Artikelindex


PINKSTEREN

Pinksteren had toch iets met de Heilige Geest te maken, is het niet?

De Heilige Geest is een van de aanduidingen van God, die in het kruisteken voorkomen: Vader, Zoon en Heilige Geest.

Het kruisteken kennen de meesten wel. Het was een van de eerste dingen die je vroeger als kind leerde. Het allereerste teken van een geloof, dat voor velen is vervaagd. Wie gelooft er nog?

In de verhalen van de Paastijd komt de ongelovige Tomas voor. Ook toen al stonden dingen soms ter discussie en om die reden kan menigeen zich wel identificeren met Tomas. Velen beschouwen zichzelf immers als ongelovig om redenen als: “De meeste dingen die men ons als geloofswaarheden voorhield, gelooft een mens met gezond verstand toch niet!” of “Ik ga immers niet meer naar de kerk”.

Misschien verrast het sommigen te horen, dat vele gelovigen –zo worden mensen die nog naar de kerk gaan genoemd- die geloofswaarheden ook niet allemaal geloven en zeker niet in de letterlijke betekenis. In die zin zijn ze net zo ongelovig. Overigens wordt deze term vooral misbruikt door mensen die anderen iets willen opdringen of anderen willen verketteren. Het is misschien wijzer de termen gelovig en ongelovig niet meer te gebruiken omdat ze behoorlijk besmet zijn.

Maar het verhaal van de ongelovige Tomas heeft toch een iets andere betekenis. De ongelovige Tomas was net als vele anderen teleurgesteld over hoe het met Jezus was afgelopen. Daardoor was hij een illusie armer en misschien cynisch over allerlei verhalen die de ronde deden. Ook daar kunnen we ons wel in herkennen. We zien en horen immers veel cynisme, onze humor is te vaak zwart. We hebben heel weinig vertrouwen in de politiek, de media, en vul verder maar in, en we vinden dat het anders moet. Het heeft de kenmerken van een epidemie: je wordt er o zo gemakkelijk door geïnfecteerd en je doet mee. Depressiviteit en oppervlakkigheid liggen op de loer. We vluchten in de verdediging en willen behouden wat we hebben.

We geven anderen de schuld en durven zelf geen verantwoordelijkheid te nemen. Voordat we het in de gaten hebben “is ons leven voltooid”. Zijn we in deze betekenis ook ongelovig en eigenlijk ongelukkig?

Met Pinksteren – zo gaat het verhaal – kwam de Heilige Geest over de apostelen. Hij gaf hun het heilig vuur. Omdat ze weer geloofden in de toekomst, gingen ze aan het werk. Hun verlammend cynisme was voorbij. De apostelen wisten ieder in zijn eigen taal en op zijn eigen wijze aan te spreken en op die manier kregen ze anderen ook weer op gang.

Geloof en geestdrift.

Dat geloof heeft te maken met ‘levensbeschouwing’ en levenshouding. Dat geloof geeft vertrouwen, geeft richting en maakt het leven de moeite waard. Het geeft de kracht en energie om voort te gaan en er iets van te maken. Met alleen cynisme kom je echt niet verder en word je doorgaans ongelukkig.

Volgens mij hebben heel veel mensen behoefte aan zo’n geloof met geestdrift. Misschien is het ontbreken daarvan wel de echte verklaring voor de grote politieke verschuivingen die zich in vele landen voordoen. In dat soort situaties bestaat het risico van een nieuw blind geloof, waarin mensen op hol slaan in de richting van een doodlopende straat: een ernstige vorm van goedgelovigheid. Een goed geloof vraagt inspiratie, geestdrift, nadenken en bijsturen, kortom, het komt ons niet gewoon aanwaaien.

Pinksteren staat voor inspiratie van onze geest. Daarvoor mogen we ons met een gerust hart openstellen want ik wens niemand ongelovigheid en gebrek aan geestdrift toe. We vieren Pinksteren zondag 4 juni om 10.00 uur in onze kerk !

JVDB

 


Terugkijkend op de Goede Week en Pasen mogen we vaststellen dat er volop aandacht was mooie en inspirerende vieringen. Indrukwekkend altijd op Palmzondag, Witte Donderdag en Goede Vrijdag en feestelijk de Paasmorgen met volop licht in ons midden. Ondersteund door ons Gelegenheidskoor o.l.v. Joost Angenent en met orgelbegeleiding van Ton Keijzers groeide de viering uit tot een indrukwekkend moment van bezinning.

Heel bijzonder op deze Paasmorgen was de aanwezigheid van jonge kinderen die in de dagen voorafgaand aan de Goede Week mooie ‘Palmpasen’ stokken hadden gemaakt. Het mag duidelijk zijn dat in de komende jaren extra aandacht zal gaan in de richting van onze kinderen en jongeren.

We mogen ons in Linden gelukkig prijzen met een echte nieuwe Paasikoon die ook in de Paasmorgenviering een belangrijke plaats kreeg.

De contactgroep Linden wil iedereen hartelijk dankzeggen voor de medewerking aan het welslagen van deze kerkelijke hoogtijdagen.

Dat geldt overigens ook voor de opbrengst van de Vastenactie in onze kerk.

We konden het mooie bedrag € 265,20 overmaken namens onze Geloofsgemeenschap.

Achterin dit blad ‘Rond de Lindense Toren’ staat het schema voor onze zondagdiensten in de komende weken. We vragen speciaal uw aandacht voor de verschillende aanvangstijden op zondagmorgen en ook voor de Gildemis op zaterdagavond 17 juni; aanvang 19.00 uur.

Tijdens de zondagviering op 11 juni om 9.30 uur komt tijdens de Eucharistieviering van die dag het Katwijks dames- en herenkoor onder leiding van Ria van Kempen in onze kerk zingen. We hopen op uw aanwezigheid.

HvR


Laat je niet verleiden

tot opboksen tegen elkaar

competitie met een ander,

tot schele ogen maken.

Zoek de goede geest

in zaak en vermaakHang je niet op

aan gescoord resultaat

behaald succes, - aan

applaus en loftrompet.

Wek de goede geest

zelf in je eigen hartKrijg smaak in het leven,

in wat sober en sereen is

je aanspreekt en stil

je ziel beroert.

Beleef de goede geest

in omzien naar elkaar.(Peer Verhoeven; De Roerom 31,9)

 


 

PINKSTERWONDER 2017

Een veelgehoorde klacht is, dat mensen zich niet meer thuis voelen in een buurt, wijk, dorp of stad met zoveel vreemdelingen met een eigen taal, eigen gewoonten, eigen godsdienst, eigen kerk, synagoge of moskee en eigen rituelen. Het gaat er dan niet zozeer om, dat zijn deze mensen en hun doen en laten afkeuren, maar wel, dat zij er weinig van weten en begrijpen. Onbekend maakt nu eenmaal onbemind. Maar er zijn tal van zaken die we wel met elkaar kunnen delen. Doe iets, organiseer iets, iets feestelijks of iets dat nood kan lenigen. Dan hoort ieder spreken in de eigen taal!

(vrij naar een artikel in De Roerom april 2016, blz. 4)

KLOOSTERGLOSSY MET ELF VERSCHILLENDE COVERS

Op vrijdag 19 mei 2017 verscheenKlooster’, een eenmalige ‘glossy’ van uitgeverij Adveniat over het religieuze leven in de breedste zin van het woord. Het tijdschrift wordt op elf plaatsen gepresenteerd en heeft elf verschillende covers. Niet eerder is de volle breedte van het actieve en contemplatieve leven van religieuzen in Nederland zo over het voetlicht gebracht in een glossy van maar liefst 148 pagina’s.

De glossy werd gepresenteerd op elf verschillende locaties van het kloosterleven. Van Nijmegen tot Vaals, van Amsterdam tot Heeswijk-Dinther, van Wittem tot Berkel-Enschot, van Egmond tot Sint Agatha. Al deze plekken hebben hun eigen cover. De glossy verschijnt als opmaat van de open kloosterdagen op zaterdag 10 en zondag 11 juni. Dan bieden bijna veertig kloosters in Nederland een unieke kans om het religieuze leven nader te leren kennen. Uit de dominicaanse familie doen de broeders van Huissen en de zusters van Neerbosch (Nijmegen) en Voorschoten mee. Alle deelnemende kloosters (waaronder het klooster in St. Agatha) zijn te vinden op www.openkloosterdag.nl

De glossy is erop gericht om als lezer even in de wereld van het klooster te vertoeven en op adem te komen in een leven van stilte, aandacht, gastvrijheid, barmhartigheid, naastenliefde en tijdloosheid.

Deze glossy wil de lezer het gevoel geven even buiten de hectische tijd te verkeren. Er zijn inspirerende verhalen van abten en abdissen, levenswijsheden, een ABC van het kloosterleven en ook bekende Nederlanders als Herman Finkers, Bas Haring, Annemiek Schrijver, Jan Marijnissen en Elsbeth Gruteke komen aan het woord.

Het tijdschrift is te koop in boekhandels en kloosterwinkels.
ISBN 9789492093394 | € 8,95 | www.adveniat.nl


Tijdens de Herdenkingsdienst op de avond van 4 mei 2017 hield Willem Cranen uit St. Agatha onderstaande overweging. Willem heeft ons de originele tekst op ons verzoek toegestuurd. We plaatsen de bijzondere overweging hier integraal.

Heb lief en doe wat je wilt...     (naar Augustinus; 354 – 430)

‘Geef vrijheid door’, is het jaarthema, met als subtitel: ‘de kracht van het persoonlijke verhaal’.
In relatie tot het grote wereldgebeuren van WO II is mijn persóónlijke persoonlijke verhaal van geen enkele relevantie, hooguit van een grote toevalligheid.
Ik ben namelijk geboren in 1945, enkele maanden na de bevrijding.
De grootste ellende was voorbij...

Bevrijding, vrijheid doorgeven....

Mooie woorden.

Vrijheid doorgeven; maar wat is vrijheid precies? En... hoe kun je dat dan doorgeven? Twee belangrijke vragen die wij ons vandaag opnieuw gaan stellen.
Om te weten wat vrijheid is heb ik een bevolkingsonderzoek gedaan. Ik heb dat begrip ‘volk’ heel persoonlijk ingevuld: ik heb twee dochters, twee schoonzonen, vier kleinkinderen, in leeftijd oplopend van vier tot elf jaar en een schoonmoeder van bijna vierennegentig, die de oorlog van heel dichtbij heeft meegemaakt.
Geen breed onderzoek over VRIJHEID en zeker niet wetenschappelijk, maar wél persoonlijk...

De jongste van vier jaar, heb ik in stelling gebracht met een glaasje aanmaaklimonade en een koekje in het vooruitzicht – ja, je moet af en toe vriendelijk dwingend te werk gaan als je meer over vrijheid te weten wilt komen.
Conclusie uit het gesprekje: vrijheid is té groot voor een kind van vier. Wél kon ze wat vertellen over vriendjes zijn met iemand of over ruzie maken. Over geven of afpakken. Over blij zijn of verdrietig zijn. Over pijn hebben. Over dood zijn of nog leven. Door deze persoonlijke ervaringen kunnen kleine mensen stap voor stap leren wat we als samenleving afkeuren of waarderen.

Waar gingen de gesprekjes met onze oudere kleinkinderen dan over? Jawel: over elk jaar jarig zijn en groter worden. Waarbij ze bedoelen dat ze dan méér zelf kunnen, meer zelf mogen, meer zelf beslissen. Kortom: het gaat om het streven naar maximale vrijheid als ideeal voor jezelf. Onschuldig nog. Nog niet zo in het besef dat de vrijheid die je néémt samenhangt met de vrijheid die je geeft.

Ons oudste kleinkind - dat al protesteert tegen het begrip ‘KLEINKIND’ - is elf jaar en ervaart hoe belangrijk het is dat je niet alléén bent. Dat je ergens bij hoort. Dat je niet buiten de groep valt. Vrijheid hangt dan ook af van hoe anderen jou beïnvloeden en wel of niet respecteren. Zij ondervinden dat aan den lijve. Ze weet ook van de meisjes die gepest zijn. Op Facebook, het ‘Leesboek’ van deze tijd. Gechanteerd met naaktfoto’s, gedwongen om dingen te doen waarvoor ze zich zó schamen dat ze zich van het leven beroven. Deze doden kunnen, ja die moeten we ook willen zien, als een eigentijds signaal van een dreigend verval van onze waarden...

Een van mijn schoonzoons werkt professioneel en traditioneel voor de directe bescherming van onze vrijheid. Hij is beroepsmilitair. In Afghanistan gediend en nu veel op oefening in Europa: in Duitsland, Noorwegen, Denemarken, Finland enzovoort.
Hij merkt daar bij de bevolking de angst voor het verliezen van die ‘bezittingen’, die in de tweede wereldoorlog zijn bevochten: het verliezen van je land, van je thuis, van je vrijheid, van je leven. “Ik probeer, zegt hij, door mijn bescheiden bijdrage, de gewonnen vrijheid te verdedigen en te beschermen.”
Dát om mij duidelijk te maken waarom hij ‘onder de wapenen’ is. VRIJHEID als beschermwaardig bezit...

Mijn schoonmoeder vertelde vooral van de vrijheden die tijdens de oorlog ontnómen waren. Van de angst die door heel het alledaagse leven bij iedere stap voelbaar was. Als je naar buiten wilde gaan, luisterde je eerst of er geluid van naderende vliegtuigen was, vervolgens keek je of er geen verdachte personen, soldaten, onbekenden in de buurt waren... Wanneer er gedreigd werd met gevaar voor een bombardement werd je zo maar uit huis gehaald, tijdelijk geëvacueerd, totdat het gevaar voorbij was. Je vrijheid werd aan banden gelegd.
Tot de bevrijders kwamen. “Ik hield niet zo van dansen, zei ze. Maar ik heb nooit zo veel gedanst als bij die eerste dagen van de bevrijding...” VRIJHEID als feest van vreugde...

Het verhaal van VRIJHEID en onvrijheid is van alle tijden.
Op dít moment zijn er in onze wereld zo’n 40 gewapende conflicten met dagelijks duizenden doden!
Allemaal nog redelijk ver weg. Je hoort hier geen bommen en granaten, je ziet geen explosies, geen straten met ingestorte huizen, geen schreeuwende moeders die hun zonen verloren...

Maar iedere dag berichten de media ons over die bloedige oorlogen. Ze brengen ons de doden in de huiskamer. Tussen de ‘reclame’ en ‘boer zoekt vrouw’ in...bizar...
Nee....Vrijheid is géén eigendom, dat je kunt verzekeren.
Onze vraag: wat kunnen wij, vandáág en morgen doen?
Zijn we machteloos? Zijn de doden die we vandaag herdenken voor niets gevallen?
En ja, ik moet hier eerlijk bekennen dat ik me zó af en toe ook voel: machteloos, moedeloos. Op dat grote wereldtoneel spelen wij, zoals we hier zitten, geen rol van betekenis. Anderen vertegenwoordigen ons en bewaken, verdedigen onze vrijheid. Of zetten deze op het spel. Het is ook zo bizar dat je blijkbaar moet vechten om duidelijk te maken dat vechten niet goed is voor de mens.

Oorlog voeren om vrede te winnen. Aan onze kinderen en kleinkinderen niet uit te leggen.

Een paar weken terug logeerden ruim 200 Syriërs in St. Agatha. Ter herdenking van Frans van der Lugt, hun priester die in Syrië wreed is vermoord.
Ze vertelden verschrikkelijke verhalen over wat zij en hun familie hadden meegemaakt. Dinsdagsmorgens vertrokken ze weer. Te voet, in een lange rij, langs de dijk, richting Nijmegen. Ik stond ze te filmen, tot ze uit het zicht waren.
Toen werd ik op de schouders getikt. Ik schrok en keek om. Een Syrische wandelaar met een rugzak.
Hij keek me vragend aan. "De bus?" vroeg hij in goed verstaanbaar Nederlands. "Waar moet ik hier zijn voor de bus naar het station. Ik moet met de trein naar Nijmegen". Hij keek op zijn horloge...
Ja, in St. Agatha is een bus een zeldzaam fenomeen.
Ik breng je wel, zei ik, nog even denkend aan mijn eigen agenda met dringende zaken.
Hij stapte blij verrast in de auto. Onderweg sprak hij over zijn familieleden, die vast zaten in Syrië. Door bombardementen en storingen was er de laatste week ook geen telefonisch contact meer mogelijk. Alles was onzeker. Ook of ze nog leefden.
Ik heb hem begeleid naar de trein en afscheid genomen. De trein nagekeken...
Voor even was ik alle eigen beslommeringen vergeten.

Geef vrijheid door... Het kán en het moet!!!

En er zijn vele wegen om dat doen.
Ieder van ons is vrij om zijn eigen persoonlijke weg daarbij te kiezen.
Net zoals St. Augustinus dat deed.
Augustinus, een kerkvader uit de vierde eeuw, sprak al over het wezen van de vrijheid. Voor hem is vrijheid: doen wat je wilt doen, maar dan geworteld en geborgen in de liefde. Iedere dag opnieuw kun je een voorbeeld zijn...

Hij zei letterlijk: “heb lief en doe wat je wilt”.
...gewoon dichtbij onszelf beginnen, vandaag nog... en álle dagen hierna.

Willem Cranen
Cuijk St. Martinuskerk 4 mei 2017

 


 

 

KATWIJKS KOOR KOMT ZINGEN

De dienst van zondag 11 juni a.s. (H. Drie-eenheid) ) zal worden opgeluisterd door het Katwijks dames- en herenkoor, onder leiding van Ria van Kempen. De dienst vangt aan om 9.30 uur, voorganger is pastoor Theo Lamers.

VOLGENDE NUMMER

Het volgende nummer komt voor de Vierdaagse uit. Berichten of kopij tot uiterlijk 1 juli sturen naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.. of Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

OPBRENGST VASTENACTIE 2017

De collecte voor de Vastenactie tijdens de Paasmorgenviering in onze kerk heeft het mooie bedrag van € 265,20 opgebracht.
Dit jaar richtte de Vastenactie zich op San Salvador, de hoofdstad van El Salvador om bruggen en eilanden van Hoop te bouwen.
Hartelijk dank voor uw gulle bijdrage!

GILDEMIS ZATERDAG 17 JUNI

Ons Sint Antonius en Mariagilde Linden presenteert zich op zaterdagavond 17 juni om 19.00 uur na het Koningsschieten in vol ornaat in onze kerk voor de Gildemis. Pastoor Theo Lamers zal daarin voorgaan. U bent daarbij van harte welkom.
Om die reden vervalt de Zondagviering van 18 juni.

 


 

 

De Augustijner monnik Maarten Luther had 500 jaar geleden kritiek op allerlei praktijken in de toenmalige kerk. Hij wilde andere accenten leggen en werd daarom door verketterd en als ongelovige beschouwd.

De geschiedenis kan ons veel leren. Zucht naar macht, persoonsverheerlijking, geldzucht zijn ondeugden die leiden tot misbruik van religie. Dat zit hem niet in de religie zelf maar in de mensen van de ‘politieke’ structuren er omheen. Die maken opportunistisch gebruik van mensen.

En mensen lieten en laten zich ook gemakkelijk voor een kar spannen met religie als dekmantel. In ruil voor eten en drinken, bescherming en zeggenschap is het verleidelijk om nieuwe principes te accepteren. Zeker in ellendige omstandigheden is zo’n keuze te verklaren. Want zou jij doen in zo’n situatie?

Onze paus Franciscus ging onlangs naar Egypte, hoewel velen hem dat afraadden: “begeef je niet in een politiek wespennest en veel te gevaarlijk!”. Hij bleef niet thuis maar toonde moed: hij ging in zijn positie op vredesmissie. Hij deed dat vanuit zijn religieuze overtuiging, zijn hoopvol geloof. Hij schreef daarmee een nieuw stukje geschiedenis.

jvdB

 Gebed uit Tsjaad

Zeg niet Vader als je geen kind kunt zijn

Zeg niet onze als je slechts aan jezelf denkt

Zeg niet hemel als je slechts naar aardse zaken verlangt

Zeg niet Uw naam worde geheiligd als je voortdurend je eigen eer zoekt

Zeg niet Uw rijk kome als je alleen hoopt er zelf beter van te worden

Zeg niet Uw wil geschiede als je geen tegenslag kunt verdragen

Bid niet voor het brood van vandaag als je niet voor armen wilt opkomen

Bid niet voor vergeving van schulden als je in wrok leeft met familie of buren

Bid niet voor een leven zonder verzoeking als je voortdurend met het kwaad omgaat

Bid niet voor een leven zonder kwaad als je niet op zoek bent naar het goede

Zeg niet amen en zo zij het als je dit gebed niet ter harte neemt

 


 

 

Cursus icoonschilderen 2017

in Sint Agatha

voor beginners en gevorderden

Wanneer:
Vrijdag 22 september van 9.30-16.30 uur (de eerste dag is een hele dag), de volgende 7 vrijdagen van 10.00 tot 15.00 uur.

De laatste les is op 10 november.

Waar:
Klooster Sint Agatha, Kloosterlaan 24, 5435 XD Sint Agatha

Door wie:
Liesbeth Smulders (www.liesbeths-ikonen.nl)

Kosten:
€420,- (inclusief alle benodigde materialen: penselen, houten plank, voortekening, bladgoud, pigmenten enz.),

€ 330,00 als u eerder heeft deelgenomen

Meer informatie en opgave:
Liesbeth Smulders : Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Tel. 0485-382643

 


 

 

VIERINGEN IN DE H.LAMBERTUSKERK LINDEN (T/M 6 AUGUSTUS 2017)

Voorganger

Zo 4 juni              10.00 uur            Zondagviering Pinksteren           Frans Smulders

Zo 11 juni            09.30 uur            Zondagviering                           Theo Lamers

Za 17 juni           19.00 uur           Gildemis                                   Theo Lamers

Zo 25 juni            10.00 uur            Zondagviering                           Mien Heijnen

Zo 2 juli               10.00 uur            Zondagviering                           Trees vd Broek

Zo 9 juli               09.30 uur            Zondagviering                           Theo Lamers

Zo 16 juli             10.00 uur            Zondagviering                           Frans Smulders

                                                   + koffie

Zo 23 juli             10.00 uur            Zondagviering                           Laurens Koole

Zo 30 juli             10.00 uur            Zondagviering                           Herman van Rhee

Zo 6 aug              10.00 uur            Zondagviering                          Trees vd Broek

Voor overige kerkdiensten in onze parochie zie: www.martinuscuijk.nl

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Colofon

Redactie:                               Ton Keijzers, Jan van den Broek

Lay-out:                                 Martine de Haan

Druk:                                     Pastorie CuijkContactgroep Geloofsgemeenschap Linden:

Ton Keijzers (vz), Jan van den Broek (secr)

Mien Heijnen (kerkhofzaken), Herman van Rhee (liturgiegroep)Website:                 www.grootlinden.nl

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


www.Samencuijk.nl

02.07.2020

Het is belangrijk dat inwoners van de gemeente Cuijk elkaar weten te vinden

Naast onze eigen Lindense website is deze site voor onze hele gemeente en geeft mogelijk meer en andere info.

Klik op onderstaande tekst:

Wij willen deze site graag onder ieders aandacht brengen.

Ter Informatie

Ter Attentie

Nu Ed Tigchelaar en Johan van den Boom de website van artikelen en info voorzien kunt U een mail sturen naar website.grootlinden@gmail.com  U kunt uw informatie of te plaatsen artikel in een bijlage toevoegen. Wij zullen dan voor plaatsing zorgdragen. Indien we nadere informatie benodigen nemen we contact met U op. Johan van den Boom en Ed Tigchelaar.

Login