Artikelindex

 

 

De Augustijner monnik Maarten Luther had 500 jaar geleden kritiek op allerlei praktijken in de toenmalige kerk. Hij wilde andere accenten leggen en werd daarom door verketterd en als ongelovige beschouwd.

De geschiedenis kan ons veel leren. Zucht naar macht, persoonsverheerlijking, geldzucht zijn ondeugden die leiden tot misbruik van religie. Dat zit hem niet in de religie zelf maar in de mensen van de ‘politieke’ structuren er omheen. Die maken opportunistisch gebruik van mensen.

En mensen lieten en laten zich ook gemakkelijk voor een kar spannen met religie als dekmantel. In ruil voor eten en drinken, bescherming en zeggenschap is het verleidelijk om nieuwe principes te accepteren. Zeker in ellendige omstandigheden is zo’n keuze te verklaren. Want zou jij doen in zo’n situatie?

Onze paus Franciscus ging onlangs naar Egypte, hoewel velen hem dat afraadden: “begeef je niet in een politiek wespennest en veel te gevaarlijk!”. Hij bleef niet thuis maar toonde moed: hij ging in zijn positie op vredesmissie. Hij deed dat vanuit zijn religieuze overtuiging, zijn hoopvol geloof. Hij schreef daarmee een nieuw stukje geschiedenis.

jvdB

 Gebed uit Tsjaad

Zeg niet Vader als je geen kind kunt zijn

Zeg niet onze als je slechts aan jezelf denkt

Zeg niet hemel als je slechts naar aardse zaken verlangt

Zeg niet Uw naam worde geheiligd als je voortdurend je eigen eer zoekt

Zeg niet Uw rijk kome als je alleen hoopt er zelf beter van te worden

Zeg niet Uw wil geschiede als je geen tegenslag kunt verdragen

Bid niet voor het brood van vandaag als je niet voor armen wilt opkomen

Bid niet voor vergeving van schulden als je in wrok leeft met familie of buren

Bid niet voor een leven zonder verzoeking als je voortdurend met het kwaad omgaat

Bid niet voor een leven zonder kwaad als je niet op zoek bent naar het goede

Zeg niet amen en zo zij het als je dit gebed niet ter harte neemt

 


www.Samencuijk.nl

02.07.2020

Het is belangrijk dat inwoners van de gemeente Cuijk elkaar weten te vinden

Naast onze eigen Lindense website is deze site voor onze hele gemeente en geeft mogelijk meer en andere info.

Klik op onderstaande tekst:

Wij willen deze site graag onder ieders aandacht brengen.

Ter Informatie

Ter Attentie

Nu Ed Tigchelaar en Johan van den Boom de website van artikelen en info voorzien kunt U een mail sturen naar website.grootlinden@gmail.com  U kunt uw informatie of te plaatsen artikel in een bijlage toevoegen. Wij zullen dan voor plaatsing zorgdragen. Indien we nadere informatie benodigen nemen we contact met U op. Johan van den Boom en Ed Tigchelaar.

Login