Artikelindex

 

 

DE GOEDE WEEK EN DE PAASTIJD IN LINDEN

Voor iedere Christen is Pasen het Hoogfeest. Zoals met Kerstmis de donkerte van de winter vraagt om de komst van het licht midden in de winternacht, zó inspireert de lente het Paasfeest met het zicht op het nieuwe leven dat weer ‘ontbolstert’.

De liturgie in onze kerken wil dat onderstrepen.

Palmzondag

De Goede Week begint met Palmzondag, de intocht van Jezus in Jerusalem waar hij onthaald werd met palmtakken. In de liturgie van die dag wordt het verhaal van de intocht verteld volgens de evangelist Matteüs.
De evangelist kent de lijn met de Tenach (het Oude Testament) als hij schrijft: ’Zeg aan de dochter van Sion: Zie, uw Koning komt tot u, zachtmoedig en gezeten op een ezel, op een veulen, het jong van een lastdier.’

De Palmzondagviering met palmwijding in onze kerk begint om 09.30 uur.
Pastoor Theo Lamers is de voorganger.
U kunt vandaag de Vastenaktie zakjes inleveren op de collecteschaal.

Witte Donderdag

De avond van Witte Donderdag is een heel speciale avond. In de liturgie staat het Avondmaal van Jezus met zijn leerlingen centraal. Ook hier wordt weer de link gelegd met Joodse geschriften, dit keer met het boek Exodus:
Over de maaltijd voor het vertrek van het Joodse volk uit Egypte luidt de tekst: ‘Deze dag moet gij tot een gedenkdag maken, ge moet hem vieren als een feest ter ere van de Heer. Van geslacht tot geslacht moet ge hem als een eeuwige instelling vieren’.

De viering van Witte Donderdag in onze kerk begint om 19.00 uur.
Voorganger is Herman van Rhee.

Goede Vrijdag

In de Goede Vrijdag viering is onze aandacht gericht op het lijden en sterven van Jezus. De kruiswegstaties in onze kerk vertellen het verhaal van zijn laatste uren. Met bloemen eren we het kruis dat met Pasen het symbool van het nieuwe leven wordt.

De viering van Goede Vrijdag in onze kerk begint om 19.00 uur.
Voorganger is Trees van den Broek.

Paaswake

In de Martinuskerk in Cuijk is om 21.00 uur de parochiële Paaswake m.m.v. het koor Creation.
Voorganger is pastoor Theo Lamers
Vertegenwoordigers van onze Geloofsgemeenschap heilige Lambertus Linden brengen vanuit deze viering de Paaskaars en het Doopwater naar onze kerk.

Paaszondag

Het Hoogfeest van Pasen vieren we in onze Geloofsgemeenschap extra feestelijk. Het verhaal van het lege graf waar Petrus naar binnen ging, zag en geloofde. Er staat: ‘want zij hadden nog niet begrepen hetgeen er geschreven stond, dat Hij namelijk uit de doden moest opstaan’.


De viering van het Hoogfeest van Pasen begint in onze kerk om 10.00 uur.
Voorganger is Laurens Koole
Het Gelegenheidskoor o.l.v. Joost Angenent met op het orgel Ton Keijzers verzorgt de gezangen.
De collecte van deze zondag is bestemd voor de Vastenaktie. U kunt de zakjes op de collecteschaal leggen.
Na afloop van de viering is er koffie drinken in De Burcht.

Goede Paastijd gewenst.
De werkgroep Liturgie Linden


www.Samencuijk.nl

02.07.2020

Het is belangrijk dat inwoners van de gemeente Cuijk elkaar weten te vinden

Naast onze eigen Lindense website is deze site voor onze hele gemeente en geeft mogelijk meer en andere info.

Klik op onderstaande tekst:

Wij willen deze site graag onder ieders aandacht brengen.

Ter Informatie

Ter Attentie

Nu Ed Tigchelaar en Johan van den Boom de website van artikelen en info voorzien kunt U een mail sturen naar website.grootlinden@gmail.com  U kunt uw informatie of te plaatsen artikel in een bijlage toevoegen. Wij zullen dan voor plaatsing zorgdragen. Indien we nadere informatie benodigen nemen we contact met U op. Johan van den Boom en Ed Tigchelaar.

Login