Artikelindex


PINKSTEREN

Pinksteren had toch iets met de Heilige Geest te maken, is het niet?

De Heilige Geest is een van de aanduidingen van God, die in het kruisteken voorkomen: Vader, Zoon en Heilige Geest.

Het kruisteken kennen de meesten wel. Het was een van de eerste dingen die je vroeger als kind leerde. Het allereerste teken van een geloof, dat voor velen is vervaagd. Wie gelooft er nog?

In de verhalen van de Paastijd komt de ongelovige Tomas voor. Ook toen al stonden dingen soms ter discussie en om die reden kan menigeen zich wel identificeren met Tomas. Velen beschouwen zichzelf immers als ongelovig om redenen als: “De meeste dingen die men ons als geloofswaarheden voorhield, gelooft een mens met gezond verstand toch niet!” of “Ik ga immers niet meer naar de kerk”.

Misschien verrast het sommigen te horen, dat vele gelovigen –zo worden mensen die nog naar de kerk gaan genoemd- die geloofswaarheden ook niet allemaal geloven en zeker niet in de letterlijke betekenis. In die zin zijn ze net zo ongelovig. Overigens wordt deze term vooral misbruikt door mensen die anderen iets willen opdringen of anderen willen verketteren. Het is misschien wijzer de termen gelovig en ongelovig niet meer te gebruiken omdat ze behoorlijk besmet zijn.

Maar het verhaal van de ongelovige Tomas heeft toch een iets andere betekenis. De ongelovige Tomas was net als vele anderen teleurgesteld over hoe het met Jezus was afgelopen. Daardoor was hij een illusie armer en misschien cynisch over allerlei verhalen die de ronde deden. Ook daar kunnen we ons wel in herkennen. We zien en horen immers veel cynisme, onze humor is te vaak zwart. We hebben heel weinig vertrouwen in de politiek, de media, en vul verder maar in, en we vinden dat het anders moet. Het heeft de kenmerken van een epidemie: je wordt er o zo gemakkelijk door geïnfecteerd en je doet mee. Depressiviteit en oppervlakkigheid liggen op de loer. We vluchten in de verdediging en willen behouden wat we hebben.

We geven anderen de schuld en durven zelf geen verantwoordelijkheid te nemen. Voordat we het in de gaten hebben “is ons leven voltooid”. Zijn we in deze betekenis ook ongelovig en eigenlijk ongelukkig?

Met Pinksteren – zo gaat het verhaal – kwam de Heilige Geest over de apostelen. Hij gaf hun het heilig vuur. Omdat ze weer geloofden in de toekomst, gingen ze aan het werk. Hun verlammend cynisme was voorbij. De apostelen wisten ieder in zijn eigen taal en op zijn eigen wijze aan te spreken en op die manier kregen ze anderen ook weer op gang.

Geloof en geestdrift.

Dat geloof heeft te maken met ‘levensbeschouwing’ en levenshouding. Dat geloof geeft vertrouwen, geeft richting en maakt het leven de moeite waard. Het geeft de kracht en energie om voort te gaan en er iets van te maken. Met alleen cynisme kom je echt niet verder en word je doorgaans ongelukkig.

Volgens mij hebben heel veel mensen behoefte aan zo’n geloof met geestdrift. Misschien is het ontbreken daarvan wel de echte verklaring voor de grote politieke verschuivingen die zich in vele landen voordoen. In dat soort situaties bestaat het risico van een nieuw blind geloof, waarin mensen op hol slaan in de richting van een doodlopende straat: een ernstige vorm van goedgelovigheid. Een goed geloof vraagt inspiratie, geestdrift, nadenken en bijsturen, kortom, het komt ons niet gewoon aanwaaien.

Pinksteren staat voor inspiratie van onze geest. Daarvoor mogen we ons met een gerust hart openstellen want ik wens niemand ongelovigheid en gebrek aan geestdrift toe. We vieren Pinksteren zondag 4 juni om 10.00 uur in onze kerk !

JVDB

 


Ter Informatie

Ter Attentie

Nu Ed Tigchelaar en Johan van den Boom de website van artikelen en info voorzien kunt U een mail sturen naar website.grootlinden@gmail.com  U kunt uw informatie of te plaatsen artikel in een bijlage toevoegen. Wij zullen dan voor plaatsing zorgdragen. Indien we nadere informatie benodigen nemen we contact met U op. Johan van den Boom en Ed Tigchelaar.

Login