingespannen voor de onderscheiding.
Ik was volkomen uit het lood geslagen.

Onder begeleiding van het Gilde gingen we allemaal naar de Burcht. Daar wachtte mij een feestelijke serenade van de Slagwerkgroep en Gans der Neve.
Tijdens de receptie werden mijn verdiensten nog een keer geroemd in een prachtig stuk cabaret. Ik werd de hemel in geprezen, gelukkig samen met Fons, maar dat wil ik nog even uitgesteld zien.

Voor alle felicitaties en cadeaus : hartelijk dank ! De afdruk van het glas-in-lood raam boven het priesterkoor hangt in de huiskamer.

Mien Heijnen


Toespraak Ton Keijzers

Uit het Bijbelse boek Spreuken stamt de vraag:
“Een sterke vrouw, wie zal haar vinden?”

Ik zou willen reageren: hier bij ons in Linden!
En wel in de persoon van onze Mien.
Gedurende vele jaren zet jij je in voor onze dorpsgemeenschap en voor onze kerk in het bijzonder.
Een opsomming uit jouw indrukwekkende staat van dienst.

- Van 1 juni 1999 tot 1 juli 2013 (de datum van de toevoeging van de parochie Linden aan de fusieparochie H. Martinus) bestuurslid van de parochie H. Lambertus Groot-   Linden.

- Van 1 juli 2013 tot heden: binnen het verband van de Martinusparochie lid van de contactgroep kerk Linden.

- Lid van de Liturgiegroep  

- Sinds 1996: voorgangster en lector in de diensten van onze kerk.

- Coördinatrice van het vele vrijwilligerswerk in onze kerk: schoonmaakster, koster en kerkhofploeg.

- Collectant van de jaarlijkse actie Kerkbalans

- Koster

- Lid van het gelegenheidskoor

Mien Heijnen kan worden gekenschetst als iemand met een groot verantwoordelijkheidsbesef. De eigenschappen betrouwbaar en integer zijn op jou bij uitstek van toepassing. Kerk, samenleving en de gemeenschap Linden gaan jou na aan het hart.
Voor onze kleine dorpsgemeenschap heeft de parochie altijd een centrale en bindende functie vervuld.
Religie komtvan het Latijnse religio, en betekent: het zoeken naar betekenisvolle verbindingen.

En die kunst van het verbinden is jou Mien op het lijf geschreven.
De zorg om het iedereen naar de zin te maken.
Jij doet dat met een bovenmatige en niet aflatende inzet.
Samen overigens met Fons, die we hier ook met nadruk noemen.

Treffend voorbeeld is dat jullie samen belangeloos de koffie verzorgen voor de kerkhofploeg en Mien elke derde zondag van de maand de cake bakt voor bij het samenzijn na de dienst. Veels te bescheiden als je bent zet je jezelf vaak op de laatste plaats, en wij hebben gemeend om dat nu eens recht te trekken en jou vandaag extra in het middelpunt te zetten.

Daarom is het meer dan terecht dat Paus Franciscus zelve jou heeft onderscheiden met de Pro Ecclesia et Pontifice.
Dus vanaf heden niet alleen een Koninklijke Mien maar ook een Pauselijke Mien.

Namens het ganse dorp en geloofsgemeenschap feliciteren wij jou Mien van harte met deze onderscheiding.
We hebben aan crowdfunding gedaan (zeg maar collecteren 2.0) en ik heb de eer om namens de dorpsgemeenschap jou een cadeau aan te bieden.

Lieve Mien, blijf gezond en blijf nog lang bij ons!


Felicitatie van de bisschop op zondag 8 juni na de laatste viering in de Jozefkerk

 


Tekst voordracht

Instrumentaal met zang: Halleluja, halleluja, halleluja, halleluja

Halleluja, Mien is naar de kerk gekomen,
Halleluja, ja er kwam bericht van Rome,

Het heeft de paus behaagd die Mien van ons te onderscheiden.
Onze smeekschriften voor Mien van Fons, wel vrij onbescheiden,
kon hij met geen mogelijkheid negeren.
De lijst van verdiensten is ook lang genoeg om Mien als heilige te vereren,
hoewel zij naar eigen zeggen als ongelovig door het leven gaat.
Zo’n beetje elke dag voegt zij bij het woord de daad,
Miens ongelovigheid zal iedereen dus fel bestrijden.
Beter één zo’n ongelovige in de kerk dan tien welgelovigen buiten

-maar dat terzijde-.

De enige vraag die dan nog blijft bestaan:
Hoe kan iemand zoveel in zijn eentje aan?
Maar dat leidt misschien tot slechte gedachten,
Nee er schuilen gewoon geheime krachten,
die die Mien van Fons helpen drijven
En schijnbaar onvermoeibaar doen blijven.

Refrein:
Vol plichtsbesef, door weer en wind
naar de kerk, ’t leek haar kind
’t is haar doel dόórgaan, onvermoeibaar.
Onvermoeibaar, onvermoeibaar, onvermoeibaar, onvermoeibaar.

Halleluja, Mien is weer naar de kerk gekomen
Halleluja, ja die kerk van Rome

Wat Mien zoal doet voor de kerkelijk gezinden
tart het geloof in wonderen van het hele Linden.
Gelukkig korter is de lijst van ontbrekende werkzaamheden
Ze bakt geen cake voor alle gelegenheden
Mien delft niet zélf de graven
En zingt alleen in de hogere octaven
Ze let wel op de spetters kaarsenvet en de CV
Maar repareert die niet zelf maar neemt Fons wel mee
Ja die Fons van Mien is een van de geheime krachten,
Er wordt gefluisterd dat zij regelmatig in de kerk overnachten:
Op de harde banken
proberen zij zelfs dán God te danken.
Ze doet het zowaar nog als het eigenlijk niet kan
Gewoon onverstoorbaar trekt zij haar plan.

Refrein:
Wie doet dat na, bedenk dat wel
zo consciëntieus, soms zelfs fel
ze doet gewoon wat moet gedaan onverstoorbaar.
Onverstoorbaar, onverstoorbaar, onverstoorbaar, onverstoorbaar.

Halleluja, Mien was al weer naar de kerk gekomen
Halleluja, ja er was bericht van Piet, niet van Rome.

Als Mien als koster de klok laat luiden
Laat galmen van ‘t Noorden naar het Zuiden
En na de bel zij gedreven de boeken voor ons open legt,
Met geheven vinger ons ongezouten de wacht aanzegt,
Dan zet Fons gedwee koffie en de deur van De Burcht open
Want zelfs Mien kan niet in twee gedaantes lopen.
Brood en wijn vermenigvuldigen valt misschien te leren
Maar kerk, cake, politiek en carnaval zijn niet zo maar te combineren.
Als die Mien van ons klaagt over dat ze niet alles meer zo goed weet
dan moeten we bedenken hoeveel ze allemaal niét vergeet.
Dat zij ook nog een leven privé schijnt te hebben is moeilijk voor te stellen,
Toch, als ze willen eten hoeven de kinderen maar te bellen.
Fons fietst desnoods voor derde keer wel weer even.
En zo wordt daar gespaard voor het eeuwig leven.

En zo is Mien steeds in de weer
voor ons en voor de Lieve Heer
alle dagen van haar leven.
’t Eeuwig leven, ’t eeuwig leven, ’t eeuwig leven, ’t eeuwig leven.

Halleluja, Mien is weer naar de kerk van Rome,
Halleluja, er was iemand van de schoonmaakploeg niet gekomen.

‘s Maandags in de ochtend is Mien bij de Tai Shi niet aan het bewegen
Want de kerkhofploeg kan zonder koffie geen paadjes vegen.
Mien van ons dicht in haar eentje alle vallende gaten
En voelt zich soms ook van God en alleman verlaten
Voor ongelovigheid is er dan ook alle reden.
maar Fons -echt geen man van de vurige gebeden-
vult zonder vuile woorden het ontbrekende Godsvertrouwen
aan bij niet de minste van alle Lindense vrouwen.
En ontschoot haar wel eens een ongodsvruchtig woord,
het heeft Fons kennelijk nooit diep gestoord.
Uiteindelijk vraag je in een vlaag van donker gemoede
Had God dit niet beter kunnen verhoeden.
Maar na enig denken kun je niet anders concluderen:
God kun je niet beter dan met het goede eren.

Mien zet de koffie wel weer klaar
Zij houdt de ploeg zό bij elkaar
Haar koffie veel besproken “oh zo heerlijk”                                                                  

Oh zo heerlijk, oh zo heerlijk, oh zo heerlijk, oh zo heerlijk.

Halleluja, Mien is er niet speciaal voor gekomen,
Halleluja, terecht is er een mooi bericht van Rome

We leven -ook al doen we alsof- niet van brood alleen,
Ongedesemd of gezegend, het gaat om meer naar ik meen.
We vullen het allemaal anders en naar eigen inzicht in
We zoeken allemaal naar de uiteindelijke zin.
Misschien is de twijfel belangrijker dan het weten
Geloof of ongeloof, God mag het weten
Het vinden van een balans willen we allemaal zo graag
maar de balans gevonden is ook stil blijven staan ...en is dat dan het antwoord op de vraag?
Ook Mien heeft het antwoord denk ik nog niet gevonden,
En is als velen ook niet zo aan de vraag gebonden.
Je komt er nu eenmaal niet alleen met denken
En evenmin bedient God je op al jouw wenken.
Het werk moet worden gedaan.
In balans of niet: Mien is in elk geval niet stil gaan staan.

..............................................................................................

Net als de paus heeft het ons behaagd die Mien van ons te onderscheiden
Nee, kritisch als ze is naar die mijters en witte boorden, lijkt ze een heiden
Maar voor Franciscus en voor ons wil ze wel een buiging maken ( buigen)
Als hij en wij vinden dat zij uitzonderlijk werkte voor de hemelse zaken.

Refrein
Al heb j ‘er zelf niet om gevraagd
‘t heeft de Paus toch zó behaagd,
voor alles wat je doet; onderscheiden.
Halleluja, halleluja, halleluja, halleluja

 


 Fotoboek voor Mien
Binnen het ‘kado’ voor Mien Heijnen is gerekend op een mooi fotoalbum van haar feest. We prijzen ons gelukkig met de medewerking van Han Maassen die tijdens de kerkdienst en daarna in De Burcht prachtige foto’s heeft gemaakt. Willemien Selten en Ed Tichelaar hebben zich bereid verklaard een mooi fotoboek samen te stellen. Ze kunnen daarbij gebruik maken van de foto’s van Han, maar we vragen ook om foto’s van anderen. Daarom deze oproep:
Hebt u foto’s gemaakt van de festiviteiten rond de Pauselijke Onderscheiding voor Mien Heijnen en wilt u die beschikbaar stellen voor het fotoalbum voor Mien, stuur die dan digitaal naar Willemien en Ed: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Willemien en Ed stellen dan uit al die foto’s een mooi boek samen.
Hartelijk Dank voor uw medewerking!

De contactgroep

Paaskaars 2016
Het is goed gebruik dat na de wijding van de nieuwe Paaskaars de oude Paaskaars bestemd wordt voor iemand die zich bijzonder verdienstelijk heeft gemaakt voor onze geloofsgemeenschap.
Niet alleen vrijwilligers, maar ook trouwe bezoekers aan onze diensten dragen op hun manier actief bij aan het samen kerkzijn in onze Lindense geloofsgemeenschap.
Een van die trouwe bezoekers is Grada Bos. Daarom is de Paaskaars 2016 aan haar uitgereikt aan het einde van de viering op eerste Pinksterdag 4 juni jl.
Beste Grada, je was er zichtbaar verguld mee. Een verdiende blijk van waardering voor jouw betrokkenheid bij onze geloofsgemeenschap!

De contactgroep kerk Linden

Koor Katwijk op bezoek in Linden
Het dames- en herenkoor Katwijk (onder leiding van Ria van Kempen) heeft de zondagsviering op 11 juni jl. in de kerk te Linden muzikaal opgeluisterd. In het kielzog van het koor togen meerdere Katwijkenaren deze zonnige zondagochtend op de fiets naar Linden, om de dienst bij te wonen en na afloop samen met de Lindense geloofsgemeenschap koffie te drinken in de Burcht. Een mooi, verbindend en gezellig ontmoeten en samenzijn dat het wezen vormt van het samen kerk zijn. Voor herhaling vatbaar!

4-Daagse doortocht Linden
Op vrijdag 21 juli a.s. is het weer zover: de 4-daagse doortocht!
Dé dag waarop Linden zich groots etaleert en de Lindenaren, individueel en in verenigingsverband, zich inspannen om de 40 km-lopers een warm en verrassend onthaal te bieden.
Dit jaar onder het thema: Romantiek in het Ganzedûrp!
Graag ondersteunen wij de oproep van de Stichting Vierdaagse Comité Linden om ons dorp mooi te versieren en de lopers weer te verrassen.
Tijdens de doortocht zal ook de Lindense kerk open zijn, om wandelaars de mogelijkheid te bieden voor een moment van rust en bezinning.

Het H. Hart beeld in het onkruid
Het koningschieten, de gildemis en het feest ter gelegenheid van Mien had bijna plaatsgevonden in een onacceptabele ambiance. Je kunt toch geen gasten ontvangen als de omgeving er niet uitziet. Bijna iedereen verleende spontaan medewerking maar de gemeentelijke zorg voor het openbare groen in Linden schoot schromelijk te kort. Rondom het H.Hartbeeld zag het er meer dan treurig uit, hoewel er die dag wel (hier en daar) gesnoeid was. (Bijna) niemand die het tijdig zag.
De omgeving van ons pleintje voor de kerk is echt een aandachtspunt

 

Volgende Nummer

Het volgende nummer rond eind augustus uit. Berichten of kopij tot uiterlijk 20 augustus a.s. sturen naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.. of Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.


 Een nieuwe economie

Er wordt wel eens gepleit voor een ander soort economie waarbij waarden als zinvolle werkgelegenheid, de invloed op het milieu en het welzijn van mensen bij productie en gebruik worden verdisconteerd. Hieronder een pleidooi van

Phil Bosman:

We moet ’n nieuw soort kapitaal investeren,
willen wij als mensen niet verkommeren in ons diepste binnenste!
Dat fameuze kapitaal van menselijke goedheid,
menselijke toewijding en vriendschap.

 


VIERINGEN IN DE H.LAMBERTUSKERK LINDEN (T/M 17 SEPTEMBER 2017)

Voorganger

Zo 16 juli              10.00 uur             Zondagviering + koffie                 Frans Smulders

Na afloop koffie in De Burcht

Zo 23 juli              10.00 uur             Zondagviering                                  Laurens Koole

Zo 30 juli              10.00 uur             Zondagviering                                  Herman van Rhee

Zo 6 aug               10.00 uur             Zondagviering                                  Trees vd Broek

Zo 13 aug             09.30 uur              Zondagviering                                  Theo Lamers

Zo 20 aug             10.00 uur              Zondagviering                                  Herman van Rhee

Na afloop koffie in De Burcht

Zo 27 aug             10.00 uur              Zondagviering                                  Laurens Koole

Zo 3 sept              10.00 uur              Zondagviering                                  Mien Heijnen

Zo 10 sept             09.30 uur             Zondagviering                                  Theo Lamers

Zo 17 sept           Lambertuszondag – nader bericht hierover volgt!

 


www.Samencuijk.nl

02.07.2020

Het is belangrijk dat inwoners van de gemeente Cuijk elkaar weten te vinden

Naast onze eigen Lindense website is deze site voor onze hele gemeente en geeft mogelijk meer en andere info.

Klik op onderstaande tekst:

Wij willen deze site graag onder ieders aandacht brengen.

Ter Informatie

Ter Attentie

Nu Ed Tigchelaar en Johan van den Boom de website van artikelen en info voorzien kunt U een mail sturen naar website.grootlinden@gmail.com  U kunt uw informatie of te plaatsen artikel in een bijlage toevoegen. Wij zullen dan voor plaatsing zorgdragen. Indien we nadere informatie benodigen nemen we contact met U op. Johan van den Boom en Ed Tigchelaar.

Login