Artikelindex

 

 

We blijven bij onze inmiddels vertrouwde opzet van onze zondagviering

Op 19 februari j.l. spraken we er bij de koffie over.

Bij de aanwezigen was er weinig aarzeling over het voorstel van de contactgroep en de voorgangers om op de inmiddels vertrouwde wijze door te gaan. Dat betekent dat we niet overgaan op communievieringen waarin geconsacreerde hosties worden uitgereikt. Overigens zijn er ook met regelmaat eucharistievieringen met communie er in onze kerk.

Het convenant is getekend

Zoals bekend hadden de contactgroep en het parochiebestuur een convenant gesloten in verband met het openhouden van onze Lindense Kerk. Inmiddels is de tekst definitief vastgesteld en is het convenant ondertekend. Het convenant zal op de website www.grootlinden.nl worden geplaatst , zodat iedereen die dat wil kennis kan nemen van de preciese tekst. Uiteraard zijn leden van de contactgroep desgewenst bereid toelichting te geven en vragen te beantwoorden

De contactgroep


www.Samencuijk.nl

02.07.2020

Het is belangrijk dat inwoners van de gemeente Cuijk elkaar weten te vinden

Naast onze eigen Lindense website is deze site voor onze hele gemeente en geeft mogelijk meer en andere info.

Klik op onderstaande tekst:

Wij willen deze site graag onder ieders aandacht brengen.

Ter Informatie

Ter Attentie

Nu Ed Tigchelaar en Johan van den Boom de website van artikelen en info voorzien kunt U een mail sturen naar website.grootlinden@gmail.com  U kunt uw informatie of te plaatsen artikel in een bijlage toevoegen. Wij zullen dan voor plaatsing zorgdragen. Indien we nadere informatie benodigen nemen we contact met U op. Johan van den Boom en Ed Tigchelaar.

Login